Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • PO.ROZ.2710.18.2023
 • 11.07.2023 23:55
 • Dostawa

  „Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych(płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań, w tym jednostek podległych, w podziale na 6 części”

 • PO.ROZ.2710.13.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko

 • PO.ROZ.2710.15.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddębice

 • PO.ROZ.2710.14.2023
 • 10.07.2023 10:00
 • Roboty budowlane

  „Naprawa 4 szt. wyrw w brzegach rzeki Warty na terenie gm. Santok”

 • PO.ROZ.2710.17.2023
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz

 • PO.ROZ.2710.16.2023
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych - wały - obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.12.2023
 • 28.06.2023 23:55
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

 • PO.ROZ.2710.08.2023
 • Usługi

  Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • PO.ROZ.2710.06.2023
 • 24.06.2023 23:55
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

 • PO.ROZ.2710.05.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej na potrzeby RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.04.2023
 • 13.06.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  „Remont oświetlenia zapory czołowej km 0+000 ÷ 2+730 zbiornika wodnego Jeziorsko - wykonanie robót”

 • PO.ROZ.2710.07.2023
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.

 • PO.ROZ.2710.02.2023
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2023 r. – obiekty Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.03.2023
 • 31.05.2023 23:55
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • PO.ROZ.2710.01.2023
 • 20.05.2023 23:55
 • Usługi

  Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania oraz oprogramowaniem do zarządzania drukowaniem dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych na okres 36 miesięcy

 • PO.ROZ.2810.80.2022
 • 27.02.2023 11:35
 • Dostawa

  Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych

 • PO.ROZ.2810.82.2022
 • Dostawa

  „Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł dla RZGW Poznań”

 • PO.ROZ.2810.74.2022
 • Dostawa

  Dostawa odzieży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom PGW WP z podziałem na 12 części

 • PO.ROZ.2810.75.2022
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2810.71.2022
 • 15.01.2023 23:55
 • Usługi

  „Wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów piętrzących oraz dokumentacja remontowa na terenie ZZ Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.68.2022
 • Usługi

  Poprawa retencyjności zlewni Strugi Gołanieckiej” – wykonanie dokumentacji projektowej

 • PO.ROZ.2810.62.2022
 • Roboty budowlane

  „Remont budowli na ciekach oraz zbiornikach wodnych na terenie ZZ Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.63.2022
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 r.II – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.64.2022
 • Usługi

  Przegląd elektrowni wodnej Jeziorsko w 2022 r. - 2 turbozespoły, każdy o mocy 2MW

 • PO.ROZ.2810.61.2022
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla inwestycji na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

 • PO.ROZ.2810.59.2022
 • Usługi

  Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Ner poprzez budowę, przebudowę oraz modernizację budowli - Etap I – IX – wykonanie dokumentacji projektowej

 • PO.ROZ.2810.58.2022
 • 26.12.2022 11:30
 • Roboty budowlane

  Remont budowli hydrotechnicznych oraz umocnień betonowych skarp na terenie ZZ Koło

 • PO.ROZ.2810.50.2022
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni Koło

 • PO.ROZ.2810.55.2022
 • Usługi

  „Usługi związane z przygotowaniem dokumentacji do inwestycji na terenie RZGW Poznań (podział na części) ”

 • PO.ROZ.2810.44.2022
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, posiłków regeneracyjnych, artykułów spożywczych okolicznościowych na potrzeby RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.30.2022
 • Usługi

  Odprowadzenie wody z polderu Teleszyna

 • PO.ROZ.2810.47.2022
 • Dostawa

  „Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.37.2022
 • Roboty budowlane

  „Remonty realizowane w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenie ZZ w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.38.2022
 • Usługi

  „Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na ternie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.32.2022
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie – „Rozbiórka budynków na dz. 1442, obr. Wielowieś, gm. Sieroszewice, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie na terenie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą”

 • PO.ROZ.2810.22.2022
 • Roboty budowlane

  Modernizacja prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo od km 0+000 do km 8+330 – ETAP III, gm. Pyzdry powiat wrzesiński woj. Wielkopolskie

 • PO.ROZ.2810.18.2022
 • Usługi

  „Bieżąca eksploatacja urządzeń wodnych i stacji pomp – obiekty w obrębie działania Nadzorów Wodnych Nowy Tomyśl, Wolsztyn i Grodzisk Wlkp.”

 • PO.ROZ.2810.28.2022
 • Usługi

  „Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz w 2022 roku”

 • PO.ROZ.2810.23.2022
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w 2022 roku – Zarząd Zlewni Kalisz”

 • PO.ROZ.2810.19.2022
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2022 – obiekty nadzorów wodnych – ZZ w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.13.2022
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

 • PO.ROZ.2810.16.2022
 • Usługi

  Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole

 • PO.ROZ.2810.12.2022
 • Roboty budowlane

  Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

 • PO.ROZ.2810.04.2022
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzącej (śluzy wałowej) w celu zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni Raczej Strugi

 • PO.ROZ.2810.80.2021
 • Dostawa

  „Dostawa posiłków regeneracyjnych na lata 2021-2022”

 • PO.ROZ.2810.93.2021
 • Usługi

  „Usuwanie zatorów, drzew powalonych przez bobry i wiatrołomów, wycinka drzew, na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu”

 • PO.ROZ.2810.90.2021
 • Usługi

  Udrożnienie cieków na terenie ZZ Koło

 • PO.ROZ.2810.82.2021
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2810.81.2021
 • Usługi

  „Usługa sprzątania w pomieszczeniach biurowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zarządzie Zlewni w Kaliszu oraz podległych nadzorach wodnych na okres 36 miesięcy.”

 • PO.ROZ.2810.77.2021
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rzek na terenie działania ZZ w Sieradzu – etap I

 • PO.ROZ.2810.60.2021
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. (3) – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.58.2021
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących w celu zwiększenia zdolności retencyjnej na terenie ZZ Koło

 • PO.ROZ.2810.54.2021
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2021 r. – wały Kościańskiego Kanału Obry –Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2810.56.2021
 • Usługi

  „Opracowanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą dla obiektów hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu”

 • PO.ROZ.2810.51.2021
 • Roboty budowlane

  „Remonty budowli na ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

  Część
 • PO.ROZ.2810.47.2021
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp

  Część
 • PO.ROZ.2810.45.2021
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych związanych z bieżącym wykonywaniem remontów w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez zarządy zlewni RZGW w Poznaniu

  Część
 • ROZ.2810.42.2020
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański

 • PO.ROZ.2810.33.2021
 • Roboty budowlane

  Remont Jazu Oświęcim w km 121+350 rzeki Prosny (wg MPHP) , w km 131+317 rzeki Prosny (wg ISOK) na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu

 • PO.ROZ.2810.32.2021
 • Roboty budowlane

  Modernizacja lewostronnego obwałowania rzeki Warty Modlica-Białobrzeg od km 0+000 do km 8+800, gmina Pyzdry

 • PO.ROZ.2810.29.2021
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz

  Część
 • PO.ROZ.2810.28.2021
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych Kościańskiego Kanału Obry – Zarząd Zlewni w Poznaniu

  Część
 • PO.ROZ.2810.23.2021
do góry