Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/11,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Rzeszowie.html
2023-12-09, 03:15

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103, Rzeszów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Sprzedaż drewna pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, administrowanych przez PGW WP - RZGW w Rzeszowie, Zarząd Zlewni w Przemyślu II - powtórzenie przetargu

 • RZ.ZPU.3.561.2.2023
 • Usługi

  Sprzedaż drewna - samowyrób ZZ Przemyśl

 • RZ.ZPU.3.561.3.2023
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie prawego brzegu potoku Szczawa w km 6+880 – 6+950, woj. Podkarpackie; powiat: jasielski; gmina: Osiek Jasielski; obręb: Samoklęski

 • RZ.ROZ.2710.86.2023
 • 05.12.2023 10:42
 • Roboty budowlane

  Remont budynku biurowego przy ul. Słonecznej 70 w Dębicy poprzez przebudowę instalacji wewnętrznej i poprawę funkcjonalności pomieszczeń

 • RZ.ROZ.2710.82.2023
 • 27.11.2023 10:07
 • Roboty budowlane

  Zabezpieczenie prawej skarpy brzegowej rzeki Wiar w km 5+930 – 6+050 w m. Nehrybka, gm. Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.84.2023
 • Roboty budowlane

  Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki San w km 5+780-6+105 w m. Skowierzyn gm. Zaleszany

 • RZ.ROZ.2710.78.2023
 • Usługi

  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika na rzece Młynówka w km 3+485”

 • RZ.ROZ.2710.70.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli specjalistycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.80.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego ,,Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie "

 • RZ.ROZ.2710.74.2023
 • Usługi

  Dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących z systemem zarządzania wydruku dla RZGW w Rzeszowie, podległych Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych

 • RZ.ROZ.2710.79.2023
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło- Etap III

 • RZ.ROZ.2710.76.2023
 • 08.12.2023 11:11
 • Usługi

  „Usługi związane z utrzymaniem brzegów cieków oraz wałów p. powodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.64.2023
 • 08.12.2023 11:41
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym i Elektrowni Wodnej w Klimkówce

 • RZ.ROZ.2710.69.2023
 • 05.12.2023 12:50
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.71.2023
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.72.2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania porządku w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.67.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl-II

 • RZ.ROZ.2710.68.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.65.2023
 • Dostawa

  Zakup kosiarki traktorowej z wyposażeniem dla ZW Klimkówka (odśnieżanie dojazd pracowników i gości, koszenie)

 • RZ.ROZ.2710.61.2023
 • 01.12.2023 12:00
 • Roboty budowlane

  Kompleksowa modernizacja mieszkania zlokalizowanego w Nadzorze Wodnym w Lesku, z przeznaczeniem na pokoje gościnne dla pracowników PGW WP wraz z wyposażeniem

 • RZ.ROZ.2710.63.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane w budynkach należących do ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.62.2023
 • Usługi

  Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe na obszarze ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.59.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli biurowych, foteli obrotowych i krzeseł na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie -RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.57.2023
 • Dostawa

  Zakup 2 szt. quadów wraz z pługiem, przyczepką oraz wyciągarką dla ZZ Stalowa Wola (320 km wałów do utrzymania)”.

 • RZ.ROZ.2710.58.2023
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.54.2023
 • Usługi, Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl IV

 • RZ.ROZ.2710.53.2023
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi, narzędzi o napędzie spalinowym wraz z akcesoriami dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.51.2023
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II”

 • RZ.ROZ.2710.46.2023
 • 13.11.2023 13:14
 • Usługi

  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni potoku Cygański w km 0+000 - 3+500” – opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w oparciu o wariant III analizy hydrologiczno-hydraulicznej

 • RZ.ROZ.2710.52.2023
 • 06.11.2023 00:00
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów okresowych i ocen stanu technicznego na obiektach na terenie ZZ Przemyśl

 • RZ.ROZ.2710.43.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

 • RZ.ROZ.2710.47.2023
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie robót utrzymaniowych na Zbiorniku Wodnym Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.32.2023
 • 07.12.2023 09:50
 • Roboty budowlane

  „Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i urządzeniach wodnych na terenie działalności ZZ Jasło- Etap II”

 • RZ.ROZ.2710.42.2023
 • 07.12.2023 14:15
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz oraz dokumentacji technicznych na terenie działania ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.44.2023
 • Usługi

  „Wykonanie koncepcji projektowej zabezpieczenia wału i brzegu rzeki Wisłoki w m. Wola Mielecka”

 • RZ.ROZ.2710.40.2023
 • 30.11.2023 10:31
 • Usługi

  „Konserwacje systemów przeciwpowodziowych na ZW Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.36.2023
 • 07.12.2023 12:19
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

 • RZ.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych i papieru do druku na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.37.2023
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.35.2023
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji stanowiących załącznik do wniosku o ustalenie linii brzegu cieków zlokalizowanych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.20.2023
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.28.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl III

 • RZ.ROZ.2710.30.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.26.2023
 • Usługi

  „Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków oraz zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

 • RZ.ROZ.2710.18.2023
 • 07.12.2023 07:48
 • Usługi

  Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

 • RZ.ROZ.2710.21.2023
 • Usługi

  Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”

 • RZ.ROZ.2710.25.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola -Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

 • RZ.ROZ.2710.24.2023
 • Usługi

  Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.13.2023
 • Usługi

  „Roboty utrzymaniowe na terenie ZZ Przemyśl II”

 • RZ.ROZ.2710.15.2023
 • 27.09.2023 09:29
 • Usługi

  „Obsługa i utrzymanie sieci kontrolno- pomiarowej zbiornika wodnego Klimkówka”

 • RZ.ROZ.2710.14.2023
 • Usługi

  Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie

 • RZ.ROZ.2710.17.2023
 • Roboty budowlane

  Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola

 • RZ.ROZ.2710.10.2023