Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu - cz. II wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

 • R.ROZ.2710.22.2024
 • Usługi

  Sprzedaż drewna ZZ Przemyśl Nr RP.ZPU.561.9.2024

 • Nr RZ.ZPU.3.561.9.2024
 • Usługi

  „Opracowanie prac przedprojektowych zlewni rzeki Matysówka wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej” w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki m.in. Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj, Hermanówka i inne poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy, obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych...

 • R.ROZ.2710.20.2024
 • Usługi

  „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji stanu prawnego oraz do założenia ksiąg wieczystych dla działek na terenie gmin Baranów Sandomierski, Nozdrzec, Dydnia, Biecz, Szerzyny, Radymno, Chłopice, m. Rzeszów, Tyczyn, Świlcza, m. Stalowa Wola, Pysznica, m. Tarnobrzeg, Gorzyce, m. Sanok, Gać, Przeworsk, Gawłuszowice, Przecław”

  Część
 • R.RUM.2711.1.2024
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów okresowych, ocen stanu technicznego, dokumentacji projektowej na terenie ZZ Przemyśl

 • R.ROZ.2710.17.2024
 • Usługi

  Sprzedaż drewna - ZZ Przemyśl (cena wywoławcza obniżona o 25%)

 • RP.ZPU.561.7.2024
 • 02.04.2024 16:00
 • Usługi

  Sprzedaż drewna - samowyrób ZZ Przemyśl

 • RP.ZPU.561.6.2024
 • 02.04.2024 16:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

 • R.ROZ.2710.9.2024
 • Roboty budowlane

  Wykonanie drugiej części robót w ramach zadania "Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300- 27+900 w msc. Mielec"

 • R.ROZ.2710.14.2024
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • R.ROZ.2710.11.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • R.ROZ.2710.10.2024
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl I

 • R.ROZ.2710.8.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • R.ROZ.2710.5.2024
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2024 – etap 2”

  Część
 • R.RPU.2710.1.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie”

 • R.ROZ.2710.3.2024
 • Usługi

  „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno-pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka”

 • R.ROZ.2710.2.2024
 • 27.02.2024 10:00
 • Usługi

  Sprzedaż drewna - samowyrób ZZ Przemyśl

 • RP.ZPU.561.2.2024
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola

 • R.ROZ.2710.1.2024
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2024” w podziale na 20 części

  Część
 • RZ.RPU.2710.2.2023
 • 25.03.2024 08:12
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie prawej skarpy brzegowej rzeki Wiar w km 5+930 – 6+050 w m. Nehrybka, gm. Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.84.2023
 • Roboty budowlane

  Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki San w km 5+780-6+105 w m. Skowierzyn gm. Zaleszany

 • RZ.ROZ.2710.78.2023
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2710.70.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.80.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie "

 • RZ.ROZ.2710.74.2023
 • Usługi

  Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z systemem zarządzania wydruku dla RZGW w Rzeszowie, podległych Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych

 • RZ.ROZ.2710.79.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.72.2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.67.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl-II

 • RZ.ROZ.2710.68.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.65.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.62.2023
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.59.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie -RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.57.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.58.2023
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

 • RZ.ROZ.2710.53.2023
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów okresowych i ocen stanu technicznego na obiektach na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.43.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

 • RZ.ROZ.2710.47.2023
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz oraz dokumentacji technicznych na terenie działania ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.44.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji stanowiących załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.20.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.28.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III

 • RZ.ROZ.2710.30.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.26.2023
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.21.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”

 • RZ.ROZ.2710.25.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola -Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ROZ.2710.24.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.13.2023
 • Usługi

  „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno- pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.14.2023
 • Usługi

  Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.17.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.10.2023
do góry