Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/12,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Szczecinie.html
2023-12-06, 12:35

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030, Szczecin
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Prace awaryjne - Remont instalacji elektrycznej nabrzeża postojowego OH Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.42.2023
 • Dostawa

  „Dostawy artykułów spożywczych- RZGW Szczecin”

 • SZ.ROZ.2710.35.2023
 • Dostawa

  Dostawy materiałów budowlanych dla PGW WP - RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.39.2023
 • Dostawa

  Dostawy materiałów biurowych dla PGW WP - RZGW Szczecin”

 • SZ.ROZ.2710.40.2023
 • Dostawa

  Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami – RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.38.2023
 • Dostawa

  Zakup paliwa do jednostek pływających

 • SZ.ROZ.2710.34.2023
 • Usługi

  Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.32.2023
 • Usługi

  „Remont i konserwacja garażu na łodzie w OH Widuchowa”

 • SZ.ROZ.2710.37.2023
 • Usługi

  „Prace awaryjne - Remont instalacji elektrycznej nabrzeża postojowego OH Szczecin”

 • SZ.ROZ.2710.36.2023
 • 14.11.2023 10:31
 • Dostawa

  Zakup Łodzi Inspekcyjnej z uchylną klapą dziobową, OH Szczecin, woj. Zachodniopomorskie”

 • SZ.ROZ.2710.33.2023
 • 24.11.2023 12:00
 • Dostawa

  Zakup i dostawa agregatów pompowych dla RZGW w Szczecinie – ZZ w Szczecinie - zadanie częściowe nr 1, ZZ w Stargardzie - zadanie częściowe nr 2 i 3

 • SZ.ROZ.2710.31.2023
 • 02.11.2023 12:00
 • Usługi

  Usługi utrzymania porządku i czystości oraz sprzątania w obiektach i jednostkach na terenie RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.26.2023
 • Dostawa

  Zakup materiału zarybieniowego do zarybiania obwodów rybackich wraz z dostawą

 • SZ.ROZ.2710.30.2023
 • 24.11.2023 12:15
 • Dostawa

  Dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.29.2023
 • Usługi

  Usługi ochrony fizycznej, monitoringu i dozoru obiektów i jednostek na terenie RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.25.2023
 • Dostawa

  Dostawa mebli na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.28.2023
 • Dostawa

  Dostawa środków czystości, chemii gospodarczej i galanterii papierniczej na potrzeby jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • SZ.ROZ.2710.22.2023
 • Dostawa

  Zakup materiału zarybieniowego do zarybiania obwodów rybackich wraz z dostawą

 • SZ.ROZ.2710.30.2023
 • 16.10.2023 09:00
 • Usługi

  Usługi związane z serwisowaniem lodołamaczy PGW WP RZGW Szczecin”

 • SZ.ROZ.2710.23.2023
 • Usługi

  Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2024 na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.24.2023
 • Usługi

  Regeneracja uszkodzonych elementów układu napędowego nastawnego zgodnie z wymogami technicznymi, wymiana uszczelnień wału śrubowego oraz montaż kompletnego systemu napędowego na lodołamaczu liniowym OCELOT, a także wykonanie prób działania i zdanie jednostki Zamawiającemu do eksploatacji

 • SZ.ROZ.2710.27.2023
 • Usługi

  Zwiększenie retencji korytowej – wykonanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych za pomocą istniejącego urządzenia wodnego na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie

 • SZ.ROZ.2710.21.2023
 • 20.10.2023 12:00
 • Usługi

  Dzierżawa dystrybutorów bez butlowych na wodę (system P.O.U.) na potrzeby RZGW w Szczecinie.

 • SZ.ROA.2711.222.2023
 • Usługi

  Naprawy na stacjach pomp na terenie działania ZZ w Stargardzie

 • SZ.ROZ.2710.19.2023
 • 14.11.2023 09:27
 • Usługi

  Remont agregatów w pompowniach NW Gryfice

 • SZ.ROZ.2710.17.2023
 • 14.11.2023 09:37
 • Usługi

  Bieżącą obsługę prawna w roku 2024 dla terenowych jednostek organizacyjnych z obszaru działania RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.20.2023
 • Roboty budowlane

  Węzeł wodny – rzeka Dzierżęcinka – jezioro Lubiatowo. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Dzierżęcinki wraz z odbudową koryta cieku oraz przebudową wałów przeciwpowodziowych i stacji pomp Bonin

 • SZ.ROZ.2710.18.2023
 • Usługi

  Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  Przebudowa węzła wodnego na Kanale Jamneńskim.

 • SZ.ROZ.2710.16.2023
 • 14.11.2023 09:21
 • Usługi

  Sporządzenie, opracowanie operatów rybackich dla obwodów rybackich RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.14.2023
 • Usługi

  Przeglądy klasowe jednostek pływających należących do RZGW w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.12.2023
 • 14.11.2023 09:24
 • Dostawa

  Dostawy akcesoriów samochodowych i płynów do samodzielnego montażu/wymiany - RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.11.2023
 • 14.11.2023 09:42
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości występujących na jazie Bara w km 5+875 na rzece Rurzyca, zgodnie z decyzją nakazową WINB w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.10.2023
 • Dostawa

  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu - RZGW Szczecin

 • SZ.ROZ.2710.8.2023
 • Usługi

  Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • SZ.ROZ.2710.5.2023
 • Roboty budowlane

  Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania

  Część
 • SZ.JRP.2810.35.1B.2.2020