Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Opolu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089, Opole
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Reprofilacja betonowej konstrukcji jazu na wale rozdzielczym Obiektu Hydrotechnicznego Turawa

 • GL.ROZ.2711.263.2023.30E
 • 25.10.2023 10:00
 • Usługi

  Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – jazy na terenie NW Strzelce Opolskie

  Część
 • GL.ROZ.2711.102.2023.30E
 • Roboty budowlane

  Remont i naprawa schodów prowadzących na koronę zapory czołowej oraz drogi wjazdowej na półwysep Rybaczówka

 • GL.ROZ.2811.286.2022.30E
 • Roboty budowlane

  Roboty utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych na terenie NW Opole

 • GL.ROZ.2811.315.2022.30E
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Droniowiczki - naprawa kładki nad przelewem, naprawa ubytków w betonach przelewu i bystrza, murów oporowych bystrza przelewu, wylotów upustów dennych, ubezpieczenie niecki wypadowej, gm. Lubliniec, woj. śląskie

 • GL.ROZ.2811.196.2022.30.E
 • Roboty budowlane

  Zbiornik Brzeźnica - naprawa betonów filarów jazów, w szczególności na ich koronach, naprawa spękanych powierzchni jazu stałego, murów przyczółków, murów niecki wypadowej jazu stałego, usunięcie ognisk korozji na elementach zamknięć , usunięcie roślin porastających elementy betonowe, w szczególności ekran betonowy zapory, gm. Tworóg, woj. śląskie

 • GL.ROZ.2811.197.2022.30.E
 • Usługi

  Wykonanie ekspertyz technicznych wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu

  Część
 • GL.ROZ.2811.182.2022.30E
 • Usługi

  Wymiana oleju, węży oraz innych detali na obiektach hydrotechnicznych Hydrowęzła Opole

 • GL.ROZ.2811.83.2022.30E
 • Usługi

  Opracowanie i wdrożenie Planu działań w zakresie niezbędnych czynności terenowo -prawnych dla uregulowania spraw nieruchomości położonych w obszarze czaszy Polderu „Żelazna” w województwie opolskim

 • GL.ROZ.2811.49.2022.30E
 • Dostawa

  OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu na sprzedaż surowca drzewnego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Opolu

 • 1/ZZOp/2022/ Polder Żelazna
 • Dostawa

  Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem komputerowym dla wyposażenia Jednostki Realizującej Projekt : „Przebudowa Polderu Żelazna

 • GL.ROZ.2811.390.2021.30E
 • Usługi

  Weryfikacja obiektów pływających dla odnowienia klas

 • GL.ROZ.2811.352.2021.30E
do góry