Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950, Wrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Utrzymanie cieku Krzycki Rów w km 35+117-38+228, 39+228-58+860

 • WR.ROZ.2810.96.2021
 • Dostawa

  Dostawa narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby RZGW Wrocław i jednostek podległych

 • WR.ROZ.2810.76.2021
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i jednostek podległych

 • WR.ROZ.2810.92.2021
 • Dostawa

  „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Zarządów Zlewni”

 • WR.ROZ.2810.90.2021
 • 25.01.2022 00:00
 • Roboty budowlane

  „Jaz Bartoszowice – naprawa zamknięcia segmentowego, m. Wrocław”

 • WR.ROZ.2810.93.2021
 • 17.11.2021 00:00
 • Dostawa

  Dostawa materiałów i wyposażenia dla obiektów pływających ZPH SW Mieszczański

 • WR.ROZ.2810.89.2021
 • Dostawa

  Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2810.88.2021
 • Dostawa

  Dostawa oznakowania nawigacyjnego – Wrocławski Węzeł Wodny (4 części)

 • WR.ROZ.2810.75.2021
 • 29.10.2021 16:00
 • Usługi

  Szkolenie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2811.535.2021
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Bystrzyckiego, gm. Lubsza. Prace konserwacyjno – naprawcze zastawki rz. Bystrzycki km 6+075, m. Błota, gm. Lubsza

 • WR.ROZ.2810.87.2021
 • 03.11.2021 16:00
 • Roboty budowlane

  Remont zabudowy regulacyjnej potoku Otłuczyna w m. Głuszyca Górna

 • WR.ROZ.2810.58.2021
 • 27.09.2021 09:30
 • Usługi

  Dostawa z wymianą oleju hydraulicznego wraz z przewodami i filtrami na jazie w Nysie

 • WR.ROZ.2810.72.2021
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie i remont zabudowy regulacyjnej koryta Pieszyckiego Potoku m. Kamionki w km 10+650 – 10+775

 • WR.ROZ.2810.83.2021
 • 21.09.2021 10:00
 • Usługi

  Wykonanie kontroli 5-cio letniej wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni Legnica

 • WR.ROZ.2810.32.2021
 • 27.09.2021 10:00
 • Usługi

  Kurs prawa jazdy kat. B+E, C, T oraz kurs kierowania samochodem w trudnych warunkach terenowych dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (IV części).

  Część
 • WR.ROZ.2811.417.2021
 • 16.09.2021 11:02
 • Roboty budowlane

  „Remont umocnień brzegowych zbiornika Nysa przy stanicy WOPR”

 • WR.ROZ.2810.71.2021
 • 19.10.2021 00:00
 • Roboty budowlane

  Remont jazu Gierałtowiec w km 15+050 cieku Lubiatówka

 • WR.ROZ.2810.77.2021
 • 10.09.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  Usunięcie szkód popowodziowych na potoku Goleniówka i Lubnowski Potok, po przejściu nawalnych deszczy które przeszły w maju 2021

  Część
 • WR.ROZ.2810.64.2021
 • Usługi

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Smortawy i rz. Studnicy, gm. Lubsza, gm. Rychtal

 • WR.ROZ.2810.73.2021
 • 13.10.2021 16:00
 • Roboty budowlane

  „Zabudowa wyrwy rz. Odry w km 260,7 w m. Wrocław”

 • WR.ROZ.2810.78.2021
 • 14.10.2021 09:00
 • Usługi

  Zabudowa regulacyjna rzeki Strzegomka w m. Stare Bogaczowice" - studium terenowe potrzeb remontu i modernizacji zabudowy regulacyjnej koryta rzeki

 • WR.ROZ.2810.60.2021
 • Usługi

  Monitoring przyrodniczy na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 stycznia 2012 r. znak: WOOŚ.4233.1.2011.ŁCK

 • WR.ROZ.2810.69.2021
 • 14.10.2021 16:00
 • Usługi

  Rzeka Brochówka, Miłoszowska Struga - konserwacja cieków, m. Wrocław, gm. Siechnice

 • WR.ROZ.2810.65.2021
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni cieku Bystrzyckiego, gm. Lubsza. Prace konserwacyjno – naprawcze zastawki rz. Bystrzycki km 6+075, m. Błota, gm. Lubsza

 • WR.ROZ.2810.62.2021
 • 29.09.2021 16:00
 • Roboty budowlane

  Udrożnienie i remont zabudowy regulacyjnej koryta Pieszyckiego Potoku m. Kamionki w km 10+650 – 10+775

