Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/19,Zarzad-Zlewni-w-Ostrolece.html
2023-12-09, 13:22

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Zarząd Zlewni w Ostrołęce

Poznańska 19
07-409, Ostrołęka
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań