Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/31,Zarzad-Zlewni-w-Krakowie.html
2023-12-06, 12:39

Zarząd Zlewni w Krakowie

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102, Kraków
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Usługi

  Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych drogi wodnej klasy Ib rzeka Wisła od km 124+500 do 125+500 w m. Hebdów – Nowa Wieś oraz od km 128+300 do 128+500 w m. Śmiłowice

 • KR.ZPU.2.2711.39.2023.ZS
 • 04.12.2023 13:12
 • Usługi

  Przegląd jednostek pływających - Przegląd układu napędowego, hydraulicznego oraz sterowania łodzi motorowej Krakus

 • KR.ZPU.2.2711.38.2023.ZS
 • 15.11.2023 08:08
 • Dostawa

  Materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych - Dostawa smarów, olejów i płynów oraz filtrów niezbędnych do bieżącej konserwacji urządzeń hydrotechnicznych

 • KR.ZPU.2.2711.37.2023.ZS
 • 16.11.2023 13:49
 • Usługi

  Remont systemu powiadamiania o stanach awaryjnych dla pompowni Gromiec, Bobrek i Oświęcim

 • KR.ZPU.2.2711.35.2023.GS
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Proszowice-etap III : Prace utrzymaniowe na potoku Ścieklec km 17+700 - 18+600

 • KR.2.6.532.14.2023.MB
 • 09.11.2023 13:00
 • Roboty budowlane

  Wymiana pomp odwadniających galerię jazu SW Kościuszko

 • KR.ZPU.2.2711.36.2023.MK
 • 07.11.2023 08:00
 • Usługi

  Naprawa systemu alarmowego na Stopniu Wodnym Smolice

 • KR.ZPU.2.2711.33.2023.IB
 • 09.11.2023 12:04
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia etap II - dotacja

  Część
 • KR.ROZ.2711.560.2023
 • Usługi

  Usługi związane z utrzymaniem cieków na terenie Nadzoru Wodnego Kraków - etap I: Cz.3: Utrzymanie potoku Karniowski km 0+000 - 4+200

 • KR.ROZ.2711.564.2023
 • 09.11.2023 14:38
 • Roboty budowlane

  Roboty budowlane na terenie NW Bochnia: Część nr 1. Zasyp wyrwy oraz prace zabezpieczające na potoku Dopływ spod Janikówki w km 1+350–1+450 w m. Przenosza. Część nr 2. Zasyp wyrw oraz udrożnienie potoku Podkosówka w km 1+100 – 4+000 w m. Bytomsko.

  Część
 • KR.ROZ.2711.201.2023
 • Usługi

  Projekt doszczelnienia wału potoku Drwinka w km 0+000-1+100 oraz lewego wału w km 0+000-0+900

 • KR.ROZ.2711.371.2023
 • Usługi

  Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i śluz wałowych na terenie NW Wadowice

 • KR.ROZ.2710.83.2023