Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dane podstawowe

Dane kontaktowe
Istnieje już konto z takim adresem email. Wpisz inny adres email lub ponownie wyślij potwierdzenie założenia profilu z linkiem logowania.
Opis dodatkowy
Adres
Adres korespondencyjny
Zgody na przetwarzanie danych osobowych i komunikację Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
Zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin. Pokaż
Zapoznałam/em się i akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych, Administratorem Twoich danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pokaż
Zapoznałam/em się z informacją, że opertorem technicznym platformy przetargowej topoferta.pl jest JSK Internet Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów prowadzących postępowania w ramach platformy przetargowej topoferta.pl informacji drogą elektroniczną dotyczących postępowań zakupowych według preferowanych kodów CPV, na wskazany przez mnie przy rejestracji konta adres poczty elektronicznej. Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
do góry