Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Dostawa

  Zakup drona podwodnego na potrzeby Zarządu Zlewni w Krakowie, woj. Małopolskie

 • KR.ZPU.2.2711.29.2023.ZS
 • 19.09.2023 12:31
 • Usługi

  Wykonanie dokumentacji remontowej przepustu wałowego nr 4 w km 6+450 lewego wału rzeki Raby

 • KR.ROZ.2711.374.2023
 • Usługi

  Projekt doszczelnienia wału potoku Drwinka w km 0+000-1+100 oraz lewego wału w km 0+000-0+900

 • KR.ROZ.2711.371.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Wadowice

 • KR.ROZ.2710.83.2023
 • Usługi

  Utylizacja padłych zwierząt na terenie ZZ Kraków – Część nr 1 – NW Bochnia Część nr 2 – NW Brzesko Część nr 3 – NW Kraków Część nr 4 – NW Myślenice Część nr 5 – NW Oświęcim Część nr 6 – NW Proszowice

  Część
 • KR.ZPU.2.2711.11.2023.WS
 • Usługi

  Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Stradomki w km 38+508 w msc. Skrzydlna

 • KR.ROZ.2811.538.2022
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Cedron w km 22+400-22+800

 • KR.ROZ.2811.510.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru archeologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.471.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.472.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru geologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.473.2022
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na ciekach i potokach NW Proszowice:„Prawy wał potoku Ścieklec w km naprawa skarp wału 1+050-1+450”

 • KR.2.6.532.12.2022.MB
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru archeologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.417.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru geologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.419.2022
 • Usługi

  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

 • KR.ROZ.2811.418.2022
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń i udrożnienie cieku Rudawa w km 14+250-16+400, m. Zabierzów, gm. Zabierzów

 • KR.ROZ.2811.969.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa uszkodzeń na cieku Gróbka: Część 1. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Gróbka – przepust lewego wału przeciwpow. w km 9+850 w m. Cerekiew Część 2. Naprawa uszkodzeń – przyczółek i przepust lewego wału przeciwpow. w km 2+410 pot. Gróbka - w m. Dąbrówka Morska

  Część
 • KR.ROZ.2810.212.2021
 • Roboty budowlane

  Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu cieku Kisielina

 • KR.ROZ.2811.997.2021
 • Usługi

  Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków – potok Podłężanka w km 2+600-3+900 m. Podłęże , gm. Niepołomice

 • KR.ROZ.2811.936.2021
 • Roboty budowlane

  Usuwanie skutków powodzi na potoku Niedźwiedź.

 • KR.ROZ.2811.851.2021
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2022-2024

  Część
 • KR.ROZ.2810.191.2021
 • Roboty budowlane

  Remont murów oporowych w Żywcu

 • KR.ROZ.2810.47.2021
do góry