Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.143.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2021 17:00
 • Termin składania ofert
  15.11.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.11.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie przetargowe zgodnie ze standardem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju  dla Krajowego Przetargu Nieograniczonego (NCB) opartego o przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych    (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)  dla trybu przetargu nieograniczonego pn.  „3A.5 Budowa wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego  w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira”,  w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ujęty w Planie Realizacji Zamówień Projektu pod pozycją: 3A.5

Branże CPV

 • 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 07.10.2021 09:44:12
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 18.10.2021 08:57:41
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 27.10.2021 11:30:21
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 15.11.2021 10:06:28
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)
 • 15.11.2021 10:08:32
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry