Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Partyzantów 1/2
10-522, Olsztyn
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych znajdujących się na terenie działania ZZ Olsztyn.

  • BI.ZPU.4.2711.4.2023
  • 30.08.2023 09:01
do góry