Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100, Gliwice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Prace związane z wykonaniem remontu zaplecza socjalno-gospodarczego budynku ZPH Hydrowęzeł Kłodnicy w Pławniowicach

 • C.ROZ.2711.103.2024.30E
 • Roboty budowlane

  Wymiana stolarki okiennej w budynku RZGW w Gliwicach 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

 • C.ROZ.2710.63.2024.APS
 • Dostawa

  Zakup kosiarek bijakowych na potrzeby ZZ Katowice i ZZ Gliwice

  Część
 • C.ROZ.2710.56.2024.MJ
 • Dostawa

  Dostawa artykułów gospodarczych RZGW Gliwice

  Część
 • C.ROZ.2710.61.2024.PN
 • Roboty budowlane

  „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów i wymianą orynnowania na budynkach mieszkalnych podległych pod RZGW Gliwice”

  Część
 • C.ROZ.2710.42.2024.MJ
 • Dostawa

  Zakup frezarek do pni na potrzeby ZZ Gliwice oraz ZZ Katowice z podziałem na części

  Część
 • C.ROZ.2710.51.2024.PN
 • Usługi

  Dostawa i montaż pieców c.o wraz z osprzętem - RZGW Gliwice

 • C.ROZ.2710.55.2024.APS
 • Dostawa

  Zakup mulczerów na potrzeby ZZ Gliwice oraz ZZ Katowice

  Część
 • C.ROZ.2710.53.2024.PN
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych - RZGW w Gliwicach

 • C.ROZ.2710.50.2024.APS
 • Dostawa

  Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla ZZ Katowice, ZZ Gliwice i RZGW Gliwice

  Część
 • C.ROZ.2710.48.2024.PN
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych – RZGW Gliwice

 • C.ROZ.2710.44.2024.MJ
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe cieków i wałów będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice na obszarze działania NW Bielsko Biała z podziałem na części

 • C.ROZ.2710.30.2024.APS
 • Roboty budowlane

  Regulacja koryta cieku Krasna w km 0+700–3+060 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn w zakresie km 0+700-0+750, 0+800-1+694, 2+040-2+080, 2+145-2+210, 2+435-2+535, 2+680-2+810, 2+844-3+060” – odcinki: 2+040-2+080, 2+145-2+210 i 2+435-2+535

 • C.ROZ.2710.43.2024.PN
 • Usługi

  Awaryjna usługa sprzątania dla jednostek podległych pod RZGW Gliwice

  Część
 • C.ROZ.2711.223.2024.30E
 • 20.06.2024 11:30
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD dla RZGW Gliwice

 • C.ROZ.2710.46.2024.APS
 • Dostawa

  Dostawy artykułów gospodarczych dla jednostek RZGW w Gliwicach

  Część
 • C.ROZ.2710.38.2024.PN
 • Roboty budowlane

  Wykonanie zabezpieczenia w rejonie przebicia hydraulicznego na stopniu w m. Ochaby, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie

 • C.ROZ.2710.33.2024.APS
 • Roboty budowlane

  Remont obwałowania rzeki Brynicy w Czeladzi w km 10+400-10+500. Etap II: Realizacja - Remont obwałowania wraz z wymianą infrastruktury energetycznej

 • C.ROZ.2710.31.2024.PN
 • 29.05.2024 09:30
 • Usługi

  Obsługa obiektów hydrotechnicznych RZGW Gliwice w zakresie automatyki (diagnostyka oraz usuwanie bieżących usterek automatyki i elektryki), w podziale na 2 części

 • C.ROZ.2710.7.2024.APS
 • Roboty budowlane

  Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w km 0+000-12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice (rozmiar rzeczowy: przepusty - 7 szt.)”

 • C.ROZ.2710.26.2024.PN
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 • C.ROZ.2710.25.2024.PN
 • Dostawa

  Dostawa mebli dla RZGW Gliwice

 • C.ROZ.2710.24.2024.APS
 • Usługi

  Konserwacja (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych oraz usuwanie Barszczu Sosnowskiego z koryt cieków będących w administracji w Zarządzie Zlewni w Gliwicach

 • C.ROZ.2710.15.2024.APS
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe cieków będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

 • C.ROZ.2710.10.2024.APS
 • Usługi

  Konserwacja (utrzymanie) zbiorników wodnych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach

 • C.ROZ.2710.13.2024.APS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego zasuwy WD z osprzętem komory południowej Śluzy Kłodnica

 • C.ROZ.2710.1.2024.APS
 • Usługi

  „Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych na potrzeby RZGW i jednostek terenowych podległych pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem utrzymania sieci VPN”

 • GL.ROZ.2710.82.2023.APS
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby RZGW w Gliwicach oraz jednostek podległych

  Część
 • GL.ROZ.2710.65.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi ręcznych oraz akcesoriów na potrzeby Zarządów Zlewni w Gliwicach, Katowicach i Opolu w 2023 roku”

  Część
 • GL.ROZ.2710.80.2023.MJ
 • Dostawa

  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.75.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  „Konserwacja ścian Larssena w lewostronnym wale rzeki Odry w Kędzierzynie-Koźlu, osiedle Rogi – dokończenie prac”

 • GL.ROZ.2710.79.2023.MJ
 • Usługi

  Wywóz nieczystości stałych, w tym gabarytów na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Zarządu Zlewni w Gliwicach

  Część
 • GL.ROZ.2711.320.2023.30E
 • Usługi

  „Odpompowanie namułów i uszczelnienie Kanału pod rzeką Mała Panew w Antoniowie na rowie opaskowym Zbiornika Turawa”

 • GL.ROZ.2710.76.2023.MJ
 • Dostawa

  Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej – RZGW Gliwice

 • GL.ROZ.2710.61.2023.MJ
 • Usługi

  „Dozór, ochrona mienia (fizyczna i techniczna) i serwisowanie systemów alarmowych i telewizji obserwacyjnej obiektów administracyjnych i hydrotechnicznych będących w posiadaniu i administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.74.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawa mebli specjalistycznych (regały magazynowe, archiwalne, szafki bhp, warsztatowe etc.) na potrzeby RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.62.2023.MJ
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2710.71.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego przepustu wałowego zlokalizowanego na lewym wale rzeki Wisły w km 29+850 w m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice Zdrój

 • GL.ROZ.2710.72.2023.MPS
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem szlaków żeglugowych na potrzeby jednostek RZGW w Gliwicach.

  Część
 • GL.ROZ.2710.49.2023.EWK
 • Usługi

  „Usuwanie awarii i przegląd agregatów oraz instalacji hydraulicznych ZPH Śluza Kłodnica, ZPH Śluza Łabędy i ZPH Stopień Koźle”

 • GL.ROZ.2710.17.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja i uruchomienie Elektrowni Wodnej „Rogów Opolski”, w formule „zaprojektuj i zbuduj.” w ramach zadania „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”.

 • GL.ROZ.2710.63.2023.MJ
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych – RZGW Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2810.55.2023.MJ
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • GL.ROZ.2710.57.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Kąty. Etap II

 • GL.ROZ.2710.47.2023.DT
 • Usługi

  Wycinka drzew, krzewów na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.45.2023.DT
 • Dostawa

  „Dostawy artykułów elektrycznych dla jednostek RZGW w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.41.2023.DT
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych – RZGW Gliwice

  Część
 • GL.ROZ.2710.43.2023.MJ
 • Roboty budowlane

  Remont śluzy małej – stopień wodny Krępa. Etap VI

 • GL.ROZ.2710.36.2023.DT
 • Usługi

  Konserwacja przepustów wałowych, jazów itp. na terenie ZZ Opole

  Część
 • GL.ROZ.2710.31.2023.DT
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - koszenie wałów przeciwpowodziowych, skarp cieków i zbiorników na terenie Zarządu Zlewni w Opolu

  Część
 • GL.ROZ.2710.20.2023.DT
 • Usługi

  „Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz budowli regulacyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Gliwicach”

  Część
 • GL.ROZ.2710.9.2023.EWK
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego malarskiego segmentu z osprzętem komory południowej Śluzy Kłodnica”

 • GL.ROZ.2710.23.2023.DT
 • Usługi

  „Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice”

  Część
 • GL.ROZ.2710.16.2023.DT
do góry