Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Katowicach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127, Katowice
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego o numerze inwentarzowym 1-10-109-52 znajdującego się w Mysłowicach, przy ul. Długiej 262 będącego na stanie Zarządu Zlewni w Katowicach.

 • GL.ROZ.2711.36.2023.30E
 • Usługi

  Wycinka, pielegnacja, nasadzenia drzew i krzewów na terenie działania NW Bielsko-Biała wraz z odwozem drewna na plac składowy

 • GL.ROZ.2710.28.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • GL.ROZ.2710.13.2023.MPS
 • Usługi

  Remont pompy nr 3 w Przepompowni Jawiszowice

 • GL.ROZ.2711.202.2023.30E
 • Roboty budowlane

  Remont żłobu w km 1+470-1+910 potoku Straconka w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała (rozmiar rzeczowy 0,440 km)

 • GL.ROZ.2710.40.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

  Część
 • GL.ROZ.2710.21.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 9,025 km m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice gm. Strumień, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,025 km)

 • GL.ROZ.2710.34.2023.MPS
 • Usługi

  Naprawa pokrycia dachu pompowni Boguchwałowice

 • GL.ROZ.2711.183.2023.30E
 • 01.06.2023 15:31
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyzy technicznej budowli upustowo-przelewowej zapory czołowej zbiornika wodnego Przeczyce w km 53+420 rzeki Przemszy

 • GL.ROZ.2711.187.2023.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • GL.ROZ.2710.6.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki w km 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój (rozmiar rzeczowy: 3,199 km)

 • GL.ROZ.2710.33.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach i obiektach hydrotechnicznych w Zarządzie Zlewni Katowice, na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu

  Część
 • GL.ROZ.2710.32.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym zapory przeciwrumowiskowej w km 0+814 na potoku Hołcyna w m. Brenna, gm. Brenna, w formule "zaprojektuj i wybuduj”

 • GL.ROZ.2710.27.2023.MPS
 • Usługi

  Likwidacja przecieków w ścianach budynku wieży spustów dennych Zbiornika Przeczyce

 • GL.ROZ.2711.131.2023.30E
 • 26.05.2023 11:26
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

  Część
 • GL.ROZ.2710.19.2023.MPS
 • Roboty budowlane

  Remont zapory przeciwrumowiskowej w km 0+300 na potoku Rzeczyca w m. Cisownica, gm. Goleszów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • GL.ROZ.2710.18.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku - Białej

  Część
 • GL.ROZ.2710.14.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu

  Część
 • GL.ROZ.2710.15.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu

  Część
 • GL.ROZ.2710.5.2023.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych/cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie

  Część
 • GL.ROZ.2710.8.2023.MPS
 • Usługi

  „Usługa prania pościeli na potrzeby pokoi gościnnych obiektów znajdujących się w miejscowościach: Wisła Czarne, Pławniowice, Turawa.”

  Część
 • GL.ROZ.2711.25.2023.30E
 • Roboty budowlane

  Remont zapory przeciwrumowiskowej na cieku Wapienickim w km 16+480 w m. Bielsko – Biała, gm. Bielsko – Biała w formule „zaprojektuj i wybuduj”

 • GL.ROZ.2710.3.2023.MPS
 • 24.05.2023 14:25
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rz. Białej Przemszy na łącznej dł. 7,488 km, w m. Sosnowiec, Jaworzno

 • GL.ROZ.2810.85.2022.MPS
 • Usługi

  Wykonanie prac utrzymaniowych budynków, elementów oraz terenów przepompowni Kaniów i Jawiszowice w Zarządzie Zlewni Katowice: I. Prace utrzymaniowe budynku, elementów oraz terenu przepompowni Jawiszowice, z podziałem na części:

  Część
 • GL.ROZ.2811.276.2022.30E
 • Dostawa

  Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach prac utrzymaniowych prowadzonych na ciekach na terenie Nadzoru Wodnego w Bielsku – Białej, zmagazynowanego na placu działki 44/16 w Bielsku-Białej przy ul. Kwiatkowskiego.

 • GL.ZPU.2.2811.1.2022.BB
 • Roboty budowlane

  Usuwanie nor zwierzęcych na terenie działania NW w Bielsku Białej

 • GL.ROZ.2811.233.2022.30E
 • Roboty budowlane

  Wykonanie robót utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej

  Część
 • GL.ROZ.2810.13.2022.MPS
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Goławiecki w km 4+680 - 9+175 w m. Lędziny, Chełm Śląski, gm. Lędziny, Chełm Śląski (rozmiar rzeczowy: 4,495 km)

 • GL.ROZ.2811.195.2021.30E
 • Usługi

  Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku: Ławecki w km 0+000 - 2+950 w m. Tychy, Lędziny, Mysłowice, gm. Tychy, Lędziny, Mysłowice (rozmiar rzeczowy: 2,95 km)

 • GL.ROZ.2811.196.2021.30E
do góry