Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030, Szczecin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2810.22.2021
 • Usługi

  Wykonanie operatów rybackich na terenie podlegającym RZGW Szczecin – część III

 • SZ.ROZ.2810.23.2021
 • Roboty budowlane

  „Zwiększenie retencji korytowej na ciekach administrowanych przez Zarząd Zlewni w Koszalinie w zakresie robót remontowych”

  Część
 • SZ.ROZ.2810.21.2021
 • Dostawa

  Dostawa I montaż oraz uruchomienie nowego system do monitoring ryb w przepławkach – Projekt Life+ Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów

 • SZ.ROZ.2810.15.2021
 • Usługi

  Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2810.16.2021
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • SZ.ROZ.2810.17.2021
 • Dostawa

  Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów do eksploatacji samochodów służbowych będących w użytkowaniu PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

 • SZ.ROZ.2810.20.2021
 • Usługi

  Usługi przeglądów okresowych, napraw eksploatacyjnych oraz wymiany akumulatorów dla 7 pojazdów specjalistycznych typu Quad TGB Est będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • SZ.ROO.2811.139.2021.MP
 • Usługi

  Usługi przeglądów gwarancyjnych oraz napraw eksploatacyjnych pojazdów, będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROO.2811.138.2021.MP
 • 09.07.2021 15:19
 • Usługi

  Bieżąca obsługa prawna w roku 2022 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie

  Część
 • SZ.ROZ.2810.18.2021
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn.: „Odbudowa dwóch rurociągów na rzece Kątnik”

 • SZ.ROZ.2810.13.2021
 • 23.07.2021 15:30
 • Usługi

  Wykonanie przeglądów podwodnej części kadłubów lodołamaczy należących do RZGW w Szczecinie

  Część
 • SZ.ROZ.2810.14.2021
 • Usługi

  ,,Odbudowa stopnia wodnego na rzece Kosie w km 0+186 w ramach zadania pn.: Zapewnienie prawidłowego przepływu wód rzeki Kosy”- wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji.

 • SZ.ROZ.2810.12.2021
 • 13.07.2021 09:27
 • Usługi

  Wykonanie remontu klasowego 4 jednostek pływających należących do RZGW w Szczecinie

  Część
 • SZ.ROZ.2810.11.2021
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz podległych jednostek.

 • SZ.ROZ.2810.10.2021
 • 05.07.2021 12:00
 • Usługi

  Oszacowanie kosztów ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 134 Zbiornik Dębno

 • SZ.ROZ.2810.9.2021
 • 07.06.2021 12:00
 • Usługi, Roboty budowlane

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

  Część
 • SZ.ROZ.2810.5.2021
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych wraz z zakresem robót naprawczych

  Część
 • SZ.ROZ.2810.6.2021
 • 08.06.2021 08:44
 • Roboty budowlane

  Modernizacja pomieszczeń biurowych znajdujących się w siedzibie RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2810.8.2021
 • 30.06.2021 13:36
 • Usługi

  Wykonanie operatów rybackich na terenie podlegającym RZGW Szczecin – część II

  Część
 • SZ.ROZ.2810.7.2021
 • 14.06.2021 14:20
 • Usługi

  Wykonanie operatów rybackich na terenie podlegającym RZGW Szczecin

  Część
 • SZ.ROZ.2810.4.2021
 • 14.06.2021 14:15
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. ,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie”.

 • SZ.ROZ.2810.3.2021
 • 15.07.2021 13:06
 • Roboty budowlane

  Modernizację pomieszczeń biurowych znajdujących się w siedzibie RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2810.2.2021
 • 17.05.2021 12:00
 • Dostawa

  Dostawa paliwa do jednostek pływających dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie’

 • SZ.ROO.2811.337.2020.TM
 • 31.01.2021 21:00
 • Roboty budowlane

  Kontrakt 1A.2 „Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik

 • SZ.JRP.2810.80.1A.2.2020
 • 01.07.2021 14:06
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz podległych jednostek

 • SZ.ROO.2811.331.2020.AN
 • 22.01.2021 12:00
 • Roboty budowlane

  Kontrakt 1B.5/3 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)”

 • SZ.JRP.2810.76.1B.5/3.2020
 • 11.06.2021 14:03
 • Dostawa

  Dostawa paliwa do jednostek pływających dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • SZ.ROO.2811.322.2020.AN
 • 15.01.2021 15:00
 • Dostawa

  Dostawa urządzeń i akcesoriów dotyczących pojazdów specjalistycznych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROO.2811.296.2020.D
 • 31.12.2020 10:00
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. ,,Przebudowa wału przeciwpowodziowego na Wyspie Puckiej w Szczecinie”

 • SZ.ROZ.2810.72.2020
 • 13.12.2020 20:00
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

  Część
 • SZ.ROZ.2810.61.2020
 • 04.12.2020 16:00
 • Roboty budowlane

  Kontrakt 1B.5/2: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą

 • SZ.JRP.2810.52.1B.5/2.2020
 • 23.06.2021 13:27
 • Usługi

  Usługi przeglądów okresowych gwarancyjnych oraz bieżących napraw dla 11 pojazdów specjalistycznych typu Quad TGB Est będących w użytkowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROO.2811.168.2020.DK
 • 24.10.2020 10:00
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie retencji jeziorowej i korytowej w Województwie Zachodniopomorskim – Etap I

  Część
 • SZ.ROZ.2810.43.2020
 • 19.10.2020 16:00
 • Usługi

  Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. „Przebudowa wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim"

 • SZ.ROZ.2810.38.2020
 • 30.09.2020 16:00
 • Roboty budowlane

  Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

  Część
 • SZ.JRP.2810.35.1B.2.2020
 • Dostawa

  Dostawy związane z utrzymaniem taboru pływającego na terenie RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2810.34.2020
 • 28.08.2020 19:25
 • Usługi

  Retencja korytowa cieków (Kanał Wschodni, Rów Czarny, Rzeka Czarna, Rzeka Jadwiżynka, Rzeka Strzeżenica, Struga Sianowska) w zakresie opracowań operatów wodnoprawnych

 • SZ.ROZ.2810.20.2020
 • 28.08.2020 15:00
 • Usługi

  Aktualizacja oszacowania kosztów ustanowienia obszaru ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 123 – zbiornik międzymorenowy Stargard – Goleniów

 • SZ.RZP.2811.134.2020.EK
 • 08.07.2020 12:00
do góry