Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie – obszar Rzeszów

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.156.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.10.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  18.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji realizowana będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2021 poz. 716 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623 ze zm.), aktualnie obowiązującej taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej określonych po rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania.

Branże CPV

 • 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry