Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950, Wrocław
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wycinka drzew z terenu ZZ Nysa z podziałem na części (3 części)

 • WR.ROZ.2710.98.2023
 • Roboty budowlane

  USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWEGO STANU TECHNICZNEGO JAZU PIECHOWICE W KM 15+438 RZEKI KAMIENNA W M. PIECHOWICE

 • WR.ROZ.2710.79.2023:
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (partia 3)

 • WR.ROZ.2710.75.2023
 • Dostawa

  „Dostawa znaków nawigacyjnych na potrzeby Zarządu Zlewni we Wrocławiu”

 • WR.ROZ.2710.96.2023
 • 08.01.2024 00:00
 • Roboty budowlane

  „Naprawa Jazu na rzece Polska Woda w km 34+000”

 • WR.ROZ.2711.377.2023
 • 14.09.2023 10:15
 • Dostawa

  Dostawa oleju napędowego do agregatów prądotwórczych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2710.97.2023
 • Roboty budowlane

  Zaprojektuj i wybuduj - Usunięcie nieodpowiedniego stanu technicznego suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Mirsku zlokalizowanego w km 1+700 potoku Długi Potok

 • WR.ROZ.2710.49.2023
 • 24.10.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Remont skarpy odwodnej Zbiornika Wodnego Otmuchów

 • WR.ROZ.2710.91.2023
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i oświetleniowych dla PGW WP RZGW we Wrocławiu i jednostek podległych tj. Zarządów Zlewni

  Część
 • WR.ROZ.2710.95.2023
 • Usługi

  Remonty jednostek pływających wykorzystywanych do prac utrzymaniowych oraz utrzymania szlaków żeglugowych

  Część
 • WR.ROZ.2710.90.2023
 • Dostawa

  Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu zmechanizowanego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

 • WR.ROZ.2710.65.2023
 • Usługi

  Profilaktyczne pomiary ochronne na jednostkach pływających, budynkach funkcyjnych i urządzeniach transportu bliskiego znajdujących się na terenie ZZ we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2711.254.2023
 • 20.09.2023 12:42
 • Dostawa

  Przywrócenie sprawności technicznej stacji transformatorowej na pompowni Zwierzyniec

 • WR.ROZ.2710.88.2023
 • 31.08.2023 10:15
 • Usługi

  „Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim: Część 1. Wycinka drzew na terenie w Nadzoru Wodnego Kamienna Góra, NW Jelenia Góra Część 2. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Bolesławiec, NW Lwówek Śląski Część 3. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Lubań Część 4. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Żagań Część 5. Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego Szprotawa, NW Polkowice”

 • WR.ROZ.2710.41.2023
 • 19.12.2023 00:00
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wod-kan dla PGW WP RZGW Wrocławiu i jednostek podległych tj. Zarządów Zlewni (z podziałem na 6 części)

 • WR.ROZ.2710.92.2023
 • Roboty budowlane

  Remontu budynku socjalnego - Zaplecze Techniczne w Oławie.

 • WR.ROZ.2711.322.2023
 • 04.09.2023 12:00
 • Dostawa

  Dostawa kosiarek (z podziałem na części, ZZ Legnica)

  Część
 • WR.ROZ.2710.93.2023
 • Roboty budowlane

  Remont opaski brzegowej na rzekach Witka i Nysa Łużycka

 • WR.ROZ.2710.32.2023
 • Roboty budowlane

  „Remont drenażu zapory zbiornika wodnego Witoszówka II” W formule „Zaprojektuj i wybuduj”

 • WR.ROZ.2710.85.2023
 • 29.09.2023 00:00
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

  Część
 • WR.ROZ.2710.50.2023
 • 10.12.2023 00:00
 • Usługi

  Wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - Suchy zbiornik Krzeszów I, Suchy zbiornik Krzeszów II, Suchy zbiornik Mysłakowice

 • WR.ROZ.2710.31.2023
 • Usługi

  „Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

  Część
 • WR.ROZ.2710.89.2023
 • Roboty budowlane

  Zaprojektuj i wybuduj - usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym jazu piętrzącego na rzece Bóbr w km 99+875 w m. Szprotawa gm. Szprotawa

 • WR.ROZ.2710.87.2023
 • 21.10.2023 00:00
 • Usługi

  Utrzymanie cieków NW Kamienna Góra

  Część
 • WR.ROZ.2710.64.2023
 • Usługi

  UTRZYMANIE RZEK NA TERENIE ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY

 • WR.ROZ.2710.73.2023
 • Dostawa

  Dostawa materiałów budowlanych oraz chemii budowlanej na potrzeby RZGW we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2710.83.2023
 • Usługi

  Bieżąca obsługa prawna Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim i Zarządu Zlewni w Lesznie

  Część
 • WR.ROZ.2710.94.2023
 • 07.09.2023 13:21
 • Dostawa

  Dostawa łodzi wraz z silnikiem zaburtowym i przyczepą - RZGW we Wrocławiu - Dostawa do Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • WR.ROZ.2710.81.2023
 • Dostawa

  DOSTAWA SPRZĘTU WRAZ Z OSPRZĘTEM W CELU DOPOSAŻENIA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI ZARZĄDU ZLEWNI NYSA

 • WR.ROZ.2710.77.2023
 • Dostawa

  Dostawa żurawia wraz z chwytakiem do drewna - RZGW we Wrocławiu - Dostawa do Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • WR.ROZ.2710.84.2023
 • Usługi

  Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości warunkujących realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w strefie oddziaływania piętrzenia – cofce stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

 • WR.ROZ.2710.86.2023
 • 10.08.2023 09:15
 • Usługi

  Usługa utrzymania czystości w budynkach RZGW we Wrocławiu i na terenach do nich przyległych w latach 2023-2024

  Część
 • WR.ROZ.2710.80.2023
 • 07.09.2023 12:35
 • Roboty budowlane

  „Remont jazu na rzece Lubsza w km 18+712 wraz z naprawą umocnień brzegowych”.

 • WR.ROZ.2710.82.2023
 • Usługi

  Remonty jednostek pływających wykorzystywanych do prac utrzymaniowych oraz utrzymania szlaków żeglugowych

  Część
 • WR.ROZ.2710.56.2023
 • 17.08.2023 09:30
 • Dostawa

  Dostawa oraz montaż mebli biurowych, foteli obrotowych oraz krzeseł na potrzeby RZGW we Wrocławiu i podległych Zarządów Zlewni

  Część
 • WR.ROZ.2710.10.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty remontowe obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Zgorzelec z podziałem na części.

  Część
 • WR.ROZ.2710.78.2023
 • Dostawa

  SUKCESYWNA DOSTAWA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH I AKCESORIÓW MOTORYZACYJNYCH DLA RZGW WROCŁAW I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

 • WR.ROZ.2710.63.2023
 • Usługi

  Kontrole roczne wałów przeciwpowodziowych- Zarząd Zlewni Legnica

 • WR.ROZ.2710.68.2023
 • Usługi

  Konserwacja rzek na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2710.60.2023
 • Dostawa

  Narzędzia i akcesoria elektryczne - RZGW Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2710.72.2023
 • Dostawa

  Narzędzia ręczne, budowlane, ogrodnicze z akcesoriami - RZGW Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2710.71.2023
 • Usługi

  Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce

 • WR.ROZ.2710.69.2023
 • 11.11.2023 00:00
 • Usługi

  Usunięcie drzew na obszarze działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2710.61.2023
 • Roboty budowlane

  „Wał Mokry Dwór – remont wału, gm. Siechnice” W formule „Zaprojektuj i wybuduj”

 • WR.ROZ.2710.24.2023
 • 29.08.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym muru oporowego, biegnącego wzdłuż koryta rzeki i przylegającego do koryta rzeki Bóbr, położonego na dz. Nr 1751, ob. Żagań.”

 • WR.ROZ.2710.46.2023
 • 31.07.2023 09:05
 • Dostawa

  Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe wraz z akcesoriami - RZGW Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2710.74.2023
 • Dostawa

  Dostawy kosiarek w tym samojezdnych, zdalnie sterowanych, spalinowych, elektrycznych wraz z akcesoriami - RZGW Wrocław

  Część
 • WR.ROZ.2710.70.2023
 • Usługi

  DOZÓR I EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU

 • WR.ROZ.2710.51.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane naprawcze zaplanowane na 2023 r. przez Nadzory Wodne Zarządu Zlewni w Lesznie - II ETAP

  Część
 • WR.ROZ.2710.76.2023
 • 16.08.2023 15:02
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (partia 2)

 • WR.ROZ.2710.67.2023
 • Usługi

  Przegląd pomp na pompowni w m. Zwierzyniec – 4 szt. oraz w m. Siestrzechowice – 3 szt. z remontem 1 pompy

 • WR.ROZ.2710.66.2023
 • 10.08.2023 14:56
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ w Nysie

  Część
 • WR.ROZ.2710.59.2023
 • 16.08.2023 14:02
 • Usługi

  Przegląd bariery dla ryb na Zbiorniku Wodnym Nysa

 • WR.ROZ.2710.62.2023
 • 29.06.2023 09:05
 • Usługi

  Kontrola pięcioletnia wraz z oceną stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiorników przeciwpowodziowych: Bolków, Kaczorów, Świerzawa

 • WR.ROZ.2710.52.2023
 • 14.09.2023 13:20
 • Usługi

  Prace konserwacyjno-utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Otmuchowie

  Część
 • WR.ROZ.2710.54.2023
 • Roboty budowlane

  „Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na terenie administrowanym przez NW w Kłodzku: część 1, 2, 3, 4, 5, 6

 • WR.ROZ.2710.58.2023
 • 28.08.2023 00:00
 • Usługi

  Kontrola i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpieczeństwa z kontrolą 1-roczną wałów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych i pompowni na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • WR.ROZ.2710.53.2023
 • Roboty budowlane

  Śluza Lipki - usunięcie uszkodzeń komory śluzy, m. Oława.

 • WR.ROZ.2710.47.2023
 • 03.08.2023 12:29
 • Usługi

  Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu ZZ we Wrocławiu Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 1. Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu NW Głogów, NW Lubin, NW Środa Śl., NW Wołów 2. Pobranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu NW Wrocław, NW Oleśnica, NW Namysłów

  Część
 • WR.ROZ.2710.36.2023
 • 13.07.2023 00:00
 • Roboty budowlane

  Roboty udrożnieniowe będące na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Otmuchowie w zakresie części 1. Udrożnienie rzeki Biała Woda 2. Udrożnienie rzeki Cielnica 3. Konserwacja rzeki Świdna usunięcie nanosów w m. Dziewiętlice wraz z zabudową wyrwy

  Część
 • WR.ROZ.2710.55.2023
 • 21.07.2023 00:00
 • Usługi

  Okresowa kontrola stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych w administracji Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

  Część
 • WR.ROZ.2710.15.2023
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane naprawcze zaplanowane na 2023 r. przez Nadzory Wodne Zarządu Zlewni w Lesznie - I ETAP

  Część
 • WR.ROZ.2710.57.2023
 • 18.07.2023 13:44
 • Usługi

  Aktualizacja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Czarna Woda zbiornik Kątki, gm. Marcinowice”

 • WR.ROZ.2710.45.2023
 • 10.07.2023 15:29
 • Roboty budowlane

  Remont umocnień brzegowych na rz. Biała Głuchołaska powyżej oraz poniżej m. Rudawa oraz remont ubezpieczeń brzegowych oraz udrożnienie koryta rzeki Biała Głuchołaska w m. Przełęk

 • WR.ROZ.2710.39.2023
 • 28.07.2023 11:22
 • Dostawa

  Utrzymanie szlaku żeglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego na odcinek rzeki Odry w km 370-542

 • WR.ROZ.2710.37.2023
 • 17.08.2023 13:01
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni we Wrocławiu .

  Część
 • WR.ROZ.2719.34.2023
 • Usługi

  „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych i wałów podległych Zarządowi Zlewni w Lesznie - przeglądy roczne i pięcioletnie – 2023 r.”

 • WR.ROZ.2710.48.2023
 • 11.07.2023 15:07
 • Usługi

  Rzeka Zielona - konserwacja cieku, gm. Siechnice

 • WR.ROZ.2711.98.2023
 • Usługi

  „Prace konserwacyjne w Zarządzie Zlewni w Lesznie w 2023r.” woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie

  Część
 • WR.ROZ.2710.40.2023
 • 03.08.2023 13:09
 • Usługi

  „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu „

  Część
 • WR.ROZ.2710.19.2023
 • 26.07.2023 12:25
 • Usługi

  Prace konserwacyjno–utrzymaniowe na terenie administrowanym przez NW w Ząbkowicach Śląskich

  Część
 • WR.ROZ.2710.21.2023
 • 27.06.2023 15:27
 • Usługi

  Prace utrzymaniowe na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu

  Część
 • WR.ROZ.2710.14.2023
 • 10.07.2023 09:56
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

 • WR.ROZ.2710.11.2023
 • 28.06.2023 09:52
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2710.9.2023
 • 28.06.2023 09:28
 • Usługi

  Całoroczne usuwanie tam bobrowych i zatorów

 • WR.ROZ.2710.3.2023
 • 27.07.2023 12:19
 • Usługi

  Usługa ochrony osób, mienia i budynków na potrzeby PGW WP RZGW Wrocław i ZZ Wrocław

 • WR.ROZ.2810.139.2022
 • Usługi

  Usługa mycia zewnętrznego samochodów służbowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2811.621.2022
 • Usługi

  Rzeka Cicha Woda - prace udrożnieniowe, gm. Wądroże Wielkie, Udanin, Ruja

 • WR.ROZ.2811.574.2022
 • Roboty budowlane

  Zabudowa dwóch wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta - rzeka Mora KM 0+000 - 0+200

 • WR.ROZ.2810.88.2022
 • Dostawa

  Dostawy artykułów elektrycznych i oświetleniowych na potrzeby RZGW we Wrocławiu

  Część
 • WR.ROZ.2810.134.2022
 • Usługi

  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wierzbiak – odbudowa jazu w km 29+600 w m. Skała, gm. Wądroże Wielkie”

 • WR.ROZ.2810.133.2022
 • Roboty budowlane

  Remont dachów budynków RZGW we Wrocławiu (2 części)

 • WR.ROZ.2810.125.2022
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Średzka Woda - modernizacja wałów przeciwpowodziowych, gmina Środa Śląska”

 • WR.ROZ.2810.114.2022
 • Roboty budowlane

  Remont rozdzielni elektrycznej nN wraz z instalacją elektryczną w budynku biurowym RZGW we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34

 • WR.ROZ.2811.495.2022
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego zamknięć na zb. Mietków, branża mechaniczna, budowlana, hydrauliczna, elektryczna - ekspertyza techniczna

 • WR.ROZ.2810.40.2022
 • Usługi

  Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego Żagań

  Część
 • WR.ROZ.2810.44.2022
 • Usługi

  Konserwacja urządzeń dźwigowych w okresie dwóch lat tj. 2022-2024 w Zarządzie Zlewni Wrocław

 • WR.ROZ.2810.58.2022
 • Usługi

  Dozór i eksploatacja urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2810.45.2022
 • Usługi

  Nadzór inwestorski inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15

 • WR.ROZ.2810.55.2022
 • Usługi

  Przepompownia Nosocice - montaż kabli do pomp wraz z naprawą instalacji sterującej - NW Głogów

 • WR.ROZ.2811.253.2022
 • Usługi

  Nadzór autorski związany z realizacją zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych poniżej Stopnia Wodnego Malczyce zgodnie z decyzją nr I-H-116/15

 • WR.ROZ.2810.54.2022
 • Usługi

  Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Nysie – Dwukrotne koszenie traw i porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kłodzku

 • WR.ROZ.2810.51.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty konserwacyjno-utrzymaniowe na terenie administrowanym przez Nadzór Wodny w Ząbkowicach Śląskich w zakresie 5 części

 • WR.ROZ.2810.27.2022
 • Roboty budowlane

  "Remont dachu w budynku mieszkalnym - Stopień Wodny Ratowice"

 • WR.ROZ.2810.24.2022
 • Roboty budowlane

  Naprawa wału p.powodziowego rz. Odry Domaszków - Tarchalice

 • Wr.ROZ.2810.126.2021
 • Usługi

  Usuwanie drzew z terenu Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

  Część
 • WR.ROZ.2810.67.2021
 • Usługi

  Zabudowa regulacyjna rzeki Strzegomka w m. Stare Bogaczowice" - studium terenowe potrzeb remontu i modernizacji zabudowy regulacyjnej koryta rzeki

 • WR.ROZ.2810.60.2021
 • Usługi

  Rzeka Zielona – konserwacja cieku, m. Wrocław, gm. Siechnice

 • WR.ROZ.2810.50.2021
 • Usługi

  Wynajem kontenerów wraz wywozem i utylizacja niesegregowanych odpadów

 • WR.ROZ.2811.333.2021
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Legnicy (8 części)

 • WR.ROZ.2810.29.2021
 • Usługi

  usługa dostawy łączy światłowodowych i dostępu do internetu dla wrocławskich biur oraz stopni wodnych

 • WR.ROz.2811.351.2021
 • Usługi

  Konserwacja i Przegląd Stałego Urządzenia Gaśniczego w serwerowni z generatorem gaszącym aerozolu typ: GGA-35ST wraz z Centralą gaszenia IGNIS 1520M w serwerowni przy Wyb. Wyspiańskiego 39 we Wrocławiu, RZGW we Wrocławiu, ZZ Wrocław

 • WR.ROZ.2811.284.2021
 • Usługi

  Przegląd, konserwacja systemów sygnalizacji pożarów oraz systemów oddymiania znajdujących się na stanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • WR.ROZ.2811.78.2021
 • Usługi

  Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych dla PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z jednostkami terenowymi na okres 36 miesięcy

 • WR.ROZ.2810.155.2020
do góry