Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.167.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.10.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  09.11.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.11.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu i w Suchej Beskidzkiej.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części:

Część 1 – Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu – gmina Żywiec,

Część 2 – Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu – pozostałe gminy,

Część 3 – Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1 – Załącznik Nr 4a do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 2 – Załącznik Nr 4b do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 3 – Załącznik Nr 4c do SWZ,

– Wzór umowy dla każdej z części tj. dla części nr 1, 2 oraz 3 stanowi – Załącznik Nr 1 do SWZ,

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 7.2.4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla wszystkich części zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.11.2021 13:41:39
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.
 • 16.11.2021 15:19:01
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, 2 oraz 3.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • Część 1
 • Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu – gmina Żywiec

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu – pozostałe gminy

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry