Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/35,Zarzad-Zlewni-w-Bialej-Podlaskiej.html
2023-12-09, 12:26

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Łomaska 2
21-500, Biała Podlaska
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Włodawka poprzez remont budowli piętrzącej w km 12+950 - NW Włodawa

 • LU.ZPU.1.2711.27.2023.AD
 • 21.11.2023 13:01
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Hanna poprzez remont budowli piętrzącej w km 11+500 - NW Włodawa

 • LU.ZPU.1.2711.26.2023.AD
 • 13.11.2023 15:06
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Kanał Rokitno w km 7+500-13+780

 • LU.ZPU.1.2711.21.2023.AD
 • Roboty budowlane

  Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na jazie żelbetowym w km 3+150 rzeki Wożuczynka

 • LU.ZPU.1.2711.16.2023.AD
 • 13.11.2023 12:32
 • Usługi

  Awaryjne usunięcie zatorów na rzece granicznej Bug w rejonie znaków granicznych numer 972 w m. Husynne i numer 1002-1003 w m. Świerże, gm. Dorohusk, woj. lubelskie

 • LU.ZPU.1.2711.19.2023.AD
 • 13.11.2023 12:39