Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny rzeki Strwiąż na terenie gminy Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, woj. podkarpackie”

 • RZ.RPI.2811.3.2022.JRP6
 • Roboty budowlane

  Wykonanie modernizacji polegającej na poprawie parametrów funkcjonalno – techniczno - użytkowych biura w budynku wielorodzinnym w m. Szówsko ul. Książąt Czartoryskich 38/3 gm. Wiązownica

 • RZ.ROA.2811.34.2022
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wielopolki poprzez odbudowę budowli piętrzących”

 • RZ.ROZ.2810.70.2022
 • 20.09.2022 10:00
 • Dostawa

  „Zakup depozytora kluczy dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

 • RZ.ROA.2811.22.2022
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „Budowa obwałowania cofkowego na potoku Gogołówka na długości 1300 m"

 • RZ.ROZ.2810.68.2022
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji technicznych oraz ekspertyz dla obiektów zlokalizowanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.60.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2810.61.2022
 • Usługi

  Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.53.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

 • RZ.ROZ.2810.52.2022
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa lewostronnego zabezpieczenia rzeki Ropy od mostu przy drodze powiatowej 1390K (wjazd na Starodroże) do drogi krajowej nr 28 w mieście Biecz” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

 • RZ.ROZ.2810.33.2022
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.48.2022
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewego wału od 6+600 do 11+200 i prawy wał od 6+584 do 11+200" wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych

 • RZ.ROZ.2810.25.2022
 • Roboty budowlane

  „ Prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.66.2022
 • 15.07.2022 10:00
 • Usługi, Roboty budowlane

  Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.58.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.67.2022
 • 19.07.2022 10:00
 • Roboty budowlane

  „Prace remontowe budowli piętrzących na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.65.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych na terenie ZZ Przemyśl – II”

 • RZ.ROZ.2810.57.2022
 • 17.08.2022 13:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych na terenie ZZ Przemyśl – I”

 • RZ.ROZ.2810.50.2022
 • 12.08.2022 13:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola III

 • RZ.ROZ.2810.49.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.59.2022
 • 01.07.2022 06:53
 • Roboty budowlane

  Prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.56.2022
 • 01.07.2022 06:48
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.45.2022
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie działalności NW Leżajsk

 • RZ.ROZ.2810.54.2022
 • Usługi, Roboty budowlane

  „Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl - III”

 • RZ.ROZ.2810.30.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie ZZ Jasło – Etap III’’

 • RZ.ROZ.2810.47.2022
 • 02.09.2022 14:00
 • Usługi

  „Usługi w zakresie utrzymania rzek, cieków i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2810.41.2022
 • 22.10.2022 11:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane związane z odmulaniem zbiorników wodnych – Odmulenie zbiornika wodnego na potoku Tuszymka Duża w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.”

 • RZ.ROZ.2810.46.2022
 • 25.08.2022 08:00
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

 • RZ.ROZ.2810.43.2022
 • 19.08.2022 14:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie ZZ Jasło – Etap IV’’

 • RZ.ROZ.2810.44.2022
 • 20.08.2022 10:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie ZZ Jasło – Etap II’’

 • RZ.ROZ.2810.40.2022
 • 18.08.2022 11:00
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola II”

 • RZ.ROZ.2810.22.2022
 • Roboty budowlane

  Wykonanie II części robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug. Strug – etap I – odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2810.39.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola”

 • RZ.ROZ.2810.26.2022
 • Usługi

  Konserwacje urządzeń wodnych na Zbiorniku Wodnym Klimkówka

 • RZ.ROZ.2810.23.2022
 • 26.09.2022 09:00
 • Roboty budowlane

  Wykonanie trzeciej części robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ochrona przed powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900 na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany, Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2810.32.2022
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.34.2022
 • Usługi

  : Opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu potoku Matysówka – Etap I, w wysokości działek ewidencyjnych nr: 2543/2, 2543/3, 2543/4 m. Rzeszów, obr. 209 Zalesie, które stanowią koryto potoku Matysówka oraz w rejonie skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Robotniczą i ul. Strażacką (obr. 210 Biała oraz obr. 209 Zalesie m. Rzeszów), w oparciu o art. 220 lub art. 221 ustawy Prawo wodne; opracowanie dokumentacji stanowiącej załącznik do wniosku o ustalenie l

 • RZ.RUM.2312.43.2022.JT
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2810.12.2022
 • Usługi

  „Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.27.2022
 • Usługi

  „Szkolenie specjalistyczne dla zespołów do spraw oceny ryzyka zawodowego z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”

 • RZ/ROK/1/2022
 • 30.05.2022 15:15
 • Dostawa

  Jednorazowa dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.31.2022
 • Usługi

  „ Roboty utrzymaniowe na rzece San w km 172+950 - 175+000 w m. Przemyśl- koszenie dwukrotne”

 • RZ.ROZ.2810.17.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap III

 • RZ.ROZ.2810.21.2022
 • 12.09.2022 08:00
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.11.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap II

 • RZ.ROZ.2810.13.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie ZZ Jasło – Etap I’’

 • RZ.ROZ.2810.14.2022
 • Usługi

  Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadań pn.: „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 21+490-23+306 w miejscowości Korczyna – Biecz" oraz „Budowa prawobrzeżnego obwałowania rzeki Ropy w km 22+350-22+780 w miejscowości Korczyna – Biecz"

 • RZ.ROZ.2810.16.2022
 • Usługi

  „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.15.2022
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Babulówka – rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200-6+600, prawy w km 2+000- 6+584 na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski”

 • RZ.ROZ.2810.10.2022
 • Usługi

  Usługi w zakresie utrzymania rzek i cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Jaśle – Etap I

 • RZ.ROZ.2810.9.2022
 • 13.08.2022 10:00
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2810.4.2022
 • Usługi

  Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.5.2022
 • 01.07.2022 11:14
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022”.

  Część
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2810.2.2022
 • Usługi

  Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 – 119+000 na terenie miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. Podkarpackie – Etap I i II”.

 • RZ.RPI.2811.1.2022
 • 24.02.2022 12:00
 • Usługi

  Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 – 119+000 na terenie miasta Jasła, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. Podkarpackie – Etap I i II”.

 • RZ.RPI.2811.1.2022
 • 15.02.2022 12:00
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie jazów na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.1.2022
 • Roboty budowlane

  Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Dynów, ul. Jaklów 1

 • RZ.ZPU.3.2811.33.2021
 • Roboty budowlane

  Remont łazienki i pomieszczeń socjalnych konserwatorów NW Lesko, ul. Piłsudskiego 44

 • RZ.ZPU.3.2811.32.2021
 • 07.02.2022 11:41
 • Roboty budowlane

  Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Lesko, ul. Piłsudskiego 44

 • RZ.ZPU.3.2811.31.2021
 • 07.02.2022 11:08
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.108.2021
 • 12.07.2022 10:06
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle

 • RZ.ROZ.2810.107.2021
 • 26.02.2022 23:00
 • Roboty budowlane

  „Remont pomieszczeń socjalnych i ogrodzenia w siedzibie NW Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 24”

 • RZ.ROZ.2810.116.2021
 • 12.07.2022 08:34
 • Roboty budowlane

  Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022 -etap 2 w podziale na 12 części (...)

  Część
 • RZ.RPU.2810.2.2021
 • Dostawa

  Zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROI.042.4.2021
 • Roboty budowlane

  Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg etap II lewy i Prawy brzeg rzeki Mokrzyszówki w km 9+621 - 10+171 obręb Chmielów gm. Nowa Dęba

 • RZ.4.ZPU.2811.24.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.19.2021
 • Dostawa

  „Dostawa mierników do pomiaru gazów niebezpiecznych i niedoboru tlenu zabezpieczających pracowników na stanowiskach pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni”.

