Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Administracja rządowa centralna

Dane podstawowe

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848, Warszawa
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  USŁUGA WYKONANIA OPASEK DLA DZIECI

 • KZGW/KCR
 • Dostawa

  Dostawa trójnogów bezpieczeństwa wraz z akcesoriami dla jednostek organizacyjnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

 • KZGW/BHP/329/2023
 • Usługi

  Obsługa w zakresie działań public relations: produkcja spotów telewizyjnych i radiowych oraz zakup powierzchni do publikacji sponsorowanych

 • KZGW/KCM/210/2023
 • Dostawa

  Dostawa energii na potrzeby własne instalacji OZE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z obowiązkiem zakupu energii w nich wytworzonej, usługa bilansowania handlowego i raportowaniem REMIT w 2024r.

 • KZGW/KUE/257/2023
 • Dostawa

  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb 11 jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 • KZGW/KUE/254/2023
 • 30.11.2023 10:00
 • Dostawa

  Zakup i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych (gadżetów) oraz elementów wyposażenia stoisk na 2023/2024 r. na potrzeby PGW Wody Polskie, w podziale na części

 • KZGW/KCR/247/2023
 • Usługi

  Usługi poligraficzne i wydawnicze dla jednostek PGW Wody Polskie

 • KZGW/KCR/287/2023
 • Dostawa

  Dostawa 106 regałów archiwizacyjnych na potrzeby KZGW w Warszawie, wraz z rozmieszczeniem w miejscu dostawy i montażem

 • KZGW/KOC/246/2023
 • 05.12.2023 10:02
 • Usługi

  Rezerwacja, zakup i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, autokarowych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie i pośredniczenie w procesie wizowym oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych dla PGW WP, w podziale na części

 • KZGW/KOW/26/2023
 • Usługi

  Działania informacyjno-promocyjne dla projektu Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)

 • KZGW/KIK/129/2023
 • Dostawa

  Sukcesywna dostawa materiału zarybieniowego do obwodów rybackich wraz z usługą dowozu i zarybieniem

 • KZGW/KHZ/282/2023
 • Usługi

  Obsługa prawna dla PGW WP w związku z bieżącą działalnością Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym

 • KZGW/KW/230/2023
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja planu przeciwdziałania skutkom suszy

 • KZGW/KPP/77/2023
 • Usługi

  Opracowanie planów utrzymania wód wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • KZGW/KPU/157/2023
 • Dostawa

  Dostawa aparatów telefonicznych wraz ze świadczeniem usług w zakresie telefonii GSM dla jednostek organizacyjnych PGW WP na okres 36 miesięcy

 • KZGW/KI/207/2023
 • Usługi

  Świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia polegającej na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej obiektu PGW WP KZGW, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach zabezpieczenia elektronicznego

 • KZGW/KOF/166/2023
 • Usługi

  „Kompleksowa organizacja 7 pikników PGW Wody Polskie promujących rybactwo, programy Nasze Łowiska i Opłata Krajowa wraz z przeprowadzeniem działań promocyjno-informacyjnych”

 • KZGW/KCR/187/2023
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym – ETAP 1

  Część
 • KZGW/KPP/122/2023
 • 04.10.2023 15:06
 • Dostawa

  Dostawa akcesoriów komputerowych dla PGW WP

  Część
 • KZGW/KI/14/2023
 • Usługi

  Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym

 • KZGW/KPP/40/2023
 • Dostawa

  Prenumerata miesięczników branżowych na rok 2023.

 • KZGW/KCR/7/2023
do góry