Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

 • RZ.ROZ.2810.34.2021
 • 16.10.2021 23:55
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli II

 • RZ.ROZ.2810.32.2021
 • 09.10.2021 23:55
 • Dostawa

  Zakup ośmiu komputerów przenośnych

 • RZ.ROI.042.2.2021
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle

  Część
 • RZ.ROZ.2810.31.2021
 • 10.09.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2810.25.2021
 • Usługi

  Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

  Część
 • RZ.ROZ.2810.16.2021
 • 03.10.2021 23:55
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Dębica i Mielec

  Część
 • RZ.ROZ.2810.29.2021
 • 09.09.2021 08:00
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego Mielec

  Część
 • RZ.ROZ.2810.28.2021
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych, opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

  Część
 • RZ.ROZ.2810.26.2021
 • 26.08.2021 10:00
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I”

  Część
 • RZ.ROZ.2810.15.2021
 • 25.09.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Rozbudowa prawego wału rzeki Osa w km od 0+000 - 1+291 w miejscowości Kępie Zaleszańskie, gm. Zaleszany” w ramach zadania „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2810.12.2021
 • 22.07.2021 23:55
 • Usługi, Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

  Część
 • RZ.ROZ.2810.23.2021
 • 12.08.2021 23:55
 • Usługi

  Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka

  Część
 • RZ.ROZ.2810.24.2021
 • 03.07.2021 09:00
 • Usługi, Roboty budowlane

  Utrzymanie cieków naturalnych i wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu I

  Część
 • RZ.ROZ.2810.10.2021
 • 02.08.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą i umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

  Część
 • RZ.ROZ.2810.14.2021
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie III - ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” – etap I”

 • RZ.ROZ.2810.7.2021
 • 08.07.2021 23:00
 • Usługi

  „Usługi w zakresie wykaszania wałów przeciwpowodziowych, zbiorników i zabudowa nor w zlewni rzeki Wisłoki- teren Zarządu Zlewni w Jaśle”

  Część
 • RZ.ROZ.2810.11.2021
 • 12.08.2021 11:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I

  Część
 • RZ.ROZ.2810.13.2021
 • 01.07.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski”

 • RZ.ROZ.2810.9.2021
 • 25.06.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

  Część
 • RZ.ROZ.2810.8.2021
 • 15.06.2021 23:55
 • Usługi

  Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok

 • RZ.ROZ.2810.2.2021
 • Usługi

  Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działania ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.3.2021
 • Usługi

  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na zbiorniku wodnym na potoku Tuszymka Duża w m. Cierpisz

 • RZ.ZPU.2.532.3.2021
 • 26.05.2021 07:57
 • Roboty budowlane

  Usuwanie powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu

  Część
 • RZ.ROZ.2810.6.2021
 • 10.06.2021 23:55
 • Usługi

  „Przeglądy pogwarancyjne i naprawy związane z serwisowaniem samochodów służbowych wraz z dostawą części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

 • RZ.ROO.2811.11.2021
 • Usługi

  Wymiana filtrów i olejów wynikająca z przebiegu kilometrów w samochodzie służbowym Citroen Berlingo nr Rej. RZ 6423V i Volkswagen T-5 nr. Rej. RZ 6562V.

 • RZ.ZOZ.3.2811.3.2021
 • 25.05.2021 12:50
 • Roboty budowlane

  Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj

 • RZ.ROZ.2810.5.2021
 • 05.06.2021 23:55
 • Dostawa

  Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGWWP wykonuje prawa właścicielskie administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.561.2.1.2021
 • Usługi

  Wykonanie V części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485"

 • RZ.ROZ.2810.4.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w m. Nowosielec gm. Nisko

 • RZ.ZPU.4.2810.4.2021
 • Dostawa

  Przetarg publiczny na sprzedaż drewna z terenu Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU. 561.1.2021
 • 18.03.2021 10:00
 • Usługi

  Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ZPU.4.2810.3.2021
 • Usługi

  „Wykonanie wycinki drzew w ramach III-ej części zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” - etap 1

 • RZ.RPI.2811.3.JRP6.2021.AW
 • Usługi

  „Usługa odbioru i utylizacji wyposażenia w związku z przeprowadzoną likwidacją zbędnych składników majątkowych w Zarządzie Zlewni w Jaśle.”

 • RZ.ZPU.2.532.66.2020
 • 30.05.2021 09:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

 • RZ.ROZ.2810.134.2020
 • 23.02.2021 23:55
 • Usługi

  Opracowanie II części prac przedprojektowych dla zadania pn.: "Budowa (870m) i modernizacja (1339m) obwałowania w km 45+400 - 47+200, rzeka Wisłoka, w miejscowości Brzeźnica"

 • RZ.ROZ.2810.135.2020
 • 29.04.2021 13:38
 • Dostawa

  Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą, umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

  Część
 • RZ.ROZ.2810.131.2020
 • 13.02.2021 23:00
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

 • RZ.ROZ.2810.132.2020
 • 21.03.2021 23:55
 • Dostawa

  Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonywania prac utrzymaniowych na urządzeniach wodnych na terenie Zarządu Zlewni – etap IV

 • RZ.ZPU.2.532.58.2020
 • 31.12.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468” w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

 • RZ.ZPU.2810.15m.2020
 • 25.11.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

 • RZ.ROZ.2810.124.2020
 • 17.12.2020 23:55
 • Roboty budowlane

  Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

 • RZ.ROZ.2810.118.2020
 • 16.11.2020 10:00
 • Usługi

  wykonanie VI-ej części zamówienia pn.: „Sporządzenie operatów szacunkowych i opinii na potrzeby zadań inwestycyjnych RZGW Rzeszów”

 • RZ.RPI.2811.32.2020
 • 01.12.2021 23:55
 • Roboty budowlane

  „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie gm. Gorzyce”

 • RZ.ROZ.2810.101.2020
 • 26.04.2021 10:21
 • Dostawa

  Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • RZ.ROZ.2810.96.2020
 • 05.11.2020 10:00
 • Usługi

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej”

 • RZ.ROZ.2810.80.2020
 • 08.10.2020 12:00
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych wraz z przeprowadzeniem kontroli okresowej Stopnia Wodnego w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.64.2020
 • 12.11.2020 13:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych oraz piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.54.2020
 • 22.10.2020 00:00
 • Usługi

  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Wykonanie IV części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2810.45.2020
 • 23.07.2020 00:00
do góry