Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300, Sokołów Podlaski
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

 • Nazwa
 • Numer
 • Data zakończenia
 • Szczegóły
 • Roboty budowlane

  Przywrócenie drożności koryta rzeki Stara Rzeka w km 22+220-22+721 i 22+780-23+275 wraz z zabudową wyrw oraz naprawą ubezpieczenia skarp rzeki - NW Siedlce

 • LU.ZPU.2.2711.26.2023.AK
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Policzna w km 0+000-1+860 i 1+870-2+800

 • LU.ZPU.2.2711.25.2023.AK
 • 25.09.2023 11:30
 • Roboty budowlane

  Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Świdnica poprzez remont budowli piętrzącej w km 2+985 wraz z zabudową wyrw oraz naprawą ubezpieczenia skarp rzeki

 • LU.ZPU.2.2711.27.2023.AK
 • Usługi

  Wykonanie przeglądu części podwodnej obiektu usytuowanego w km 28+154 rzeki Nurzec, skontrolowanie stanowiska górnego budowli w zakresie stanu technicznego ścianki przeciw filtracyjnej i stanu płyty ponuru

 • LU.ZPU.2.2711.14.2023.DS
 • Roboty budowlane

  Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 13+599 rzeki Cetynia - NW Sokołów Podlaski

 • LU.ZPU.2.2711.16.2023.DS
 • 18.09.2023 09:24
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Miedzanka w km 0+000-20+737 i 21+779 24+257

 • LU.ZPU.2.2711.22.2023.AK
 • 01.09.2023 10:01
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Osownica w km 4+450-7+390 i 9+880-13+800

 • LU.ZPU.2.2711.23.2023.AK
 • 15.09.2023 14:42
 • Usługi

  Utrzymanie rzeki Zuzełka w km 0+000-8+315

 • LU.ZPU.2.2711.24.2023.AK
 • 11.09.2023 11:56
 • Usługi

  Utrzymanierzeki Bełcząc w km 0+000-7+030

 • LU.ZPU.2.2711.21.2023.DS
 • 05.09.2023 14:40
do góry