Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kielcach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Robotnicza 5
25-662, Kielce
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I

 • KR.ROZ.2711.452.2023
 • 19.09.2023 13:36
 • Roboty budowlane

  Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego, stanowiącego siedzibę NW w Jędrzejowie – roboty budowlane i instalacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I

 • KR.ROZ.2711.413.2023
 • 23.08.2023 10:00
 • Dostawa

  Zakup aparatów fotograficznych z akcesoriami na potrzeby ZZ Kielce

 • KR.ZOO.1.2711.27.2023
 • Roboty budowlane

  Usunięcie szkód powodziowych na rzece Nidzicy, gm. Skalbmierz

 • KR.ROZ.2811.677.2021
 • Roboty budowlane

  Usunięcie szkód powodziowych na rzece Sufraganiec, gm. Kielce

 • KR.ROZ.2811.679.2021
 • Usługi

  Badanie Środowiska Pracy w zakresie hałasu i drgań w środowisku pracy w Zarządzie Zlewni w Kielcach

 • KR.ROZ.2811.316.2021
do góry