Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/18,Zarzad-Zlewni-w-Olsztynie.html
2023-12-09, 12:24

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Zarząd Zlewni w Olsztynie

Partyzantów 1/2
10-522, Olsztyn
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Dostawa

    Zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z wyposażeniem na potrzeby Zarządu Zlewni w Olsztynie.

  • BI.ZOO.4.2711.16.2023
  • 25.11.2023 10:00