 • WR.ROZ.2810.55.2021
 • 27.08.2021 10:00
 • Usługi

  Przedłużenie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta dla posiadanych przez RZGW Wrocław kontraktów serwisowych sprzętu i oprogramowania

  Część
 • WR.ROZ.2810.13.2021
 • 07.12.2021 14:00
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy w Zarządach Zlewni podległych Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW WP

 • WR.ROZ.2811.469.2021
 • 15.09.2021 14:43
 • Usługi

  Dokumentacja remontowa obiektów zbiornika wodnego Witoszówka II m. Świdnica

 • WR.ROZ.2810.54.2021
 • 22.09.2021 09:59
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów środowiska pracy na stanowiskach pracy w Zarządach Zlewni podległych Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW WP

 • WR.ROZ.2811.468.2021
 • 31.08.2021 10:03
 • Roboty budowlane

  Przywrócenie sprawności przęsła nr 3 na jazie Brzeg Dolny, gm. Brzeg Dolny

 • WR.ROZ.2810.52.2021
 • 02.09.2021 11:59
 • Dostawa

  Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Część
 • WR.ROZ.2810.61.2021
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2810.59.2021
 • Usługi

  Wykonanie ocen stanu technicznego, kontroli 5-cio letnich obiektów hydrotechnicznych i obwałowań na terenie ZZ Nysa

  Część
 • WR.ROZ.2810.57.2021
 • 22.09.2021 08:42
 • Usługi

  Kontrole i oceny 5-letnie stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych i budowli piętrzących na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2810.44.2021
 • 16.09.2021 12:40
 • Usługi

  Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sławie

  Część
 • WR.ROZ.2810.53.2021
 • 25.08.2021 14:17
 • Usługi

  Oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu (4 części)

  Część
 • WR.ROZ.2810.49.2021
 • 02.09.2021 11:09
 • Usługi

  Rzeka Zielona – konserwacja cieku, m. Wrocław, gm. Siechnice

 • WR.ROZ.2810.50.2021
 • Usługi

  Wynajem kontenerów wraz wywozem i utylizacja niesegregowanych odpadów

 • WR.ROZ.2811.333.2021
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Legnicy (8 części)

 • WR.ROZ.2810.29.2021
 • Usługi

  Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie działania Zarządu Zlewni Wrocław

 • WR.ROZ.2810.39.2021
 • 12.08.2021 16:00
 • Usługi

  usługa dostawy łączy światłowodowych i dostępu do internetu dla wrocławskich biur oraz stopni wodnych

 • WR.ROz.2811.351.2021
 • Usługi

  Projekt wykonawczy remontu jazu Skałka w km 19+982 rzeki Bystrzyca

 • WR.ROZ..2810.43.2021
 • 16.09.2021 08:59
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Remont jazu kozłowo-iglicowego Psie Pole we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2810.30.2021
 • 19.08.2021 10:03
 • Roboty budowlane

  „Roboty utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie: 1. Utrzymanie rzek na terenie gminy Głuchołazy 2. Potok Gruda km 10+300 - 10+850 - wykonanie udrożnienia, remont istniejącej zabudowy, m. Laski, gm. Złoty Stok, pow. Ząbkowicki 3. Udrożnienie koryta rzeki Białej Lądeckiej w miejscowości Krosnowice – Żelazno – Ołdrzychowice – Trzebieszowice 4. Udrożnienie i remont zniszczonych umocnień koryta potoku Czermnica w m. Czermna oraz 5, 6, 7 część

  Część
 • WR.ROZ.2810.38.2021
 • 04.08.2021 00:00
 • Dostawa

  Dostawa druków akcydensowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz dla Zarządów Zlewni

 • WR.ROZ.2810.31.2021
 • 30.08.2021 13:37
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Nysie z podziałem na 15 Części

  Część
 • WR.ROZ.2810.34.2021
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania ZZ Nysa 1. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Kłodzko; 2. Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Otmuchów.

  Część
 • WR.ROZ.2810.35.2021
 • 11.10.2021 23:00
 • Roboty budowlane

  Przywrócenie sprawności przęsła nr 3 na jazie Brzeg Dolny, gm. Brzeg dolny

 • WR.ROZ.2810.23.2021
 • 02.09.2021 11:27
 • Usługi

  Konserwacja i Przegląd Stałego Urządzenia Gaśniczego w serwerowni z generatorem gaszącym aerozolu typ: GGA-35ST wraz z Centralą gaszenia IGNIS 1520M w serwerowni przy Wyb. Wyspiańskiego 39 we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, ZZ Wrocław

 • WR.ROZ.2811.284.2021
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2810.18.2021
 • 16.08.2021 15:22
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu (9 części)

  Część
 • WR.ROZ.2810.16.2021
 • 04.08.2021 14:50
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i jednostek podległych

  Część
 • WR.ROZ.2810.8.2021
 • 20.08.2021 13:06
 • Dostawa

  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych w latach 2021-2022

 • WR.ROZ.2810.11.2021
 • 09.08.2021 15:00
 • Usługi

  Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania budowli na terenie Nadzoru Wodnego w Sławie (68 szt.)

 • WR.ROZ.2810.5.2021
 • 26.04.2021 11:00
 • Usługi

  Usługa utrzymania czystości w budynkach RZGW we Wrocławiu i terenów do nich przyległych w latach 2021-2022

  Część
 • WR.ROZ.2810.6.2021
 • Usługi

  Usługa prania i dezynfekcji pościeli na potrzeby PGW WP RZGW Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2811.146.2021
 • 23.03.2021 12:01
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach hydrotechnicznych i jednostkach pływających – Zarząd Zlewni Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2810.3.2021
 • Usługi

  Przegląd, konserwacja systemów sygnalizacji pożarów oraz systemów oddymiania znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2811.78.2021
 • Usługi

  Utrzymanie porządku i czystości w budynkach biurowych i socjalnych Zarządu Zlewni w Nysie.

  Część
 • WR.ROZ.2810.2.2021
 • 19.08.2021 10:20
 • Usługi

  Usługa prania i dezynfekcji pościeli na potrzeby PGW WP RZGW Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2811.47.2021
 • 24.02.2021 15:28
 • Usługi

  Utrzymanie porządku i czystości w budynkach biurowych i socjalnych Zarządu Zlewni w Nysie.

  Część
 • WR.ROZ.2810.152.2020
 • Usługi

  Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z jednostkami terenowymi na okres 36 miesięcy

 • WR.ROZ.2810.155.2020
 • Dostawa

  Zakup wizytówek na potrzeby PGW WP RZGW we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2811.807.2020
 • 31.12.2020 09:07
 • Roboty budowlane

  „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na Stopniu Wodnym Malczyce dla zabezpieczenia potoku Żabka przed wysiękami wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

 • WR.ROZ.2810.146.2020
 • 18.02.2021 10:00
 • Dostawa

  Dostawa wyposażenia ratowniczego- stojaków do kół ratunkowych oraz naboi do kamizelek pneumatycznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2811.712.2020
 • 10.12.2020 16:00
 • Dostawa

  „Dostawa sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie”

  Część
 • WR.ROZ.2810.113.2020
 • 31.12.2020 09:00
 • Usługi

  Wykonanie audytu energetycznego ex - post w ramach Projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku RZGW we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39”

 • WR.ROZ.2811.493.2020
 • 20.10.2020 12:00
 • Roboty budowlane

  Remont stalowych zamknięć budowli zrzutowej zbiornika wodnego Witoszówka II (zaprojektuj i wybuduj)

 • WR.ROZ.2810.111.2020
 • 23.10.2020 12:00
 • Usługi

  Serwis i naprawa pojazdów służbowych marki Hyundai Tucson będących w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”

  Część
 • WR.ROZ.2810.77.2020
 • 08.11.2021 10:00
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy gm. Perzów, Bralin – Remonty 6 budowli

 • WR.ROZ.2810.106.2020
 • 30.10.2020 16:00
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Średzka Woda poprzez remont budowli piętrzących na cieku Średzka Woda – lewy dopływ rz. Odry. Część 3 Remont budowli piętrzących

 • WR.ROZ.2810.58.2020
 • 30.10.2020 14:00
 • Usługi

  Przegląd, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzeń przeciwpożarowych oraz hydrantów znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ewentualnych ich remont na obiektach

  Część
 • WR.ROZ.2811.310.2020
 • 31.08.2020 11:00
 • Usługi

  Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez ZZ Wrocław (Brzeg Dolny)

 • WR.ROZ.2810.32.2020
 • 20.07.2020 10:00
 • Usługi

  Przegląd, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz sygnalizacji alarmów i urządzeń przeciwpożarowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz klap oddymiających znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz ewentualny ich remont na obiektach.

  Część
 • WR.ROZ.2810.34.2020
 • 30.06.2020 17:00
do góry