Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/15,Zarzad-Zlewni-w-Augustowie.html
2023-12-09, 12:47

Zarząd Zlewni w Augustowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Augustowie

Zarząd Zlewni w Augustowie

29 Listopada 5
16-300, Augustów
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań