Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/26,Zarzad-Zlewni-w-Toruniu.html
2023-12-09, 12:16

Zarząd Zlewni w Toruniu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Toruniu

Zarząd Zlewni w Toruniu

Popiełuszki 3
87-100, Toruń
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Wycinka drzew na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu - NW Aleksandrów Kujawski

 • GD.ROZ.2711.255.2023.ZZ.5
 • 15.11.2023 08:35
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych oraz montaż barier w podziale na części

  Część
 • GD.ROZ.2711.245.2023.ZZ.5
 • 14.11.2023 10:09
 • Usługi

  Wykonanie pomiarów ochronnych i badań okresowych instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych i sprzętu ochronnego w obiektach na terenie ZZ Toruń

 • GD.ROZ.2711.244.2023.ZZ.5
 • 13.11.2023 08:02