Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/16,Zarzad-Zlewni-w-Bialymstoku.html
2023-12-09, 12:54

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Zarząd Zlewni w Białymstoku

Handlowa 6
15-399, Białystok
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Dostawa

    Zakup pomostu pływającego na potrzeby Zarządu Zlewni w Białymstoku

  • BI.ZPU.2.2711.19.2023.KC
  • 14.11.2023 14:02