Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mycie i czyszczenie uzwojeń generatora nr 1 i nr 2 – EW Dobczyce

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.159.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.10.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  14.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest mycie i czyszczenie uzwojeń generatora nr 1 i nr 2 – EW Dobczyce zlokalizowanej ul. Podgórska 6 32-410 Dobczyce.

4.2.    Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

•        rodzaj maszyny: generator synchroniczny jawnobiegunowy prosty 5 par biegunów

•        typ generatora:  GAV-210/23-10

•        rodzaj pracy: praca ciągła S1

•        producent / rok produkcji: DOLMEL Wrocław

•        moc znamionowa: 1600 kVA

•        liczba faz: 3

•        uzwojenie stojana: gwiazda z wyprowadzonym punktem zerowym

•        napięcie stojana: 6,3 kV

•        prąd stojana: 147 A

•        częstotliwość; 50 Hz

•        współczynnik mocy: cos fi 0,8

•        napięcie wirnika: 47 V

•        prąd wirnika: 276 A

•        znamionowa prędkość obrotowa: 600 obr/min

 

4.3.    Zakres prac do wykonania:

•        demontaż instalacji hydraulicznej i elektrycznej, podzespołów generatora i innych, umożliwiający wykonanie zakresu zadania

•        pomiary kontrolne rezystancji izolacji stojana i wirnika przed czyszczeniem

•        mycie i czyszczenie uzwojeń atestowanymi środkami do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV

•        suszenie uzwojeń stojana i wirnika generatora

•        pomiary rezystancji uzwojeń, kontrola stanu połączeń oraz wyprowadzeń uzwojeń

•        pomiary kontrolne stanu izolacji uzwojeń stojana i wirnika po myciu i czyszczeniu

•        kontrola czujników pomiaru temperatury uzwojeń, wymiana w przypadku stwierdzenia uszkodzenia

•        montaż generatora po myciu i czyszczeniu uzwojeń

•        pomiary kontrolne stanu dynamicznego hydrozespołów związane z demontażem i montażem części wirujących oraz koniecznością demontażu łożysk generatora.

•        wykonanie protokołu z wykonanych prac wraz z pomiarami kontrolnymi stanu izolacji   i stanu dynamicznego oraz atestami na użyte środki myjące.

•        Zabezpieczenie urządzeń i budynku elektrowni przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych prac.

•        Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód w trakcie prowadzenia prac.

 

UWAGA: w przypadku demontażu wirnika generatora należy podczas montażu wykonać pomiary kontrolne pionowości, osiowości i zachowania liniowości wału hydrozespołu. Należy również sprawdzić szczelność połączeń serwomotora wirnika

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

a)warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na remoncie turbozespołów o mocy 1,05 MW na elektrowniach wodnych.

b) dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 2 uprawniające do zajmowania się  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

           - dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” grupa 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

- dysponowanie osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” grupa 2 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

- dysponowanie osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „D” grupa 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

 

Zamawiający dopuszcza dysponowanie prze wykonawcę jedną osobą spełniającą  warunki wyszczególnione w lit. b powyżej.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ - wzorze umowy

Branże CPV

 • 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry