Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/10,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Poznaniu.html
2023-12-09, 01:45

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003, Poznań
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Remont dachu w budynku Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ZOO.4.2711.47.2023.JK
 • Usługi

  Ustalenie linii brzegu II

  Część
 • PO.ROZ.271.758-763.2023
 • 15.11.2023 14:20
 • Roboty budowlane

  Remont dachu w budynku Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ZOO.4.2711.47.2023.JK
 • 10.11.2023 15:00
 • Usługi

  Remont jednostki pływającej – Kotwiarka „Maja”

 • PO.ROZ.2710.59.2023
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek/zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – rzeka Pilsia NW Bełchatów

 • PO.ROZ.2710.60.2023
 • 07.11.2023 10:30
 • Dostawa

  „Cykliczne dostawy artykułów biurowych dla RZGW Poznań oraz jednostek podległych”

 • PO.ROZ.2710.57.2023
 • Dostawa

  „Dostawa kosiarek w tym samojezdnych, zdalnie sterowanych, spalinowych, elektrycznych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2710.55.2023
 • Roboty budowlane

  NW Kościan Pompownia Separowo: montaż ogrodzenia, NW Kościan Pompownia Kąty: montaż dodatkowego ogrodzenia na posesji z płyt betonowych

 • PO.ZOO.4.2711.39.2023.DS
 • Usługi

  „Montaż systemu monitoringu wizyjnego na zewnątrz obiektu i zapisu obrazu w NW Kościan: Pompownie Separowo, Wonieść, Drzeczkowo i Wojnowice”

 • PO.ZOO.4.2711.42.2023.KL
 • Usługi

  Sprzątanie biura Zarządu Zlewni w Poznaniu i podległych nadzorów wodnych w latach 2024-2025

 • PO.ROZ.2710.58.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Poznaniu - część 1

 • PO.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole - Konserwacja cieku pn. Kanał Lubiny

 • PO.ROZ.2710.56.2023
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe polegające na usunięciu roślin inwazyjnych (trawy akwariowej) na Jeziorze Pątnowskim – ZZ w Kole

 • PO.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi

  Przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko w 2023 r. - dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW

 • PO.ROZ.2710.53.2023
 • 03.10.2023 10:40
 • Roboty budowlane

  Remont jazu Bolesławiec – ZZ Kalisz, NW Kępno

 • PO.ROZ.2710.52.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.51.2023
 • 27.12.2023 23:55
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych II w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.49.2023
 • 08.12.2023 12:13
 • Roboty budowlane

  Remont budowli piętrzących rz. Flinta Nadzór Wodny Oborniki

 • PO.ROZ.2710.47.2023
 • Dostawa

  „Dostawa oraz najem długoterminowy specjalistycznych jednostek pływających dla ZZ Koło”

 • PO.ROZ.2710.46.2023
 • Dostawa

  Zakup oznakowania pływającego oraz brzegowego wraz z akcesoriami – Zarząd Zlewni w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.50.2023
 • 10.12.2023 23:55
 • Usługi

  Usuwanie tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

 • PO.ROZ.2710.44.2023
 • 15.11.2023 07:27
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego na terenie pompowni w Słońsku

 • PO.ROZ.2710.48.2023
 • Roboty budowlane

  Poprawa dostępności do zasobów wodnych w wybranych obszarach województwa łódzkiego poprzez wykonanie robót naprawczych na jazach – jaz Zagórzyce

 • PO.ROZ.2710.45.2023
 • 08.12.2023 13:03
 • Usługi

  Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie ZZ Sieradz

 • PO.ROZ.2710.43.2023
 • 22.11.2023 23:55
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe, konserwacyjno – udrożnieniowe rzek/zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu

 • PO.ROZ.2710.41.2023
 • Roboty budowlane

  Remonty jazów i zbiornika wodnego Gołuchów wynikające z decyzji nakazowych na terenie ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2710.42.2023
 • 03.10.2023 10:37
 • Roboty budowlane

  Remont jazów na terenie ZZ Gorzów

 • PO.ROZ.2710.37.2023
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW w Poznaniu

 • PO.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawa i montaż 2 szt. garaży dla potrzeb Nadzoru Wodnego Oborniki

 • PO.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

 • PO.ROZ.2710.32.2023
 • Usługi

  Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW Poznań

 • PO.ROZ.2710.33.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań

 • PO.ROZ.2710.34.2023
 • 19.09.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  „Poprawa dostępności do zasobów wodnych w wybranych obszarach województwa łódzkiego poprzez wykonanie robót naprawczych na jazach”

 • PO.ROZ.2710.29.2023
 • Usługi

  „Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW Poznań”

 • PO.ROZ.2710.31.2023
 • Roboty budowlane

  „Zabezpieczenie wyrwy w skarpie Kanału Junikowskiego”

 • PO.ROZ.2710.28.2023
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

 • PO.ROZ.2710.27.2023
 • Roboty budowlane

  Naprawa wału Kanału Postomskiego - obiekt Krzeszyce - Czartów w zakresie odbudowy skarpy odwodnej wału oraz likwidacji ubytków w wale - NW Sulęcin

 • PO.ROZ.2710.22.2023
 • Usługi

  „Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

 • PO.ROZ.2710.19.2023
 • Usługi

  Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz

 • PO.ROZ.2710.24.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko

 • PO.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  „Naprawa 4 szt. wyrw w brzegach rzeki Warty na terenie gm. Santok”

 • PO.ROZ.2710.17.2023
 • Usługi

  Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni Koło

 • PO.ROZ.2810.55.2022