Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Elblągu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Elblągu

Zarząd Zlewni w Elblągu

Aleja Tysiąclecia 11
82-300, Elbląg
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Naprawa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Brzeźnica na terenie gminy Markusy w km 0+431-0+631

 • GD.ROZ.2711.178.2023.ZZ.2
 • Usługi

  Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części. Część 2 Wykonanie okresowych, rocznych i pięcioletnich, kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych- stacji pomp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Elblągu

 • GD.ROZ.2711.142.2023.ZZ.2
 • 06.09.2023 13:18
do góry