Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400, Krosno
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka w km 0+000-10+000, 12+220-12+350”

 • RK.ZPU.2711.29.2024
 • Roboty budowlane

  „Przebudowa i dostosowanie budynku służbowego, Sieniawa, ul. Słoneczna 28/30, Obiekt Hydrotechniczny - Zbiornik Wodny Besko”.

 • R.ROZ.2710.32.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz. 3”.

  Część
 • R.ROZ.2710.36.2024
 • Usługi

  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Zarządu Zlewni w Krośnie”.

  Część
 • R.ROZ.2710.23.2024
 • Roboty budowlane

  „Utrzymanie trwałości projektu dla zadania: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów na rzece Wisłok””,

 • R.ROZ.2710.24.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 2”.

  Część
 • R.ROZ.2710.13.2024
 • Roboty budowlane

  „Przebudowa i dostosowanie budynku służbowego, Sieniawa, ul. Słoneczna 28/30”.

 • R.ROZ.2710.18.2024
 • 07.05.2024 10:00
 • Usługi

  „Nasadzenia drzew na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie”

  Część
 • RK.ZPU.2711.14.2024
 • Usługi

  „Wykonanie 5-letniej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa zbiorników wodnych: „Grodzisko Górne” w m. Grodzisko Górne, „Wólka Grodziska” oraz „Czyste” w m. Grodzisko Dolne.”

 • R.ROZ.2710.12.2024
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - Cz.1”.

  Część
 • R.ROZ.2710.7.2024
 • Usługi

  Oczyszczanie obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Krośnie.

  Część
 • R.ROZ.2710.6.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem Stopnia Wodnego w Rzeszowie

  Część
 • R.ROZ.2710.4.2024
do góry