Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/24,Zarzad-Zlewni-w-Gdansku.html
2023-12-09, 12:08

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 184
80-266, Gdańsk
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Usunięcie/wycinka drzew - samowyręb, sprzedaż drewna na pniu

 • GD.ZPU3.560.28.2023.AŚ
 • 06.12.2023 14:05
 • Roboty budowlane

  Naprawa progu na Kanale Porajskim retencjonującego wodę na polderze, gm. Wicko, pow. lęborski.

 • GD.ROZ.2711.231.2023.ZZ.3
 • 15.11.2023 08:57