Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/13,Regionalny-Zarzad-Gospodarki-Wodnej-w-Warszawie.html
2023-11-28, 18:00

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Zakup znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych: wodnych, drogowych, żeglugowych, tablic oraz barierek

 • WA.ROZ.2710.68.2023/RZGW
 • 14.12.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa opału do jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • WA.ROZ.2710.76.2023/RZGW
 • Usługi

  Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko dla zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Bzin na rzece Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej"

 • WA.ROZ.2710.71.2023/ZZR
 • Roboty budowlane

  „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)”

 • WA.ROZ.2710.33.2023/ZZR
 • 19.09.2023 23:55
 • Usługi

  Kontrole okresowe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych pod Zarząd Zlewni w Ciechanowie

 • WA.ROZ.2710.61.2023/ZZC
 • 28.11.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – z podziałem na 5 części

  Część
 • WA.ROZ.2710.55.2023/RZGW
 • 16.09.2023 23:55
 • Usługi

  „Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie i w Gostyninie w podziale na części”

 • WA.ROZ.2710.58.2023/ZZWŁ
 • 04.11.2023 23:55
 • Usługi

  „Utrzymanie rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu”

  Część
 • WA.ROZ.2710.53.2023/ZZR
 • 22.10.2023 09:00
 • Dostawa

  „Dostawa elektronarzędzi oraz narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami dla PGW wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie”

  Część
 • WA.ROZ.2710.52.2023/RZGW
 • 22.10.2023 23:00
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.I)

  Część
 • WA.ROZ.2710.44.2023/ZZD
 • 02.10.2023 15:14
 • Usługi

  Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Ciechanowie – Etap II

  Część
 • WA.ROZ.2710.47.2023/ZZC
 • 14.10.2023 13:00
 • Usługi

  Konserwacja cieków zlokalizowanych na terenach podlegających pod Zarząd Zlewni w Dębem (cz.III)

  Część
 • WA.ROZ.2710.41.2023/ZZD
 • Usługi

  „Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włocławku w podziale na części” – Etap II

 • WA.ROZ.2710.39.2023/ZZWŁ
 • 23.11.2023 18:05
 • Dostawa

  Dostawa materiałów na potrzeby oznakowania szlaku żeglownego na terenie Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 2 części

 • WA.ROZ.2710.37.2023/ZZWŁ
 • 27.09.2023 23:55
 • Dostawa

  Dostawa artykułów oświetleniowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (7 części)

  Część
 • WA.ROZ.2710.28.2023/RZGW
 • 13.09.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jednostek podległych (7 części)

  Część
 • WA.ROZ.2710.32.2023/RZGW
 • 09.09.2023 00:00
 • Dostawa

  Dostawa artykułów spożywczych na odbywające się narady w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • WA.ROZ.2710.24.2023/RZGW