Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127, Katowice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji na wykonanie prac utrzymaniowych: rz. Pszczynka w km 17+335-17+500, m. Pszczyna, gm. Pszczyna (rozm. rzecz.: 0,165 km) – odcinek objęty nadzorem konserwatora zabytków

 • C.ROZ.2711.256.2024.30E
 • Usługi

  Usunięcie nanosu z części zatoru na rzece Wiśle w km 10+200 w m. Harmęże gm. Oświęcim, powstałego w wyniku nawalnego deszczu w dn. 04.06.2024 r.

 • C.ROZ.2711.258.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Likwidacja zatoru oraz wyrwy brzegowej w korycie rzeki Mała Wisła w km 24+100 w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, powstałych w wyniku nawalnego deszczu w dniu 04.06.2024r.

 • C.ROZ.2710.60.2024.MPS
 • Usługi

  Zmiana nastaw załączania pomp w pompowni Pławy

 • C.ROZ.2711.221.2024.30E
 • Dostawa

  Zakup silnika elektrycznego zaburtowego o mocy na śrubie min 700W wraz z 2 akumulatorami.

 • GL.ROZ.2711.242.2024.30E
 • 11.07.2024 15:02
 • Roboty budowlane

  Wymiana oświetlenia ulicznego na zaporze czołowej oraz zapleczu Zbiornika Wodnego Łąka

 • C.ROZ.2711.233.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Modernizacja systemu grzewczego budynku administracyjnego Zbiornika Wodnego Łąka wraz z wymianą pieca gazowego i komina oraz robotami budowlanymi, w tym konserwacją dachu.

 • C.ROZ.2711.237.2024.30E
 • 10.07.2024 08:00
 • Dostawa

  Dostawa części i materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych RZGW Gliwice, z podziałem na części.

  Część
 • C.ROZ.2711.241.2024.30E
 • 16.07.2024 15:05
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • C.ROZ.2710.8.2024.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • C.ROZ.2710.18.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Tyski w km 0+000-4+900 w m. Bieruń, Tychy, gm. Bieruń, Tychy (rozmiar rzeczowy: 4,900 km)

 • C.ROZ.2710.32.2024.MPS
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią obiektów hydrotechnicznych będących w administracji ZZ Katowice

  Część
 • C.ROZ.2710.22.2024.MPS
 • Roboty budowlane

  Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne – drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów – etap I, etap II

 • C.ROZ.2710.35.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji remontowej dla obiektów budowlanych wchodzących w skład zbiornika wodnego Łąka

 • C.ROZ.2710.21.2024.MPS
 • Usługi

  Pełnienie stałego nadzoru geologicznego przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne – Drenaż skarpowy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów” etap I, etap II

 • C.ROZ.2710.39.2024.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)

 • C.ROZ.2710.6.2024.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Psarskiego w km 1+940 - 2+700 (ul. Niepodległości do ul. Pokoju) poprzez udrożnienie i profilowanie koryta wraz z usunięciem zatorów, gm. Psary i m. Będzin - (rozmiar rzeczowy 0,760 km)

 • C.ROZ.2711.166.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Starobielski I w km 1+365-1+651 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała - etap w km 1+447 - 1+550 wraz z wycinką drzew na całym odcinku

 • C.ROZ.2710.29.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

  Część
 • C.ROZ.2710.16.2024.MPS
 • Usługi

  Pełnienie stałego nadzoru geologicznego przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne – Drenaż skarpowy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów” etap I, etap II”

 • C.ROZ.2710.11.2024.MPS
 • 20.05.2024 09:30
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie

  Część
 • C.ROZ.2710.9.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie

  Część
 • C.ROZ.2710.5.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu

  Część
 • C.ROZ.2710.19.2024.MPS
 • Usługi

  Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych ZZ Katowice

  Część
 • C.ROZ.2710.17.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • C.ROZ.2710.14.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • C.ROZ.2710.3.2024.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku - Białej

  Część
 • C.ROZ.2710.4.2024.MPS
do góry