Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/advertiser/10,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Poznaniu.html
19.07.2024, 23:17

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Modernizacja obiektu Koszewo, Koszewo 11, 62-560 Skulsk - Zarząd Zlewni w Kole

 • P.ROZ.2710.37.2024
 • 04.09.2024 23:55
 • Dostawa

  „Dostawa rębaka spalinowego dla ZZ Sieradz’’

 • P.ROZ.2710.35.2024
 • Dostawa

  Dostawa kosiarek samojezdnych i traktorka ogrodowego dla RZGW Poznań

 • P.ROZ.2710.32.2024
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań

 • P.ROZ.2710.28.2024
 • Roboty budowlane

  Remont jazu nr 2 Trzcinica w km 42+970 Kanału Północnego Obry

 • P.ROZ.2710.30.2024
 • 23.08.2024 23:55
 • Usługi

  „Wykonywanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2024 r. – ZZ KALISZ”

 • P.ROZ.2710.31.2024
 • Dostawa

  Dostawa łodzi dla RZGW Poznań

 • P.ROZ.2710.29.2024
 • 02.11.2024 23:55
 • Usługi

  Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Zarządu Zlewni w Sieradzu

 • P.ROZ.2710.23.2024
 • 10.07.2024 10:30
 • Roboty budowlane

  Zabudowa skarp rzeki Ner

 • P.ROZ.2710.27.2024
 • Dostawa

  „Narzędzia, elektronarzędzia i narzędzia spalinowe z akcesoriami dla RZGW Poznań”

 • P.ROZ.2710.25.2024
 • Usługi

  ,,Dokumentacja do ustalenia linii brzegu’’

 • P.ROZ.2710.20.2024
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych II w 2024 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • P.ROZ.2710.22.2024
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu i Zarządu Zlewni w Kole

 • P.ROZ.2710.24.2024
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych I w 2024 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • P.ROZ.2710.21.2024
 • 08.10.2024 23:55
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Zawiercie, NW Kłobuck, NW Radomsko, NW Bełchatów

 • P.ROZ.2710.15.2024
 • Roboty budowlane

  Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gm. Pyzdry

 • P.ROZ.2710.18.2024
 • 12.10.2024 23:55
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno - udrożnieniowe rzek na terenie działania Zarządu Zlewni Sieradz - NW Łask, NW Pabianice, NW Pajęczno, NW Poddębice, NW Sieradz, NW Wieluń, NW Zduńska Wola, NW Łódź.

 • P.ROZ.2710.16.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty naprawcze - jaz rz. Konopka w km 3+372 w m. Częstochowa

 • P.ROZ.2710.19.2024
 • 19.06.2024 11:45
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących na terenie NW Oborniki

 • P.ROZ.2710.17.2024
 • 04.07.2024 23:55
 • Roboty budowlane

  Remont budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ w Kole

 • P.ROZ.2710.12.2024
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na lata 2024-2025

 • P.ROZ.2710.14.2024
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej rzek poprzez remonty budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Kalisz – PKZW

 • P.ROZ.2710.13.2024
 • 18.06.2024 09:50
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych – wody mineralnej na potrzeby BHP

 • P.ROZ.2710.11.2024
 • Usługi

  ,,Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz’’

 • P.ROZ.2710.09.2024
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Radzyny - modernizacja. Roboty budowlano-montażowe

 • P.ROZ.2710.10.2024
 • 13.07.2024 23:55
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

 • P.ROZ.2710.07.2024
 • Roboty budowlane

  „Remont zbiornika wodnego Gołuchów – decyzja nakazowa” – NW Pleszew

 • P.ROZ.2710.08.2024
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2024 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu, NW Gostyń

 • P.ROZ.2710.05.2024
 • 31.05.2024 09:21
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej eksploatacji urządzeń wodnych – NW Wieruszów - Zarząd Zlewni Kalisz (2024)

 • P.ROZ.2710.06.2024
 • 24.04.2024 10:25
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • P.ROZ.2710.03.2024
 • Roboty budowlane

  Awaryjne zabezpieczenie zapory czołowej Zbiornika Wonieść.

 • P.ROZ.2710.04.2024
 • Roboty budowlane

  Remont dachu w budynku Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ZOO.4.2711.47.2023.JK
 • Usługi

  Remont jednostki pływającej – Kotwiarka „Maja”

 • PO.ROZ.2710.59.2023
 • Dostawa

  „Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych”

 • PO.ROZ.2710.57.2023
 • 11.06.2024 10:32
 • Dostawa

  „Dostawa kosiarek w tym samojezdnych, zdalnie sterowanych, spalinowych, elektrycznych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2710.55.2023
 • 12.06.2024 08:03
 • Roboty budowlane

  NW Kościan Pompownia Separowo: montaż ogrodzenia, NW Kościan Pompownia Kąty: montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji z płyt betonowych

 • PO.ZOO.4.2711.39.2023.DS
 • Usługi

  „Montaż systemu monitoringu wizyjnego na zewnątrz obiektu i zapisu obrazu w NW Kościan: Pompownie Separowo, Wonieść, Drzeczkowo i Wojnowice”

 • PO.ZOO.4.2711.42.2023.KL
 • Usługi

  Sprzątanie biura Zarządu Zlewni w Poznaniu i podległych nadzorów wodnych w latach 2024-2025

 • PO.ROZ.2710.58.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Poznaniu - część 1

 • PO.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole - Konserwacja cieku pn. Kanał Lubiny

 • PO.ROZ.2710.56.2023
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole

 • PO.ROZ.2710.54.2023
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących rz. Flinta Nadzór Wodny Oborniki

 • PO.ROZ.2710.47.2023
 • 12.06.2024 08:07
 • Dostawa

  „Dostawa oraz najem długoterminowy specjalistycznych jednostek pływających dla ZZ Koło”

 • PO.ROZ.2710.46.2023
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek/zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

 • PO.ROZ.2710.41.2023
 • 19.06.2024 09:24
 • Roboty budowlane

  Remont jazów na terenie ZZ Gorzów

 • PO.ROZ.2710.37.2023
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.39.2023
 • 12.06.2024 08:11
 • Dostawa

  Dostawa i montaż 2 szt. garaży dla potrzeb Nadzoru Wodnego Oborniki

 • PO.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

 • PO.ROZ.2710.32.2023
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań

 • PO.ROZ.2710.33.2023
 • Roboty budowlane

  „Poprawa dostępności do zasobów wodnych w wybranych obszarach województwa łódzkiego poprzez wykonanie robót naprawczych na jazach”

 • PO.ROZ.2710.29.2023
 • Usługi

  „Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań”

 • PO.ROZ.2710.31.2023
 • 12.06.2024 08:16
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie wyrwy w skarpie Kanału Junikowskiego”

 • PO.ROZ.2710.28.2023
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2710.27.2023
 • 11.06.2024 11:39
 • Roboty budowlane

  Naprawa wału Kanału Postomskiego - obiekt Krzeszyce - Czartów w zakresie odbudowy skarpy odwodnej wału oraz likwidacji ubytków w wale - NW Sulęcin

 • PO.ROZ.2710.22.2023
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

 • PO.ROZ.2710.19.2023
 • 11.06.2024 11:32
 • Usługi

  Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2710.24.2023
 • 12.06.2024 07:57
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko

 • PO.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  „Naprawa 4 szt. wyrw w brzegach rzeki Warty na terenie gm. Santok”

 • PO.ROZ.2710.17.2023
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

 • PO.ROZ.2810.59.2022
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni Koło

 • PO.ROZ.2810.55.2022