 • RZ.ROH.2811.18.2021
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawce w km 0+000-16+384 - 16 384 mb m. Sobów, Klonów gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski

 • RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. Płusy, Tarnogród, gm. Księżpol, Tarnogród

 • RZ.ZPU.4.2811.23.2021
 • Usługi

  Potok Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec

 • RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka - Przewrotne w km 1+800-7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary, gm. Głogów Małopolski

 • RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na kanale L4 w m. Potok Stany Kolonia gm. Potok Wielki pow. janowski

 • RZ.ZPU.4.2811.18.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty naprawcze przy części drewnianej przepławki obok jazu rzeka Sanna w m. Zaklików gm. Zaklików

 • RZ.4.ZPU.2811.17.2021.
 • Roboty budowlane

  Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa w msc. Musików

 • RZ.4.ZPU.2811.16.2021
 • Usługi

  Wykonanie badania stabilizacji reperów na obiekcie jazu na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola

 • RZ.4.ZPU.2811.12.2021.
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w m. Gorajec, gm. Cieszanów

 • RZ.ZPU.4.2811.14.2021
 • Usługi

  „Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego od wód potoku Brnik” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie wałów w rejonie starorzeczy poprzez zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża na całej długości wału lewego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+456-15+863 i wału prawego rzeki Stary Breń w km rzeki 8+132-15+863 w miejscowościach Gliny Małe, Sadkowa Góra, Borowa, Łysakówek, Łysaków, Czermin”.

 • RZ.RPI.2811.13.2021
 • 15.10.2021 12:00
 • Usługi

  Wykonanie opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1”

 • RZ.ROZ.2810.100.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.14.2021
 • Dostawa

  Dostawa mierników do pomiaru gazów niebezpiecznych i niedoboru tlenu zabezpieczających pracowników na stanowiskach pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • RZ.ROH.2811.13.2021
 • 18.10.2021 09:41
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” w podziale na 20 części:

  Część
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.15.2021
 • Usługi

  Kompleksowe usługi projektowe (usługi związane z przygotowaniem projektu, pozwoleń i zgód administracyjnych) - RZGW Rzeszów

 • RZ.ROZ.2810.87.2021
 • 01.10.2021 14:38
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko - Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej – roboty budowlane

 • RZ.4.ZPU.2811.13.2021
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wisznia i Kanału Bucowskiego” w zakresie szczególnym roboty remontowe na jazie zlokalizowanym w m. Nienowice w km 4+330 rz. Wisznia.

 • RZ.ZPU.3.2811.17.2021
 • Usługi

  Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu w zakresie ogólnobudowlanym na terenie działalności NW Stalowa Wola

 • RZ.4.ZPU.2811.12.2021
 • Usługi

  „Przeglądy konserwacyjne suwnic będących na wyposażeniu przepompowni wód na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli dla Nadzorów Wodnych Tarnobrzeg, Kolbuszowa i Stalowa Wola na2021r.” w ramach zadań: „Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Kolbuszowa”; „Utrzymanie przepompowni Opoka -Borów na rz. Sanna w m. Opoka gm. Annopol” i „Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Tarnobrzeg”

 • RZ.4.ZPU.2811.10.2021.
 • Roboty budowlane

  Remont dachu i schodów skarpowych na przepompowni Siedleszczany wraz z wymianą dławików pomp na przepompowni Dymitrów Duży” w ramach zadania: Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Tarnobrzeg

 • RZ.4.ZPU.2811.07.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.05.2021
 • 13.09.2021 07:58
 • Roboty budowlane

  Remont budynku Gospodarczego Nadzoru Wodnego w Dynowie

 • RZ.ZPU.3.2811.9.2021
 • Usługi

  Opracowanie koreferatu do Aktualizacji koncepcji technicznej budowy zbiornika Kąty-Myscowa (...) z 2021r. wraz z koncepcją przepławki dla ryb.

 • RZ.RPI.2811.08.2021.JRP7
 • 18.08.2021 12:50
 • Usługi

  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie III-ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I”

 • RZ.RPI.2811.17.2021.JRP6
 • Usługi

  Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych: Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE, Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

 • RZ.ROK.1/2021
 • Usługi

  Usługi projektowe związane z przygotowaniem operatów wodno-prawnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.2811. 8 .2021
 • Roboty budowlane

  Zapytanie ofertowe

 • RZ.ZPU.4.2811.7.2021 Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa
 • Dostawa

  Zakup ośmiu komputerów przenośnych

 • RZ.ROI.042.2.2021
 • Usługi

  „Przeglądy pogwarancyjne i naprawy związane z serwisowaniem samochodów służbowych wraz z dostawą części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

 • RZ.ROO.2811.11.2021
 • 11.05.2021 14:31
 • Dostawa

  Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGWWP wykonuje prawa właścicielskie administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.561.2.1.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w m. Nowosielec gm. Nisko

 • RZ.ZPU.4.2810.4.2021
 • Dostawa

  Przetarg publiczny na sprzedaż drewna z terenu Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU. 561.1.2021
 • 18.03.2021 10:00
 • Usługi

  Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ZPU.4.2810.3.2021
 • Usługi

  „Wykonanie wycinki drzew w ramach III-ej części zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” - etap 1

 • RZ.RPI.2811.3.JRP6.2021.AW
 • Roboty budowlane

  Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

 • RZ.ROZ.2810.134.2020
 • 23.02.2021 23:55
 • Dostawa

  Zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej poprzez doposażenie infrastruktury socjalnej oraz technicznej obiektu hydrotechnicznego – zbiornika „Maziarnia” w Wilczej Woli poprzez dostawę kontenera biurowo-socjalnego wraz z toaletą, umywalką oraz kontenera magazynowego wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych

  Część
 • RZ.ROZ.2810.131.2020
 • 13.02.2021 23:00
 • Roboty budowlane

  „Poprawa standardu osiedla eksploatacyjnego ZW Klimkówka. Roboty budowlane (modernizacja budynków) - wykonanie prac prowadzących do zwiększenia wartości użytkowej budynków ZW Klimkówka

 • RZ.ROZ.2810.130.2020MW
 • 12.01.2021 12:00
 • Roboty budowlane

  „Modernizacja budynku biurowego zlokalizowanego przy ulicy Kwiatkowskiego nr 2 w Rzeszowie poprzez poprawę termoizolacyjności ścian zewnętrznych, modernizację instalacji wewnętrznych i poprawę funkcjonalności pomieszczeń” w systemie zaprojektuj i wykonaj.

 • RZ.ROZ.2810.132.2020
 • 21.03.2021 23:55
 • Dostawa

  Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonywania prac utrzymaniowych na urządzeniach wodnych na terenie Zarządu Zlewni – etap IV

 • RZ.ZPU.2.532.58.2020
 • 31.12.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468” w ramach zadania: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola

 • RZ.ZPU.2810.15m.2020
 • 25.11.2020 15:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa kolektorów tłocznych przepompowni wody Siedleszczany w związku z ich rozszczelnieniem w m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski

 • RZ.ROZ.2810.124.2020
 • 17.12.2020 23:55
 • Roboty budowlane

  Wykonanie I części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa obwałowań potoku Libuszanka w m. Libusza, Korczyna, gm. Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie”.

 • RZ.ROZ.2810.118.2020
 • 16.11.2020 10:00
 • Dostawa

  Dostawa środków higieny osobistej dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

 • RZ.ROZ.2810.96.2020
 • 05.11.2020 10:01
 • Usługi

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej”

 • RZ.ROZ.2810.80.2020
 • 08.10.2020 12:00
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych wraz z przeprowadzeniem kontroli okresowej Stopnia Wodnego w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.64.2020
 • 12.11.2020 13:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych oraz piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz dostawa sprzętu biurowego dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.54.2020
 • 22.10.2020 00:00
 • Usługi

  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w ramach zadania pn. „Wykonanie IV części prac przedprojektowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2810.45.2020
 • 23.07.2020 00:00
do góry