Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • R.ROZ.2710.60.2024
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • R.ROZ.2710.63.2024
 • Usługi, Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II”

 • R.ROZ.2710.57.2024
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • R.ROZ.2710.53.2024
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • R.ROZ.2710.54.2024
 • Dostawa

  Zakup kosiarki traktorowej z wyposażeniem dla ZW Besko

 • R.ROZ.2710.61.2024
 • Usługi

  „Świadczenie usługi Internetu stacjonarnego dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych funkcjonujących na jego terenie na okres 36 miesięcy"

 • R.ROZ.2710.58.2024
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło

 • R.ROZ.2710.48.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

 • R.ROZ.2710.56.2024
 • Usługi

  Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych funkcjonujących na jego terenie na okres 12 miesięcy

 • R.ROZ.2710.50.2024
 • Dostawa

  Dostawa armatury i artykułów hydraulicznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • R.ROZ.2710.52.2024
 • Usługi

  Wykonanie pierwszej części aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz Gminy Krasne, woj. podkarpackie”

 • R.ROZ.2710.55.2024
 • Dostawa

  Dostawa artykułów gospodarczych dla RZGW Rzeszów 2024 r

 • R.ROZ.2710.49.2024
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-mieszkalnego, w którym mieści się biuro NW Dynów - wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych

 • R.ROZ.2710.51.2024
 • Usługi

  "Bieżąca obsługa prawna dla RZGW Rzeszów"

 • R.ROZ.2710.45.2024
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III

 • R.ROZ.2710.42.2024
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • R.ROZ.2710.46.2024
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na potoku Świerczówka i Trześniówka Kolbuszowska w ramach zadań: Cz. 1. „Roboty utrzymaniowe na potoku Świerczówka w km 0+000-1+189 i 1+474 – 12+795 w m. Zarębki, Świerczów, Nowa Wieś, gm. Kolbuszowa, m. Siedlanka, Niwiska, Hucina, Kosowy gm. Niwiska” Cz. 2. „Roboty utrzymaniowe na potoku Trześniówka Kolbuszowska w km 0+000 – 3+321, 4+055 – 6+071 tj. 5337 mb w m. Siedlanka, Trześń, Hucisko gm. Niwiska”

 • R.ROZ.2710.44.2024
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzece Biała w km 5+045 ÷ 5+545 oraz 13+550 ÷ 29+072 w m. Łążek Ordynacki, Pikule, Ruda, Janów Lubelski, Biała I, Biała II, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Godziszów III, Godziszów II, Godziszów I, gm. Janów Lubelski, Godziszów

 • R.ROZ.2710.43.2024
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym i Elektrowni Wodnej w Klimkówce

 • R.ROZ.2710.30.2024
 • Usługi

  Sprzedaż drewna – samowyrób ZZ Przemyśl Nr RP.ZPU.561.20.2024

 • RP.ZPU.561.20.2024
 • 24.06.2024 16:00
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • R.ROZ.2710.35.2024
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i przeglądami na EW Klimkówka

 • R.ROZ.2710.41.2024
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle - Etap II

 • R.ROZ.2710.38.2024
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu – cz. II wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

 • R.ROZ.2710.39.2024
 • Roboty budowlane

  Budowa kanalizacji sanitarnej NW Dębica

 • R.ROZ.2710.33.2024
 • 27.06.2024 13:18
 • Roboty budowlane

  Modernizacja budynku biurowego NW Dębica przy ul. Słonecznej 70 w Dębicy poprzez przebudowę instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń

 • R.ROZ.2710.31.2024
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl II

 • R.ROZ.2710.21.2024
 • Roboty budowlane

  Likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim

 • R.ROZ.2710.15.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i przeglądami na ZW Klimkówka”

 • R.ROZ.2710.19.2024
 • Roboty budowlane

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowo-mieszkalnego Zarządu Zlewni w Przemyślu - cz. II wykonanie części robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

 • R.ROZ.2710.22.2024
 • Usługi

  „Opracowanie prac przedprojektowych zlewni rzeki Matysówka wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej” w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni rzeki m.in. Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj, Hermanówka i inne poprzez kompleksową realizację działań w zakresie odcinkowego: kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku, budowy, obwałowań, budowy murów oporowych, budowy zbiorników wodnych...

 • R.ROZ.2710.20.2024
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów okresowych, ocen stanu technicznego, dokumentacji projektowej na terenie ZZ Przemyśl

 • R.ROZ.2710.17.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

 • R.ROZ.2710.9.2024
 • Roboty budowlane

  Wykonanie drugiej części robót w ramach zadania "Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu lokalnie i podłoża na całej długości na prawym wale rzeki Wisłoki w km rzeki 21+300- 27+900 w msc. Mielec"

 • R.ROZ.2710.14.2024
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • R.ROZ.2710.11.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • R.ROZ.2710.10.2024
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl I

 • R.ROZ.2710.8.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • R.ROZ.2710.5.2024
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2024 – etap 2”

  Część
 • R.RPU.2710.1.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie”

 • R.ROZ.2710.3.2024
 • Usługi

  Sprzedaż drewna - samowyrób ZZ Przemyśl

 • RP.ZPU.561.2.2024
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola

 • R.ROZ.2710.1.2024
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie prawej skarpy brzegowej rzeki Wiar w km 5+930 – 6+050 w m. Nehrybka, gm. Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.84.2023
 • Roboty budowlane

  Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki San w km 5+780-6+105 w m. Skowierzyn gm. Zaleszany

 • RZ.ROZ.2710.78.2023
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2710.70.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.80.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie "

 • RZ.ROZ.2710.74.2023
 • Usługi

  Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z systemem zarządzania wydruku dla RZGW w Rzeszowie, podległych Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych

 • RZ.ROZ.2710.79.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.72.2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.67.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl-II

 • RZ.ROZ.2710.68.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.65.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.62.2023
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.59.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie -RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.57.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.58.2023
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

 • RZ.ROZ.2710.53.2023
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów okresowych i ocen stanu technicznego na obiektach na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.43.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

 • RZ.ROZ.2710.47.2023
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz oraz dokumentacji technicznych na terenie działania ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.44.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji stanowiących załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.20.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.28.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III

 • RZ.ROZ.2710.30.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.26.2023
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.21.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”

 • RZ.ROZ.2710.25.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola -Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ROZ.2710.24.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.13.2023
 • Usługi

  „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno- pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.14.2023
 • Usługi

  Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.17.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.10.2023
do góry