Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/22,Zarzad-Zlewni-w-Chojnicach.html
2023-12-09, 13:31

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Zarząd Zlewni w Chojnicach

Łużycka 1A
89-600, Chojnice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Roboty budowlane

    Zwiększenie zdolności retencyjnej poprzez remont obiektów hydrotechnicznych na terenie ZZ Chojnice w podziale na części: 1) Część 1 - remont budowli hydrotechnicznych na terenie NW Świecie; 2) Część 2 - remont budowli hydrotechnicznych na terenie NW Bydgoszcz

    Część
  • GD.ROZ.2711.188.2023.ZZ.1