Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarządzanie i organizacja pracy

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.22 375 37 92
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KZGW/KLL/200/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.09.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  27.09.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez wypełnienie stosownych informacji w formularzu ofertowym oraz załączenie i wysłanie zaświadczenia o wpisie CEIDG lub wyciągu z KRS.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu poprzez wypełnienie i załączenie stosownych informacji w formularzu ofertowym. 

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry