Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sukcesywny zakup wraz z dostawą akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów będących własnością PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Kraków

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.141.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.09.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  22.09.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów będących własnością PGW Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Materiały dla poszczególnych części zamówienia zostały określone szczegółowo w Załącznikach od nr 3A do 3G w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ.

Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, nie częściej niż dwa razy w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Dostawy będą dostarczane do siedziby danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego wskazanej w złożonym zamówieniu tj.:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Zamkowa 2, 30-301 Kraków (dot. części 1),
 • Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Góra Jałowcowa 1, 32-410 Dobczyce (dot. części 2),
 • Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25 – 662 Kielce (dot. części 3),
 • Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz (dot. części 4),
 • Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz (dot. części 5),
 • Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec, (dot. części 6),
 • Gospodarstwo Rybackie Brzączowice 287, 32-410 Dobczyce (dot. części 7 ),
 • Gospodarstwo Rybackie Świnna Poręba 258, 34-106 Mucharz (dot. części 7).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzielił minimum 24-miesięcznej gwarancji od dnia dostawy, o ile gwarancja producenta nie jest dłuższa.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

 

Branże CPV

 • 09211000-1 - Oleje smarowe i środki smarowe
 • 24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne
 • 31531000-7 - Żarówki
 • 34300000-0 - Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
 • 39810000-3 - Preparaty i woski wonne
 • 39830000-9 - Środki czyszczące

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie - Zarząd Zlewni w Krakowie, ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie - Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie - Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 5
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie - Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 6
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie - Zarząd Zlewni w Żywcu, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 7
 • Dostawy części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW W Krakowie – Gospodarstwa Rybackie w Świnnej Porębie i Brzączowicach.

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry