Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/33,Zarzad-Zlewni-w-Sandomierzu.html
2023-12-09, 13:09

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600, Sandomierz
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Roboty budowlane

    Przepompownia Wola Wadowska – prace remontowe pomieszczenia socjalnego oraz hali silników wraz z naprawą dachu

  • KR.ROZ.2711.574.2023
  • 27.10.2023 14:56