Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.160.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.10.2021 16:00
 • Termin składania ofert
  19.10.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.10.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego realizacją robót budowlanych stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji w km 78+950 – 79+800 rzeki Biała Tarnowska, m. Kąclowa, gm. Grybów. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi należy prowadzić zgodnie założeniami inwestycyjnymi określonymi w zatwierdzonych projektach  budowlanych, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, uzyskanymi opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami branżowymi

Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Branże CPV

 • 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.10.2021 13:27:47
 • Marzena Pomorska

 • W związku z problemami technicznymi zamawiający ponownie zapisał na Platformie wzór formularza oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry