Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne ZZ Sandomierz – ETAP II”

 • K.ROZ.2710.68.2024
 • Usługi

  Budowa korytarza migracji rzeki Białej Tarnowskiej na terenie gminy Ciężkowice – wykonanie mapy do celów projektowych

 • K.ROZ.2711.405.2024
 • 27.08.2024 09:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego Brzesko – Etap 2: Utrzymanie potoku Krzeczowskiego

 • K.ROZ.2710.75.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice- Etap I: Część 1. Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Bysinka w km 4+130-4+400 w m. Myślenice. Część 2. Udrożnienie i zasyp wyrw brzegowych na pot. Tenczynka w km 2+300-3+100 w m. Tenczyn

 • K.ROZ.2710.66.2024
 • Usługi

  Utrzymanie zbiorników na terenie ZZ Kraków etap II - Utrzymanie zbiornika Zesławice

 • K.ROZ.2710.65.2024
 • Dostawa

  Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby RZGW w Krakowie oraz podległych jednostek

 • K.ROZ.2710.59.2024
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Busko-Zdrój oraz NW Kazimierza Wielka z podziałem na części

 • K.ROZ.2710.64.2024
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim - Etap I”

 • K.ROZ.2710.38.2024
 • Usługi

  Opracowanie aktualizacji instrukcji eksploatacyjnych dla obiektów Zbiornika Wodnego Świnna Poręba

 • K.ROZ.2710.63.2024
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Staszów

 • K.ROZ.2710.60.2024
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II

 • K.ROZ.2710.71.2024
 • Usługi

  1. Usługi specjalistycznego nadzoru na terenie EW Świnna Poręba”: Część 1. Specjalistyczne usługi związane z obsługą obiektu Elektrowni Wodnej w Świnnej Porębie – RZGW Kraków. Przegląd turbin HZ1, HZ2, HZ3. Część 2. Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu nadzoru i sterowania elektrownią. Część 3. Nadzór, konserwacja comiesięczna i utrzymanie w sprawności układu regulatora turbiny

 • K.ROZ.2710.62.2024
 • Usługi

  „Usługi na przepompowniach ZZ Sandomierz”

 • K.ROZ.2710.51.2024
 • Usługi

  "Usługi geodezyjne (w tym: pomiary geodezyjne do ustalenia przebiegu linii brzegu oraz sporządzenie wykazów synchronizacyjnych) dla obszarów objętych załączonym wykazem" – z podziałem na 5 części.

 • K.ROZ.2710.61.2024
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły na stanowisku górnym jazu Łączany, gm. Brzeźnica pow. Wadowicki, woj. Małopolskie etap IV

 • K.ROZ.2710.57.2024
 • Usługi

  Usługi interwencyjne związane z rozbiórką przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu

 • K.ROZ.2710.58.2024
 • 28.06.2024 10:30
 • Roboty budowlane

  Wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego Cedzyna

 • K.ROZ.2710.55.2024
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach

 • K.ROZ.2710.54.2024
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II

 • K.ROZ.2710.49.2024
 • 27.06.2024 09:45
 • Usługi

  Usługa cateringowa podczas warsztatów wdrażających dla PRI, RPU, ZPI, ZPU i JRP w dniu 18.06.2024

 • K.ROZ.2711.314.2024
 • 12.07.2024 23:55
 • Usługi

  Usługa cateringowa podczas szkolenia „Ewidencja czasu pracy” w dniach 13-14 czerwca 2024 r.

 • K.ROZ.2711.309.2024
 • Usługi

  "Utrzymanie pompowni Lesisko"

 • K.ROZ.2710.46.2024
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kielce oraz NW Jędrzejów

 • K.ROZ.2710.35.2024
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji technicznej wynikającej z koniecznych napraw związanych z wykonanym przeglądem podwodnym dolnego stanowiska zbiornika Tresna w rejonie sztolni energetycznej

 • K.ROZ.2710.52.2024
 • Roboty budowlane

  „Remont betonów GG i GD na śluzie SW Dwory”

 • K.ROZ.2710.50.2024
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów punktowych oraz liniowych na ciekach i wałach zlokalizowanych na terenie NW Sandomierz

 • K.ROZ.2710.53.2024
 • 13.06.2024 14:06
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Limanowa - Etap I Część 1. Zasyp wyrw brzegowych potoku Łososinka (Gruszowski Potok) w km 1+400-1+700 w m. Dobra, gm. Dobra Część 2. Zasyp wyrw brzegowych potoku Starowiejskim w km 0+250-0+400 w m. Stara Wieś, gm. Limanowa

 • K.ROZ.2710.44.2024
 • Usługi

  Interwencyjne prace na terenie 6 nadzorów wodnych - Interwencyjne prace na rzekach, ciekach na terenie ZZ Kraków

 • K.ROZ.2710.39.2024
 • Dostawa

  „Dostawy materiałów budowlanych dla RZGW w Krakowie i podległych jednostek”

 • K.ROZ.2710.37.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Tarnów

 • K.ROZ.2710.47.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty Budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Sandomierzu – etap I

 • K.ROZ.2710.45.2024
 • Usługi

  Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Nowy Sącz - Etap II „Koszenie roślinności oraz uporządkowanie terenu cieków wodnych oraz obiektów hydrotechnicznych na obszarze NW Zakopane”

 • K.ROZ.2710.41.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim - Etap II:Część 1. Remont przepustu wałowego nr 11 w km 8+780 prawego wału rzeki Wisły w msc. Łączany, gm. Brzeźnica. Część 2. Naprawa śluzy wałowej nr 1 - prawy wał potoku Bachorz, msc. Przeciszów, gm. Przeciszów.

 • K.ROZ.2710.40.2024
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - NW Grybów

 • K.ROZ.2710.43.2024
 • Usługi

  Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne ZZ Sandomierz

 • K.ROZ.2710.33.2024
 • 07.06.2024 15:08
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec etap II

 • K.ROZ.2710.34.2024
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie ZZ w Nowym Sączu: Część 1: Odcinkowe udrożnienie koryt pot. Potok B w km 0+000-0+985 pot. Potok Na Kamieńcu w km 0+000-0+860 w m. Ludźmierz, gm. Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie" Część 2: "Odcinkowe udrożnienie koryta pot. Chorów (Maciejowski) w km 0+000-0+980 w m. Dział - Pieniążkowice, gm. Czarny Dunajec, pow. nowotarski, woj. małopolskie",

 • K.ROZ.2710.32.2024
 • Usługi

  Świadczenie usług kompleksowej i bieżącej obsługi prawnej na rzecz PGW WP RZGW w Krakowie

 • K.ROZ.2710.36.2024
 • 21.05.2024 07:57
 • Roboty budowlane

  Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie

 • K.ROZ.2710.31.2024
 • 06.06.2024 13:45
 • Dostawa

  "Dostawa części samochodowych i akcesoriów motoryzacyjnych do pojazdów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie” – z podziałem na 7 części

 • K.ROZ.2710.27.2024
 • Dostawa

  Sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego - 9 samochodów służbowych

 • K.ROA.261.4.2024
 • 10.06.2024 15:57
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Krakowie

 • K.ROZ.2710.26.2024
 • 17.07.2024 10:36
 • Usługi

  Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne ZZ Żywiec: Część 1 - Konserwacja stacji trafo i rozdzielni SN 15kV Cześć 2 - Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach Cześć 3 - Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno-biurowym Cześć 4 - Pomiary instalacji elektrycznej i ochronnej na elektrowni

 • K.ROZ.2710.28.2024
 • Usługi

  Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych na terenie wybranych Zarządów Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • K.ROZ.2710.30.2024
 • Usługi

  „Kontrola i ocena stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV na terenie ZZ Sandomierz (badania 5-cio letnie)”

 • K.ROZ.2710.23.2024
 • 13.06.2024 13:41
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji na remont stopnia wodnego na potoku Żylica w km 15+800 w m. Szczyrk, gm. Szczyrk

 • K.ROZ.2710.29.2024
 • 21.05.2024 07:58
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej dla zadania pn. Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda w lokalizacji Świnna Poręba przy zaporze

 • K.ROZ.2710.25.2024
 • 13.06.2024 14:06
 • Usługi

  „Interwencyjna wycinka drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w roku 2024 na terenie ZZ Kielce”

 • K.ROZ.2710.20.2024
 • 25.04.2024 12:18
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego Żywiec – etap I

 • K.ROZ.2710.24.2024
 • 04.06.2024 14:37
 • Usługi

  Wykonanie oceny stanu technicznego budowli wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu

 • K.ROZ.2710.22.2024
 • Usługi

  Usługi interwencyjne związane z wycinką drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu

 • K.ROZ.2710.18.2024
 • 30.04.2024 14:03
 • Roboty budowlane

  Prace remontowe na przepompowni Janiszów

 • K.ROZ.2710.17.2024
 • 21.05.2024 07:57
 • Usługi

  Usługi interwencyjne związane z rozbiórką przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Żywcu

 • K.ROZ.2710.19.2024
 • 21.05.2024 14:48
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków, kanałów i zbiorników wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu "Konserwacja drenaży, zapór, osuwisk i rowów opaskowych zbiornika Tresna"

 • K.ROZ.2710.16.2024
 • Usługi

  Koszenie i wycinka przerostów miękkich na skarpach potoków na terenie Nadzoru Wodnego Nowy Sącz (Łubinka, Niskówka, Biczyczanka, Szymanowianka, Kraśnianka, Łącznik, Żeglarka, Moszczenicki , Gostwiczanka, Brzeźnianka, Jaworzynka)

 • K.ROZ.2710.12.2024
 • 18.06.2024 15:08
 • Usługi

  „Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu Część 1. Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów Zbiorników Kaskady Soły Część 2. Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy zbiornika wodnego Świnna Poręba”

 • K.ROZ.2710.21.2024
 • Usługi

  Usuwanie roślin inwazyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • K.ROZ.2710.14.2024
 • Usługi

  „Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu” Część 1 Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane Część 2 Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, miasto Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

 • K.ROZ.2710.11.2024
 • 10.05.2024 12:08
 • Usługi

  Ochrona przed powodzią terenów Zarabia w Myślenicach

 • K.ROZ.2710.15.2024
 • Usługi

  Usługa cateringowa – Catering wielkanocny dla pracowników PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie.

 • K.ROZ.2711.120.2024
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

 • K.ROZ.2710.8.2024
 • 21.05.2024 07:58
 • Usługi

  Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia poprzez budowę stanowisk pomp mobilnych, jako element wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego – dokumentacja projektowa

 • K.ROZ.2710.9.2024
 • 21.05.2024 08:03
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie zbiorników na terenie ZZ Kraków.

 • K.ROZ.2710.4.2024
 • 14.06.2024 07:38
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie.

 • K.ROZ.2710.6.2024
 • Usługi

  Utrzymanie pompowni na terenie ZZ Kraków

 • K.ROZ.2710.5.2024
 • Usługi

  Ochrona i monitoring obiektów RZGW w Krakowie – ZZ Kraków

 • K.ROZ.2710.2.2024
 • Roboty budowlane

  Przebudowa napędów mechanicznych upustów dennych oraz zasuw przelewów powierzchniowych na zbiorniku Chańcza

 • K.ROZ.2710.1.2024
 • Usługi

  Organizacja narady wyjazdowej w dniach 29-30 listopada 2023 r. w Zakopanem

 • KR.ROA.2711.38.2023
 • Usługi

  Dozór i utrzymanie obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu w latach 2024 – 2026

 • KR.ROZ.2710.173.2023
 • 30.04.2024 14:03
 • Dostawa

  Zakup wyciągarki leśnej do ciągnika na potrzeby NW Kraków, woj. małopolskie

 • KR.ROZ.2710.175.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów i przepustów wałowych na terenie ZZ Kraków

 • KR.ROZ.2710.126.2023
 • Dostawa

  Zakup: Traktorek ogrodowy z osprzętem – 2 szt. ZZ Kraków/NW Kraków, woj. Małopolskie

 • KR.ROZ.2710.174.2023
 • Roboty budowlane

  Remont starej sterowni Stopnia Wodnego Kościuszko

 • KR.ROZ.2710.165.2023
 • Dostawa

  Zakup przyczep dwuosiowych

 • KR.ROZ.2710.172.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Kraków – etap IV

 • KR.ROZ.2710.124.2023
 • Dostawa

  Zakup kosiarek bijakowych

 • KR.ROZ.2710.163.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Brzesko etap I”

 • KR.ROZ.2710.159.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Myślenice etap IV Część I. Stabilizacja dna oraz zasyp wyrw brzegowych na pot. Rolski w km 0+200 - 0+500 w m. Rabka Zdrój Część II. Zasyp wyrwy na prawym brzegu pot. Niedźwiadek w km 1+075-1+175 w m. Węglówka Część III. Odcinkowe udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw brzegowych na pot. Kosiczne w km 0+250 - 0+550 w m. Raba Wyżna Część IV. Udrożnienie koryta i zasyp wyrwy brzegowej na rzece Rabie w km 106+900-107+000 w m. Rabka Zdrój Część V. Zabezpieczenie prawego

 • KR.ROZ.2710.166.2023
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie koryta potoku Roczynka wraz z zabezpieczeniem skarp w km 0+900 - 1+050 – Etap II

 • KR.ROZ.2710.167.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice

 • KR.ROZ.2710.160.2023
 • Dostawa

  Zakup systemu ostrzegania i systemu alarmowego na ZW Świnna Poręba

 • KR.ROZ.2710.161.2023
 • Roboty budowlane

  „Remont betonów GG i GD na śluzie SW Dwory”

 • KR.ROZ.2710.153.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap III

 • KR.ROZ.2710.142.2023
 • Usługi

  Utrzymanie ZOH Łączany etap II: Część I - Konserwacja rowów kompleksu odwodnieniowego Łączany wraz z konserwacją rowu R; Część II - Konserwacja wałów i rowów opaskowych kanału Łączany - Skawina

 • KR.ROZ.2710.140.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim – etap III

 • KR.ROZ.2710.150.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej – etap III: Część I. Zasyp wyrw brzegowych na potoku Zachełmka w km 3+070-3+450-lokalnie w miejscowości Zachełmna, gmina Budzów Część II. Zasyp wyrw na potoku Korycina w km 0+130-0+180 w m. Zawoja Część III. Zasyp wyrw na Potoku Fabisów w km 0+050-0+120 w m. Bieńkówka,gm. Budzów, pow. suski

  Część
 • KR.ROZ.2710.143.2023
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II

 • KR.ROZ.2710.152.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach – etap III

 • KR.ROZ.2710.139.2023
 • Roboty budowlane

  Remont elewacji budek sterowniczych na SW Dąbie

 • KR.ROZ.2710.117.2023
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami systemów przeciwpowodziowych na terenie ZW Świnna Poręba etap II

 • KR.ROZ.2710.133.2023
 • Usługi

  Projekt remontu spustów dennych zapory w Dobczycach

 • KR.ROZ.2710.118.2023
 • Roboty budowlane

  Remont turbozespołu nr 2 w Elektrowni Wodnej Dobczyce

 • KR.ROZ.2710.130.2023
 • Roboty budowlane

  Prace utrzymaniowe na terenie NW Nowy Sącz na potokach Gostwiczanka, Łęgówka, Łubinka, Jaworzynka

 • KR.ROZ.2710.134.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków - etap I

 • KR.ROZ.2710.109.2023
 • Usługi

  Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji na obiektach hydrotechnicznych, Zaporze w Dobczycach oraz pompowniach Myślenice i Banowice

 • KR.ROZ.2710.131.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap II

 • KR.ROZ.2710.120.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Proszowice etap I : Naprawa pęknięć filarów nośnych i konstrukcji dachu Pompownia Hubenice

 • KR.ROZ.2710.114.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • KR.ROZ.2710.123.2023
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - 6 części

 • KR.ROZ.2710.116.2023
 • Usługi

  Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2023-2025 w podziale na 2 części

 • KR.ROZ.2710.100.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków – etap IV

 • KR.ROZ.2710.112.2023
 • Usługi

  Przeglądy na ZW Bieżanów Cz. 1. Przegląd zamknięcia powłokowego jazu zbiornika Bieżanów. Cz. 2. Przegląd i remont pomp jazu powłokowego zbiornika Bieżanów.

 • KR.ROZ.2710.107.2023
 • Dostawa

  Dostawa przyczepy dwuosiowej przystosowanej do montażu zbiornika do transportu ryb.

 • KR.RUH.273.2.2023
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie retencji - roboty budowlane: Część 1: Roboty utrzymaniowe na potoku Pokojówka wraz z remontem istniejących 2 stopni stabilizujących dno w celu zwiększenia zdolności retencyjnej. Część 2: Remont istniejącej 1 szt. zastawki na potoku Piotrówka wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku cofki i na wypadzie w celu zwiększenia zdolności retencyjnej.

 • KR.ROZ.2710.96.2023
 • Usługi

  Usunięcie zamulenia w rejonie górnego awanportu śluzy w Borku Szlacheckim

 • KR.ROZ.2710.84.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Proszowice: Część 1: Prace utrzymaniowe na potoku Miechówka km 0+000-2+090 Część 2: Utrzymanie potoku Hubenickiego w km 0+900-12+500 Część 3: Prace utrzymaniowe na potoku Piotrówka km 0+000-5+400 i 6+400-8+000

 • KR.ROZ.2710.89.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap III “Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Poprad w km 1+950 – 2+150 m. Nowy Sącz, woj. małopolskie”

 • KR.ROZ.2710.99.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie" – z podziałem na 5 części.

 • KR.ROZ.2710.86.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z podziałem na 7 części

 • KR.ROZ.2710.85.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap VI" (2 części)

 • KR.ROZ.2710.93.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie prac konserwacyjnych zbiornika wodnego Cedzyna

 • KR.ROZ.2710.87.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

 • KR.ROZ.2710.95.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Limanowa - Etap II „Konserwacja i uzupełninie umocnień w obrębie stopnia betonowego w km 42+420 rzeki Łososina w m. Podłopień, gmina Tymbark”

 • KR.ROZ.2710.91.2023
 • Usługi

  Remont oświetlenia zewnętrznego na stopniach wodnych ZZ Kraków (2 części)

 • KR.ROZ.2710.78.2023
 • Dostawa

  Dostawa agregatu plecakowego do odłowów ryb

 • KR.RUH.273.2.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap II" (3 części)

 • KR.ROZ.2710.70.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej

 • KR.ROZ.2710.81.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Nowy Targ -Etap I

 • KR.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap II

 • KR.ROZ.2710.72.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie NW Grybów - Etap I" 6 części)

 • KR.ROZ.2710.69.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Muszyna – Etap I

 • KR.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa korony zapory Bieżanów

 • KR.ROZ.2710.67.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie koryt rzek oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2710.53.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Tarnów Etap II

 • KR.ROZ.2710.73.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba: Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej”

 • KR.ROZ.2710.82.2023
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Żywiec - etap II: Część 1- Wycinka drzew na terenie ZW Porąbka Część 2- Wycinka drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Żywcu Część 3- Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Suchej Beskidzkiej

 • KR.ROZ.2710.54.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem koryt rzek i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2710.76.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na obiektach NW Zakopane

 • KR.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew i przerostów na budowlach i brzegach rzek i potoków na terenie Zarządu Zlewni Nowy Sącz

 • KR.ROZ.2710.64.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Sandomierz i Opatów

 • KR.ROZ.2710.52.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Brzesko (3 części)

 • KR.ROZ.2710.49.2023
 • Roboty budowlane

  Remont budynku administracyjnego SW Dwory

 • KR.ROZ.2710.42.2023
 • Usługi

  Kompleksowe utrzymanie rzek, cieków i kanałów, zbiorników wodnych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska, Połaniec i Staszów

 • KR.ROZ.2710.43.2023
 • Usługi

  Zapewnienie wsparcia przyrodniczego zadań realizowanych przez ZZ w Krakowie

 • KR.ROZ.2710.46.2023
 • Usługi

  Rozbiórka lub modyfikacja tam bobrowych na terenie działania ZZ w Nowym Sączu: Część 1 - Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane Część 2 – Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, miasto Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

 • KR.ROZ.2710.47.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap III (2 części)

 • KR.ROZ.2710.40.2023
 • Usługi

  Usługi na terenie EW Świnna Poręba (3 części)

 • KR.ROZ.2710.34.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych ZW Świnna Poręba"

 • KR.ROZ.2710.38.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.37.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Nowy Sącz (3 części)

 • KR.ROZ.2710.29.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz – Etap I

 • KR.ROZ.2710.20.2023
 • Roboty budowlane

  3A.2/3.1 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy – Zbiornik Malinówka 3

 • KR.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Konserwacja drenaży, zapór, osuwisk i rowów opaskowych zbiornika Tresna

 • KR.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  "Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu etap II"

 • KR.ROZ.2710.16.2023
 • Dostawa

  Dostawa paszy granulowanej do podchowu ryb w różnym stadium rozwojowym w ośrodku zarybieniowym w Świnnej Porębie

 • KR.ROZ.2710.14.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie Kaskady Soły - etap III – Wykonanie warsztatowe łańcucha napędowego wraz z wymianą na klapie prawej jazu Czaniec

 • KR.ROZ.2710.11.2023
 • Usługi

  "Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach" z podziałem na 3 części

 • KR.ROZ.2710.7.2023
do góry