Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/30,Zarzad-Zlewni-w-Kielcach.html
2023-12-09, 11:51

Zarząd Zlewni w Kielcach

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Robotnicza 5
25-662, Kielce
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
Brak postępowań