Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/17,Zarzad-Zlewni-w-Gizycku.html
2023-12-09, 13:09

Zarząd Zlewni w Giżycku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Giżycku

Zarząd Zlewni w Giżycku

Wodna 4
11-500, Giżycko
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  „ Dostawa sadzonek do nasadzeń w miejsce wyciętych drzew, zgodnie z wydanymi decyzjami na SWJM - Zarząd Zlewni w Giżycku ”

 • BI.ZPU.3.2711.62.2023.DS
 • 16.11.2023 10:39
 • Usługi

  „ Naprawa skarpy na rzece Gołdapa”

 • BI.ZPU.3.2711.61.2023.DS
 • 15.11.2023 13:55