Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184
80-266, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Opracowanie, wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku: CZĘŚĆ 2: Wykonanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – Próg jezioro Lubowidzkie w km 2+730 rzeka Węgorza; CZĘŚĆ 3: Wykonanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – zastawka na Kanale Łyskim w km 5+651;

  Część
 • GD.ROZ.2711.88.2023.ZZ.3
 • 14.09.2023 15:24
do góry