Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950, Wrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (partia 2)

 • V.ROZ.2710.59.2024
 • Usługi

  Naprawa pomp – przepompownia Nosocice, NW Głogów

 • V.ROZ.2710.41.2024
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie ZZ Lwówek Śląski z podziałem na części etap II

  Część
 • V.ROZ.2710.50.2024
 • 20.11.2024 23:55
 • Roboty budowlane

  Remont jazu zlokalizowanego w km 0+000 Kanału Ulgi Młynówki Rączki w m. Rączka

 • V.ROZ.2710.52.2024
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania ZZ we Wrocławiu

 • V.ROZ.2710.26.2024
 • Dostawa

  ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO (GÓRSKI) WRAZ Z OSPRZĘTEM DO KOSZENIA O MIN. MOCY 25 KW.

 • V.ROZ.2710.54.2024
 • 13.11.2024 23:55
 • Usługi

  Remont i przegląd klasowy jednostki pływającej - Motorówka robocza Słowik wraz z uzyskaniem uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugowej

 • V.ROZ.2710.45.2024
 • Roboty budowlane

  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą podziemną i małą architekturą budynku biurowego siedziby RZGW we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34".

 • V.ROZ.2711.287.2024
 • Usługi

  Serwis urządzeń energetycznych elektrowni wodnych

 • V.ROZ.2710.48.2024
 • Roboty budowlane

  Remont kominów wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. J. Kochanowskiego 93

 • V.ROZ.2711.312.2024
 • Usługi

  Bieżąca obsługa prawna dla RZGW Wrocław

  Część
 • V.ROZ.2710.56.2024
 • 20.08.2024 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 • V.ROZ.2710.36.2024
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

 • V.ROZ.2710.37.2024
 • Usługi

  Całoroczne usuwanie tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

 • V.ROZ.2710.32.2024
 • Usługi

  KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH NA TERENIE ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY (części 9)”

 • V.ROZ.2710.23.2024
 • Usługi

  Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez ZZ Nysa

 • V.ROZ.2710.17.2024
 • Usługi

  Kontrole roczne i pięcioletnie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Legnica

 • V.ROZ.2710.34.2024
 • Usługi

  Usługi utrzymania porządku i czystości oraz sprzątania w obiektach i jednostkach na terenie RZGW we Wrocławiu

 • V.ROZ.2710.31.2024
 • Roboty budowlane

  Remont kominów wraz z instalacją centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. J. Kochanowskiego 93

 • V.ROZ.2711.246.2024
 • 20.06.2024 10:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa muru oporowego rzeki Bóbr w miejscowości Błażkowa, gm. Lubawka (nakaz budowlany )

 • V.ROZ.2810.33.2024
 • Usługi

  Wykonanie rocznych kontroli obiektów hydrotechnicznych będących w administracji ZZ w Nysie w podziale na części

 • V.ROZ.2710.28.2024
 • Roboty budowlane

  „Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornik Kozielno strona lewa na odcinku 150 mb”

 • V.ROZ.2710.35.2024
 • 24.07.2024 23:55
 • Usługi

  „Prace konserwacyjno-utrzymaniowe na terenie NW Ząbkowice Śląskie” - zadanie obejmuje 5 części

 • V.ROZ.2710.30.2024
 • 30.09.2024 23:55
 • Roboty budowlane

  ROBOTY BUDOWLANE NA RZECE BARYCZ WRAZ Z JEJ DOPŁYWAMI – etap I

  Część
 • V.ROZ.2710.29.2024
 • 03.08.2024 23:55
 • Usługi

  Ekspertyza zniszczonego stopnia w km 10+352 na rz. Biała Głuchołaska zgodnie z decyzją WINB Opole

 • V.ROZ.2710.27.2024
 • Usługi

  „Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Zgorzelcu z podziałem na części”

  Część
 • V.ROZ.2710.25.2024
 • Usługi

  Usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby PGW WP RZGW Wrocław

 • V.ROZ.2710.21.2024
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu Ratowice, gm. Czernica”

 • V.ROZ.2710.20.2024
 • 02.07.2024 23:55
 • Usługi

  Naprawa pomp – przepompownia Nosocice, NW Głogów

 • V.ROZ.2710.24.2024
 • Usługi

  Utrzymanie i dozór pompowni w Pomianowie Dolnym, Starym Paczkowie oraz Zbiornika Nowaki

 • V.ROZ.2710.7.2024
 • Dostawa

  Zakup sprzętu peryferyjnego do obsługi systemu EZD RP dla PGW WP

 • V.ROZ.2710.19.2024
 • 07.09.2024 23:55
 • Usługi

  Remont układu wyprowadzenia mocy HZ-1 w EW Topola

 • V.ROZ.2710.18.2024
 • Usługi

  Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie

  Część
 • V.ROZ.2710.22.2024
 • 15.07.2024 15:44
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania budowli na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie (68 szt.)

 • V.ROZ.2710.16.2024
 • 03.06.2024 09:09
 • Usługi

  Prowadzenie kompleksowej obsługi oraz dozoru nad urządzeniami energetycznymi SN i NN zainstalowanymi na obiektach pompowni, zlokalizowanych na terenie działania PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, utrzymywanych i eksploatowanych przez ZPT w Sulechowie

 • V.ROZ.2710.15.2024
 • 24.04.2024 15:40
 • Dostawa

  „Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do budynków RZGW Wrocław Zarząd Zlewni w Nysie ”

 • V.ROZ.2710.5.2024
 • 25.06.2024 11:22
 • Roboty budowlane

  Śluza Lipki- usunięcie uszkodzeń komory śluzy

 • V.ROZ.2710.9.2024
 • 14.05.2024 14:38
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu z podziałem na części

  Część
 • V.ROZ.2710.14.2024
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • V.ROZ.2710.11.2024
 • Usługi

  Dozór i eksploatacja 2 zbiorników wodnych Jutrosin i Pakosław w Zarządzie Zlewni w Lesznie

 • V.ROZ.2710.12.2024
 • 17.04.2024 15:56
 • Usługi

  Remont układów sterowania turbiny w EW Kozielno

 • V.ROZ.2710.3.2024
 • Usługi

  Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie

  Część
 • V.ROZ.2710.13.2024
 • 24.04.2024 10:24
 • Usługi

  „Kompleksowe utrzymanie i eksploatacja obiektów hydrotechnicznych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lubsku.”

 • V.ROZ.2711.8.2024
 • 10.06.2024 10:46
 • Usługi

  Serwis i naprawa pojazdów służbowych osobowych i dostawczych będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 • V.ROZ.2710.4.2024
 • Roboty budowlane

  „Remont stopnia rzeki Białej Głuchołaskiej w km 16+283 w miejscowości Bodzanów”

 • V.ROZ.2710.10.2024
 • 19.04.2024 23:55
 • Roboty budowlane

  Remont zamknięć upustów dennych zbiornika wodnego Dobromierz - zaprojektuj i wybuduj

 • V.ROZ.2710.2.2024
 • 08.05.2024 23:00
 • Usługi

  Naprawa pomp – przepompownia Nosocice, NW Głogów

 • V.ROZ.2710.1.2024
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • V.ROZ.2710.6.2024
 • 21.06.2024 11:12
 • Dostawa

  Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2710.115.2023
 • Dostawa

  Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGW WP w podziale na 12 części

  Część
 • WR.ROZ.2710.112.2023
 • Dostawa

  Materiały eksploatacyjne do sprzętu na obiektach będących na obszarze działania ZZ Nysa

  Część
 • WR.ROZ.2710.109.2023
 • Usługi

  Usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby PGW WP RZGW we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2710.107.2023
 • Roboty budowlane

  Remont stopnia rzeki Białej Głuchołaskiej w km 16+283 w miejscowości Bodzanów

 • WR.ROZ.2710.103.2023
 • Usługi

  „Wykonanie 5-letnich kontroli stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych będących w administracji ZZ w Nysie”

  Część
 • WR.ROZ.2710.99.2023
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym muru oporowego, biegnącego wzdłuż koryta rzeki i przylegającego do koryta rzeki Bóbr, położonego na dz. Nr 1751, ob. Żagań

 • WR.ROZ.2710.100.2023
 • Usługi

  Przegląd pomp na pompowni w m. Zwierzyniec – 4 szt. oraz w m. Siestrzechowice – 3 szt. z remontem 1 pompy

 • WR.ROZ.2710.101.2023
 • Roboty budowlane

  USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWEGO STANU TECHNICZNEGO JAZU PIECHOWICE W KM 15+438 RZEKI KAMIENNA W M. PIECHOWICE

 • WR.ROZ.2710.79.2023:
 • Roboty budowlane

  Remont skarpy odwodnej Zbiornika Wodnego Otmuchów

 • WR.ROZ.2710.91.2023
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla PGW WP RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych tj. Zarządów Zlewni

  Część
 • WR.ROZ.2710.95.2023
 • Usługi

  Wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - Suchy zbiornik Krzeszów I, Suchy zbiornik Krzeszów II, Suchy zbiornik Mysłakowice

 • WR.ROZ.2710.31.2023
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

  Część
 • WR.ROZ.2710.89.2023
 • Usługi

  UTRZYMANIE RZEK NA TERENIE ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY

 • WR.ROZ.2710.73.2023
 • Dostawa

  DOSTAWA SPRZĘTU WRAZ Z OSPRZĘTEM W CELU DOPOSAŻENIA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZARZĄDU ZLEWNI NYSA

 • WR.ROZ.2710.77.2023
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu na rzece Lubsza w km 18+712 wraz z naprawą umocnień brzegowych”.

 • WR.ROZ.2710.82.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty remontowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Zgorzelec z podziałem na części.

  Część
 • WR.ROZ.2710.78.2023
 • Dostawa

  SUKCESYWNA DOSTAWA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH I AKCESORIÓW MOTORYZACYJNYCH DLA RZGW WROCŁAW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

 • WR.ROZ.2710.63.2023
 • Usługi

  DOZÓR I EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU

 • WR.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Prace konserwacyjno-utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Otmuchowie

  Część
 • WR.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi

  Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych w administracji Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

  Część
 • WR.ROZ.2710.15.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu .

  Część
 • WR.ROZ.2719.34.2023
 • Usługi

  Rzeka Zielona - konserwacja cieku, gm. Siechnice

 • WR.ROZ.2711.98.2023
do góry