Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Usługi związane z utrzymaniem rzek na terenie NW Opatów"

Przetarg nieograniczony
Część 2 - Konserwacja międzywala rzeki Opatówka, Konserwacja rzeki Opatówka, Konserwacja Potoku Daromińskiego i Konserwacja Cieku od Komornej

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.145.2021
 • Numer części
  2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  24.09.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  28.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.10.2021 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy zakres prac obejmuje:

 • wykoszenie porostów ręcznie wraz z wygrabieniem ze skarp cieku
 • wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się – hakowanie wraz z wywiezieniem urobku bądź rozplantowaniem na skarpie brzegowej
 • ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych wraz z wywiezieniem materiału
 • usunięcie zatoru w postaci konarów drzew oraz śmieci
 • Zabudowa wyrwy brzegowej wraz z wykonaniem brzegoskłonu krytego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na pracach utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa ta została wykonana i ukończona w sposób należyty) na kwotę nie niższą niż dla części 1 - 40 000,00 zł, dla części 2 – 60 000,00 zł

Branże CPV

 • 45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.10.2021 09:57:12
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej
 • 26.10.2021 23:33:42
 • Marzena Pomorska

 • uzupełninie

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry