Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)”

 • WA.ROZ.2710.33.2023/ZZR
 • 19.09.2023 23:55
 • Usługi

  Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd Zlewni w Ciechanowie

 • WA.ROZ.2710.61.2023/ZZC
 • 28.11.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – z podziałem na 5 części

  Część
 • WA.ROZ.2710.55.2023/RZGW
 • 16.09.2023 23:55
 • Usługi

  „Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie i w Gostyninie w podziale na części”

 • WA.ROZ.2710.58.2023/ZZWŁ
 • 04.11.2023 23:55
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.II)

  Część
 • WA.ROZ.2710.45.2023/ZZD
 • 19.09.2023 00:00
 • Usługi

  „Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu”

  Część
 • WA.ROZ.2710.53.2023/ZZR
 • 22.10.2023 09:00
 • Dostawa

  „Dostawa elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami dla PGW wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie”

  Część
 • WA.ROZ.2710.52.2023/RZGW
 • 22.10.2023 23:00
 • Usługi

  „Monitoring przedrealizacyjny w zakresie występujących siedlisk przyrodniczych i ornitofauny, fito- i zooplanktonu pozostających w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia pn. Budowa Stopnia Wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo”

 • WA.ROZ.2710.56.2023/JRP
 • 10.07.2023 17:21
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.I)

  Część
 • WA.ROZ.2710.44.2023/ZZD
 • 18.09.2023 00:00
 • Usługi

  Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie – Etap II

  Część
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • 14.10.2023 13:00
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.III)

  Część
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD
 • 04.09.2023 00:00
 • Usługi

  „Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku w podziale na części” – Etap II

 • WA.ROZ.2710.39.2023/ZZWŁ
 • 01.10.2023 23:55
 • Roboty budowlane

  Prace na rzekach i budowlach hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

  Część
 • WA.ROZ.2710.43.2023/ZZPT
 • 18.07.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Naprawa stopnia na rz. Wolbórce w km 24+955 w msc. Drzazgowa Wola

 • WA.ROZ.2710.42.2023/ZZPT
 • 14.07.2023 00:00
 • Usługi

  Usługi serwisowe i konserwacyjne systemów aparatury kontrolno-pomiarowej SW Włocławek w podziale na 3 części

 • WA.ROZ.2710.40.2023/ZZWŁ
 • 08.07.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części

 • WA.ROZ.2710.37.2023/ZZWŁ
 • 27.09.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (7 części)

  Część
 • WA.ROZ.2710.28.2023/RZGW
 • 13.09.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jednostek podległych (7 części)

  Część
 • WA.ROZ.2710.32.2023/RZGW
 • 09.09.2023 00:00
 • Usługi

  Udrożnienie koryta rzeki Pilicy (odnoga lewa) NW Koniecpol

 • WA.ROZ.2710.35.2023/ZZPT
 • 01.08.2023 07:58
 • Usługi

  Konserwacja wałów zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem

 • WA.ROZ.2710.26.2023/ZZD
 • 26.08.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • WA.ROZ.2710.24.2023/RZGW
 • Usługi

  Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie – Etap I

  Część
 • WA.ROZ.2710.22.2023/ZZC
 • 06.08.2023 14:00
 • Usługi

  Utrzymanie wału przeciwpowodziowego na rzece Wkrze na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • WA.ROZ.2710.16.2023/ZZC
 • 30.08.2023 13:37
 • Usługi

  Obsługa i utrzymanie obiektów piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie

  Część
 • WA.ROZ.2710.14.2023/ZZC
 • 11.07.2023 13:00
 • Dostawa

  „Dostawa aparatury na potrzeby Systemu Wspierania Decyzji w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL”

  Część
 • WA.ROZ.2710.12.2023/JRP.LP
 • 25.07.2023 16:32
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński

 • WA.ROZ.2810.99.2022/ZZC
 • Roboty budowlane

  Przeprowadzenie robót udrożnieniowych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

 • WA.ROZ.2810.94.2022/ZZWŁ
 • Dostawa

  Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

 • WA.ROZ.2810.96.2022/RZGW
 • Usługi

  Konserwacja urządzeń odwadniających tereny położone w depresji Jeziora Zegrzyńskiego

  Część
 • WA.ROZ.2810.79.2022/ZZD
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych wynikających z przepisów BHP dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

 • WA.ROZ.2810.48.2022/ROA
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem

  Część
 • WA.ROZ.2810.45.2021/RZGW
 • Usługi

  "Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle w podziale na części.”

  Część
 • WA.ROZ.2810.33.2021/ZZWŁ
 • Usługi

  Przeprowadzenie kursu w formie online przygotowującego do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje z zakresu urządzeń, instalacji i sieci Grupy 1 i Grupy 2, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828)

 • WA.ROZ.2811.118.2021
do góry