Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Opolu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089, Opole
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Konserwacja przepustów wałowych, jazów itp. na terenie ZZ Opole

  Część
 • C.ROZ.2710.28.2024.MB
 • Roboty budowlane

  Konserwacja jazu Zawadzkie, gm. Zawadzkie, woj. opolskie

 • C.ROZ.2711.231.2024.30E
 • Usługi

  Konserwacja cieku Stoła w km 14+540-26+950 m. Tarnowskie Góry, woj. śląskie

 • C.ROZ.2711.238.2024.30E
 • Usługi

  Awaryjna naprawa poszycia dna jednostki pływającej MR SKOWRONEK Nr KŹ-01-009

 • C.ROZ.2711.208.2024.30E
 • 02.07.2024 13:28
 • Roboty budowlane

  Przebudowa poddasza poprzez wykonanie jego docieplenia w budynku administracyjnym Zarządu Zlewni w Opolu przy ul. Odrowążów 2, 45- 089 Opole

 • C.ROZ.2710.45.2024.MB
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Tarnowskich Górach

  Część
 • GL.ROZ.2710.4.2023.EWK/6-4
 • 03.07.2024 11:25
 • Usługi

  Naprawa dwóch kominów spalinowych budynku mieszkalnego nr. Inw. W/314-110 zlokalizowanego na OH Kąty ul. Śluza 3

 • C.ROZ.2711.156.2024.30E
 • 19.07.2024 12:43
 • Dostawa

  Dostawa kompresorów wraz z osprzętem

 • C.ROZ.2711.170.2024.30E
 • 24.06.2024 08:39
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania decyzji nakazowych Nadzoru Budowlanego ZZ Opole

  Część
 • C.ROZ.2710.27.2024.MB
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Groszowice. Etap II

 • C.ROZ.2710.34.2024.MB
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie)- koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp cieków i zbiorników na terenie Zarządu Zlewni w Opolu

  Część
 • C.ROZ.2710.20.2024.MB
 • Usługi

  Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu

  Część
 • C.ROZ.2710.12.2024.MB
do góry