Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/21,Zarzad-Zlewni-w-Pile.html
2023-12-09, 11:50

Zarząd Zlewni w Pile

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Pile

Zarząd Zlewni w Pile

Motylewska 7
64-920, Piła
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań