Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji, serwisowanie i przegląd urządzeń systemu sterowania i monitorowania urządzeń zapory oraz serwisowanie 4 stacji telemetrycznych dla sytemu monitorowania zbiornika Dobczyce

 • KK.ZPU.2711.7.2024.GB
 • Usługi

  Wykonanie miesięcznych pomiarów przemieszczeń względnych w zaporze Dobczyce

 • KK.ZPU.2711.6.2024.GB
 • 18.04.2024 12:15
 • Usługi

  Usługi wulkanizacyjne pojazdów (RZGW Kraków + ZZ Kraków)

 • KK.ZOO.2711.16.2024.AC
 • 18.04.2024 11:30
 • Usługi

  Serwis samochodów osobowych i dostawczych o DMC poniżej 3,5 tony na terenie ZZ w Krakowie

 • KK.ZOO.2711.15.2024.AC
 • 18.04.2024 11:34
 • Dostawa

  Sprzedaż surowca drzewnego NW Oświęcim – Krzęcin

 • KKO.560.15.2024
 • 15.04.2024 10:00
 • Usługi

  Przeglądy jednostek pływających - Przegląd 6 jednostek pływających ZZ w Krakowie

 • KK.ZOO.2711.7.2024.ZS
 • 02.04.2024 14:10
 • Usługi

  Remont systemu powiadamiania o stanach awaryjnych dla pompowni Gromiec, Bobrek i Oświęcim

 • KR.ZPU.2.2711.35.2023.GS
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia etap II - dotacja

  Część
 • KR.ROZ.2711.560.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia: Część nr 1. Zasyp wyrwy oraz prace zabezpieczające na potoku Dopływ spod Janikówki w km 1+350–1+450 w m. Przenosza. Część nr 2. Zasyp wyrw oraz udrożnienie potoku Podkosówka w km 1+100 – 4+000 w m. Bytomsko.

  Część
 • KR.ROZ.2711.201.2023
 • Usługi

  Projekt doszczelnienia wału potoku Drwinka w km 0+000-1+100 oraz lewego wału w km 0+000-0+900

 • KR.ROZ.2711.371.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Wadowice

 • KR.ROZ.2710.83.2023
do góry