Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia: Cz. 1. Zasyp wyrwy oraz udrożnienie potoku Łapczycki Potok w km 0+000 – 5+280. Cz. 2. Remont opasek brzegowych, zasyp wyrw oraz prace zabezpieczające na rzece Stradomka km 43+200-43+300 w m. Wola Skrzydlańska.

  Część
 • K.ROZ.2711.161.2024
 • Usługi

  Kontrola stanu technicznego budynków roczna na terenie ZZ w Krakowie

 • K.ROZ.2711.339.2024
 • Usługi

  "Sprzedaż surowca drzewnego NW Myślenice - Mszana Dolna pot. Łostówka"

 • KR.2.4.560.9.2023.LA
 • 19.07.2024 09:00
 • Usługi

  Sprzedaż surowca drzewnego NW Myślenice - Mszana Dolna rz. Raba

 • KKM.560.7.2023.LA
 • 19.07.2024 09:00
 • Usługi

  Sprzedaż surowca drzewnego NW Myślenice - Mszana Dolna pot. Wierzbanica

 • KR.2.4.560.37.2023.LA
 • 19.07.2024 09:00
 • Dostawa

  Zakup odśnieżarki spalinowej z napędem

 • KK.ZOO.2711.33.2024.MG
 • 10.07.2024 09:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – NW Muszyna

 • K.ROZ.2710.48.2024
 • Usługi

  „Sprzedaż surowca drzewnego NW Oświęcim – Dwory Drugie”

 • KKO.560.17.2024
 • 24.06.2024 08:30
 • Usługi

  Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie NW Oświęcim: Część 1. Utrzymanie potoku Ropa w km 0+000-2+210 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski. Część 2. Utrzymanie potoku Pstrużnik w km 0+000-1+235 w msc. Trzebinia, gm. Trzebinia, pow. chrzanowski - prace utrzymaniowe

  Część
 • KKO.2711.3.2024
 • Usługi

  Remont systemu powiadamiania o stanach awaryjnych dla pompowni Gromiec, Bobrek i Oświęcim

 • KR.ZPU.2.2711.35.2023.GS
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia etap II - dotacja

  Część
 • KR.ROZ.2711.560.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia: Część nr 1. Zasyp wyrwy oraz prace zabezpieczające na potoku Dopływ spod Janikówki w km 1+350–1+450 w m. Przenosza. Część nr 2. Zasyp wyrw oraz udrożnienie potoku Podkosówka w km 1+100 – 4+000 w m. Bytomsko.

  Część
 • KR.ROZ.2711.201.2023
 • Usługi

  Projekt doszczelnienia wału potoku Drwinka w km 0+000-1+100 oraz lewego wału w km 0+000-0+900

 • KR.ROZ.2711.371.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Wadowice

 • KR.ROZ.2710.83.2023
do góry