Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030, Szczecin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Zwiększenie retencji korytowej – wykonanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych za pomocą istniejącego urządzenia wodnego na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie

 • SZ.ROZ.2710.21.2023
 • Usługi

  Dzierżawa dystrybutorów bez butlowych na wodę (system P.O.U.) na potrzeby RZGW w Szczecinie.

 • SZ.ROA.2711.222.2023
 • Usługi

  Naprawy na stacjach pomp na terenie działania ZZ w Stargardzie

 • SZ.ROZ.2710.19.2023
 • Usługi

  Remont agregatów w pompowniach NW Gryfice

 • SZ.ROZ.2710.17.2023
 • Usługi

  Bieżącą obsługę prawna w roku 2024 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.20.2023
 • Roboty budowlane

  Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin

 • SZ.ROZ.2710.18.2023
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim.

 • SZ.ROZ.2710.16.2023
 • Usługi

  Sporządzenie, opracowanie operatów rybackich dla obwodów rybackich RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.14.2023
 • Usługi

  Przeglądy klasowe jednostek pływających należących do RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.12.2023
 • Dostawa

  Dostawa śruby napędowej nastawnej wraz z osprzętem i montaż na lodołamaczu liniowym OCELOT

 • SZ.ROZ.2710.13.2023
 • 17.07.2023 12:00
 • Dostawa

  Dostawy akcesoriów samochodowych i płynów do samodzielnego montażu/wymiany - RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.11.2023
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie Bara w km 5+875 na rzece Rurzyca, zgodnie z decyzją nakazową WINB w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.10.2023
 • Dostawa

  Dostawa lub najem długoterminowy sprzętu drukującego – RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.9.2023
 • 08.08.2023 08:48
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu - RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.8.2023
 • Usługi

  Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.5.2023
 • Dostawa

  Dostawy gazu ziemnego Z SIECI GAZOWEJ–RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.7.2023
 • 21.08.2023 11:15
 • Usługi

  Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

 • SZ.ROZ.2710.4.2023
 • 24.08.2023 10:30
 • Dostawa

  Dostawa przełączników i switchy na potrzeby RZGW Szczecin, RZGW Gdańsk

 • SZ.ROZ.2810.42.2022
 • Usługi

  Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2810.25.2022
 • Usługi

  Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dla zadania pn.: „Zasilenie zachodniej części Jeziora Jamno wodami morskimi.

 • SZ.RPI.2811.236.2021.DG
 • Roboty budowlane

  Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

  Część
 • SZ.JRP.2810.35.1B.2.2020
do góry