Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/oglaszajacy/36,Zarzad-Zlewni-w-Sokolowie-Podlaskim.html
2023-12-09, 13:23

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Administracja rządowa terenowa

Dane podstawowe

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300, Sokołów Podlaski
NIP:5272825616

Aktywne postępowania

  • Nazwa
  • Numer
  • Data zakończenia
  • Szczegóły
  • Usługi

    Opracowanie ekspertyzy technicznej jazu żelbetowego usytuowanego w km 30+646 rzeki Brok Mały, w zakresie koniecznych do wykonania prac budowlanych doprowadzających obiekt do sprawności technicznej

  • LU.ZPU.2.2711.45.2023.AK
  • 13.11.2023 10:47