Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  „Usługi związane z utrzymaniem brzegów cieków oraz wałów p. powodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.64.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym i Elektrowni Wodnej w Klimkówce

 • RZ.ROZ.2710.69.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.72.2023
 • Usługi

  „Wykonanie konserwacji oraz przeglądów na Elektrowni Wodnej w Klimkówce”

 • RZ.ROZ.2710.66.2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.67.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl-II

 • RZ.ROZ.2710.68.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.65.2023
 • Dostawa

  Zakup kosiarki traktorowej z wyposażeniem dla ZW Klimkówka (odśnieżanie dojazd pracowników i gości, koszenie)

 • RZ.ROZ.2710.61.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.62.2023
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.59.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie -RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.57.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.58.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.56.2023
 • 16.08.2023 11:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

 • RZ.ROZ.2710.53.2023
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2810.49.2023
 • 08.08.2023 11:00
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II”

 • RZ.ROZ.2710.46.2023
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.48.2023
 • 07.08.2023 12:29
 • Usługi

  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni potoku Cygański w km 0+000 - 3+500” – opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w oparciu o wariant III analizy hydrologiczno-hydraulicznej

 • RZ.ROZ.2710.52.2023
 • 06.11.2023 00:00
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów okresowych i ocen stanu technicznego na obiektach na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.43.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

 • RZ.ROZ.2710.47.2023
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.32.2023
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło- Etap II”

 • RZ.ROZ.2710.42.2023
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz oraz dokumentacji technicznych na terenie działania ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.44.2023
 • Usługi

  „Wykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia wału i brzegu rzeki Wisłoki w m. Wola Mielecka”

 • RZ.ROZ.2710.40.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

 • RZ.ROZ.2710.41.2023
 • 07.07.2023 16:00
 • Usługi

  „Konserwacje systemów przeciwpowodziowych na ZW Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.36.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.37.2023
 • Usługi

  „Wykonanie konserwacji oraz przeglądów na Elektrowni Wodnej w Klimkówce”

 • RZ.ROZ.2710.29.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji stanowiących załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.20.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.28.2023
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło”

 • RZ.ROZ.2710.31.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III

 • RZ.ROZ.2710.30.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.26.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków oraz zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.18.2023
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Łęg, pow. kolbuszowski, tarnobrzeski i stalowowolski woj. podkarpackie”

 • RZ.ROZ.2710.19.2023
 • 01.09.2023 12:37
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.21.2023
 • Usługi

  „Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.16.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”

 • RZ.ROZ.2710.25.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola -Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ROZ.2710.24.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.13.2023
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl II”

 • RZ.ROZ.2710.15.2023
 • Usługi

  „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno- pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.14.2023
 • Usługi

  Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.17.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.9.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.10.2023
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl I”

 • RZ.ROZ.2710.7.2023
 • 26.07.2023 15:22
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych oraz projektu ustalenia klasyfikacji stanowiącego załącznik do wniosku o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla nieruchomości położonych pod Zbiornikiem Wilcza Wola i terenami przyległymi do zbiornika, zlokalizowanymi w obrębach: Wilcza Wola, Lipnica, gm. Dzikowiec; Wola Raniżowska, gm. Raniżów

 • RZ.RUM.2711.1.2023.AD
 • Usługi

  „Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.3.2023
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2023 – etap 2” w podziale na 14 cześci

  Część
 • RZ.RPU.2810.1.2023
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2023” w podziale na 20 części

  Część
 • RZ.RPU.2810.2.2022
 • Dostawa

  Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.88.2022
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu

 • RZ.ROZ.2810.84.2022
 • Usługi

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.78.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola IV

 • RZ.ROZ.2810.76.2022
 • Roboty budowlane

  Prace remontowe budynków Nadzorów Wodnych na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.72.2022
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji technicznych oraz ekspertyz dla obiektów zlokalizowanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.60.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2810.61.2022
 • Usługi

  Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.53.2022
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

 • RZ.ROZ.2810.52.2022
 • Usługi, Roboty budowlane

  Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2810.58.2022
 • Roboty budowlane

  „Prace remontowe budowli piętrzących na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.65.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola III

 • RZ.ROZ.2810.49.2022
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2810.45.2022
 • Usługi, Roboty budowlane

  „Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl - III”

 • RZ.ROZ.2810.30.2022
 • Roboty budowlane

  „Roboty budowlane na rzekach na terenie ZZ Stalowa Wola II”

 • RZ.ROZ.2810.22.2022
 • Usługi

  „Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola”

 • RZ.ROZ.2810.26.2022
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2810.12.2022
 • Usługi

  „Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.27.2022
 • Usługi

  „ Roboty utrzymaniowe na rzece San w km 172+950 - 175+000 w m. Przemyśl- koszenie dwukrotne”

 • RZ.ROZ.2810.17.2022
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.11.2022
 • Usługi

  „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie ZZ Przemyśl”

 • RZ.ROZ.2810.15.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2810.4.2022
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022”.

  Część
 • RZ.RPU.2810.1.2022
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2810.2.2022
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie jazów na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2810.1.2022
 • Roboty budowlane

  Remont budynku gospodarczo-garażowego Nadzoru Wodnego Dynów, ul. Jaklów 1

 • RZ.ZPU.3.2811.33.2021
 • Roboty budowlane

  Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022 -etap 2 w podziale na 12 części (...)

  Część
 • RZ.RPU.2810.2.2021
 • Dostawa

  Zakup aparatów telefonicznych stacjonarnych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROI.042.4.2021
 • Roboty budowlane

  Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg etap II lewy i Prawy brzeg rzeki Mokrzyszówki w km 9+621 - 10+171 obręb Chmielów gm. Nowa Dęba

 • RZ.4.ZPU.2811.24.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.19.2021
 • Dostawa

  „Dostawa mierników do pomiaru gazów niebezpiecznych i niedoboru tlenu zabezpieczających pracowników na stanowiskach pracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni”.

 • RZ.ROH.2811.18.2021
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawce w km 0+000-16+384 - 16 384 mb m. Sobów, Klonów gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski

 • RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na rzece Nitka w m. Płusy, Tarnogród, gm. Księżpol, Tarnogród

 • RZ.ZPU.4.2811.23.2021
 • Usługi

  Potok Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj. 6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec

 • RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka - Przewrotne w km 1+800-7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary, gm. Głogów Małopolski

 • RZ.ZPU.4.2811.20.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na kanale L4 w m. Potok Stany Kolonia gm. Potok Wielki pow. janowski

 • RZ.ZPU.4.2811.18.2021
 • Roboty budowlane

  Roboty naprawcze przy części drewnianej przepławki obok jazu rzeka Sanna w m. Zaklików gm. Zaklików

 • RZ.4.ZPU.2811.17.2021.
 • Roboty budowlane

  Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa w msc. Musików

 • RZ.4.ZPU.2811.16.2021
 • Usługi

  Wykonanie badania stabilizacji reperów na obiekcie jazu na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola

 • RZ.4.ZPU.2811.12.2021.
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w m. Gorajec, gm. Cieszanów

 • RZ.ZPU.4.2811.14.2021
 • Usługi

  Wykonanie opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka (ID_226556), Hermanówka (ID_22657494), Matysówka, Młynówka, Czekaj, Rów W1”

 • RZ.ROZ.2810.100.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego - kursu prawa jazdy kategorii B+E dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.14.2021
 • Roboty budowlane

  „Zapewnienie zimowej ochrony przeciwpowodziowej wód i urządzeń wodnych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022” w podziale na 20 części:

  Część
 • RZ.RPU.2810.1.2021
 • Usługi

  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • RZ.ROH.2811.15.2021
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Jaślańsko - Chorzelowskiego poprzez odbudowę budowli piętrzącej – roboty budowlane

 • RZ.4.ZPU.2811.13.2021
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wisznia i Kanału Bucowskiego” w zakresie szczególnym roboty remontowe na jazie zlokalizowanym w m. Nienowice w km 4+330 rz. Wisznia.

 • RZ.ZPU.3.2811.17.2021
 • Usługi

  Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa obiektu w zakresie ogólnobudowlanym na terenie działalności NW Stalowa Wola

 • RZ.4.ZPU.2811.12.2021
 • Usługi

  „Przeglądy konserwacyjne suwnic będących na wyposażeniu przepompowni wód na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli dla Nadzorów Wodnych Tarnobrzeg, Kolbuszowa i Stalowa Wola na2021r.” w ramach zadań: „Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Kolbuszowa”; „Utrzymanie przepompowni Opoka -Borów na rz. Sanna w m. Opoka gm. Annopol” i „Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Tarnobrzeg”

 • RZ.4.ZPU.2811.10.2021.
 • Roboty budowlane

  Remont dachu i schodów skarpowych na przepompowni Siedleszczany wraz z wymianą dławików pomp na przepompowni Dymitrów Duży” w ramach zadania: Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Tarnobrzeg

 • RZ.4.ZPU.2811.07.2021
 • Roboty budowlane

  Remont budynku Gospodarczego Nadzoru Wodnego w Dynowie

 • RZ.ZPU.3.2811.9.2021
 • Usługi

  Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności mostowej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie III-ej części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I”

 • RZ.RPI.2811.17.2021.JRP6
 • Usługi

  Szkolenia dla pracowników PGW Wody Polskie, wraz z przekazaniem materiałów szkoleniowych: Szkolenie – Sprawozdawczość KOBIZE, Szkolenie – Gospodarka odpadami w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów, nowe obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami 2020 - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość

 • RZ.ROK.1/2021
 • Usługi

  Usługi projektowe związane z przygotowaniem operatów wodno-prawnych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.2811. 8 .2021
 • Roboty budowlane

  Zapytanie ofertowe

 • RZ.ZPU.4.2811.7.2021 Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa
 • Dostawa

  Zakup ośmiu komputerów przenośnych

 • RZ.ROI.042.2.2021
 • Dostawa

  Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGWWP wykonuje prawa właścicielskie administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ZPU.4.561.2.1.2021
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w m. Nowosielec gm. Nisko

 • RZ.ZPU.4.2810.4.2021
 • Usługi

  Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ZPU.4.2810.3.2021
 • Usługi

  „Wykonanie wycinki drzew w ramach III-ej części zadania inwestycyjnego pn: "Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie” - etap 1

 • RZ.RPI.2811.3.JRP6.2021.AW
do góry